Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για το ΤΕΑΥΠΣ και ΤΠΥΠΣ

ΠΡΟΣ ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ

Μετά και τη σημερινή συνάντηση που είχαμε από κοινού με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Μπέζα και τα ανώτατα στελέχη του Υπουργείου, προκύπτει ξεκάθαρα, ότι αναφορικά με τις ρυθμίσεις του Ν.4281/2014, όσο αφορά την γνώμη που πρέπει να εκφραστεί και την διενέργεια αναλογιστικής μελέτης για την τύχη των δύο πυροσβεστικών Ταμείων μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ, πρέπει να γίνει από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ασφαλισμένων –πυροσβεστικού προσωπικού, δηλαδή την ΠΟΕΥΠΣ.

Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στις διαδικασίες για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης τόσο για το ΤΕΑΥΠΣ, όσο και για το ΤΠΥΠΣ, ώστε μαζί με τα υπόλοιπα συλλεχθέντα στοιχεία, να μπορέσουν οι συνάδελφοι να έχουν πλήρη εικόνα της πραγματικότητας και εν συνεχεία να παρθεί η συμφερότερη απόφαση για την τύχη των δύο ταμείων μας.

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, θα βρίσκεται δίπλα σας σε όλη την διαδικασία και σαφώς θα συνεισφέρει αναλογικά και οικονομικά στο κόστος της όλης διαδικασίας.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Α. Μπέζα

Σήμερα το πρωί οι Πρόεδροι των σωματείων Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Α. Μπέζα. Στον κ. Υφυπουργό εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια μας για τις ρυθμίσεις του Ν. 4281/2014, με τις οποίες επί της ουσίας πλήττονται βάναυσα τα επί δεκαετίες υγιώς λειτουργούντα επικουρικά ταμεία μας. Επίσης τονίστηκε η προχειρότητα των ρυθμίσεων και το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που θέτουν ειδικά για το ΤΕΑΠΑΣΑ, προκειμένου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να αποφασίσουν για την τύχη του.

Από τον κ. Υφυπουργό ζητήθηκε τουλάχιστον η παράταση ακόμα 6 μηνών, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα, ώστε να ληφθεί η σωστότερη απόφαση, στηριζόμενη σε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικειμενικά στοιχεία.

Στη συνέχεια ο κ. Υφυπουργός. συγκάλεσε σύσκεψη με ανώτερα στελέχη του Υπουργείου, προκειμένου να εξετάσουν τις αιτιάσεις μας για την ακολουθούμενη διαδικασία, ενώ θα ακολουθήσει και σχετική αλληλογραφία ώστε να καταγραφούν επίσημα απαντήσεις στα ερωτήματά μας.

Κοινή συμπόρευση των στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α. για αποφάσεις Σ.τ.Ε. – Ασφαλιστικά

omospondia

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, στην Αθήνα, η τρίτη κατά σειράν κοινή συνάντηση των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών – Ενώσεων- Οργανώσεων των υπηρετούντων και των αφυπηρετησάντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1) Διαπιστώθηκε από όλους η αναγκαιότητα της κλιμάκωσης του κοινού αγωνιστικού μας μετώπου, λόγω της παρελκυστικής πολιτικής της κυβέρνησης και των επικοινωνιακών τεχνασμάτων που χρησιμοποιεί, ώστε να αποφύγει να συμμορφωθεί πλήρως στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς καμία συζήτηση για νέο μισθολόγιο.

συνέχεια άρθρου

Η Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ

Συνάδελφοι

Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πέρα από την αυτή, καθ αυτή συνδικαλιστική της δράση, διεκδικώντας την εργασιακή βελτίωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος του Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνει μια εξίσου σημαντική προσπάθεια να αναβαθμίσει γενικότερα το ρόλο και τη θέση του στην ελληνική κοινωνία.

Η παροχή πληροφοριών και γνώσεων στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, πάνω στο εξειδικευμένο και απαιτητικό περιβάλλον που καθημερινά δρουν, διαχειρίζονται και επιχειρούν, αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ΕΑΠΣ προς σε αυτή την κατεύθυνση, προσπαθεί με όλα τα πρόσφορα μέσα να παρέχει εξειδικευμένη γνώση και συνεχή πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο επαγγελματικό γίγνεσθαι του Π.Σ.

Σήμερα αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες, η πληροφόρηση για τις δράσεις, παρεμβάσεις και ειδήσεις δίνεται άμεσα με την ανάρτηση στους γνωστούς κόμβους της, ιστοσελίδα, ιστολόγιο, κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι σημαντικές ανακοινώσεις στέλνονται με email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των υπηρεσιών του Π.Σ. Παράλληλα το περιοδικό «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι», εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά, ενώ σε τακτά διαστήματα εκδίδονται ηλεκτρονικά ενημερωτικά «newsletters».

Τελευταία δράση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης που να φιλοξενούνται e books – ψηφιακές εκδόσεις της ΕΑΠΣ, που αφορούν συνδικαλιστικά και επαγγελματικά ζητήματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, αλλά και πολιτικής προστασίας γενικότερα. Επίσης σημαντικό κομμάτι της βιβλιοθήκης, φιλοδοξείτε να είναι και εξειδικευμένες εκδόσεις-πονήματα συναδέλφων. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι ειδικά σε αυτήν την κατηγορία, οι αναγραφόμενες απόψεις δεσμεύουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Μέχρις στιγμή, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ, έχουν αναρτηθεί 18 e-books, όπου ελεύθερα μπορεί να διαβαστούν και να κατεβούν.

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ

http://www.eaps.gr/?page_id=2337.

Παράλληλα δημιουργήθηκε και σελίδα (κοινότητα) στο facebook με το όνομα “Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΕΑΠΣ”, όπου υπάρχει η δυνατότητα ανακατεύθυνσης στο calameo.com, όπου μπορεί κάποιος να διαβάσει ή να κατεβάσει το e-book, που τον ενδιαφέρει

Ενημερωτικές συναντήσεις με μέλη επαγγελματικών ταμείων για το ΤΕΑΠΑΣΑ

2014-09-28Συνάδελφοι

Υπό το βάρος της επιλογής της Σκύλας ή της Χάρυβδης για το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ, προχωρήσαμε τις προηγούμενες μέρες από κοινού με τα προεδρεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΣ – ΕΛΑΣ σε ενημερωτικές συναντήσεις με τα προεδρεία Κλάδων εργαζομένων, που έχουν ήδη προβεί στη σύσταση Επαγγελματικών Ταμείων, προκειμένου να έχουμε μια άμεση εικόνα για τον τρόπο σύστασης – λειτουργίας και διαχείρισης αυτών.

Οι πρώτες συναντήσεις έγιναν με τους υπευθύνους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών.

Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑ κ. Παπανικολάου, από τον οποίο ζητήσαμε στοιχεία για την ευρωστία και τη βιωσιμότητά του και πώς προδιαγράφεται το μέλλον του, δεδομένων των προβλημάτων και των συγκυριών που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό σύστημα και η χώρα μας γενικότερα.

Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, αποτιμούνται σε από κοινού συνεδριάσεις των εκπροσώπων των σωματείων μας, όπου συνεισφέρουν και ειδικοί με εξειδικευμένες γνώσεις. Την προσεχή εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Συνεχίζουμε στην κοινή γραμμή να εξετάζουμε με υπευθυνότητα, όλα τα δεδομένα για να βρούμε την καλύτερη λύση για το μέλλον της επικουρικής και προνοιακής μας ασφάλισης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ

2014-09-26Συνάδελφοι,

Χωρίς κανένα διάλογο και χωρίς καμία διαβούλευση, περιήλθε εις γνώση μας, από την ιστοσελίδα on-alert, σχέδιο Νόμου για νέο μισθολόγιο των ενστόλων. Η άνευ δημόσιας διαβούλευσης δημιουργία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, υποκρύπτει προφανώς την προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι συμμορφώνεται μεν την απόφαση του ΣτΕ.

Από μια πρώτη ανάγνωση του προτεινόμενου μισθολογίου προκύπτει μια μέση ποσοστιαία αύξηση περί τα 6% με αυξητική κλιμάκωση από τους άγαμους προς τους έγγαμους με τέκνα. Στην πρόταση περιλαμβάνεται η κατάργηση των επιδομάτων Χρόνου Υπηρεσίας, Επιτελικής Ευθύνης, Ετοιμότητας και Ειδικής Απασχόλησης, ενώ προβλέπεται η περικοπή των επιδομάτων Εξομάλυνσης και Διοίκησης – Διεύθυνσης. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αύξηση του Βασικού Μισθού θα προκαλέσει μια μεγάλη αύξηση των κρατήσεων.

Τέλος ενώ προβλέπει ένα επίδομα 100 ευρώ για το προσωπικό της ΕΛΑΣ που υπηρετεί στην Αττική, δεν υπάρχει ανάλογη ρύθμιση για το προσωπικό του Π.Σ. όπως και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την πληρωμή της υπερεργασίας μας ή κάποια πρόβλεψη για το “δασικό μας επίδομα” που αγνοείται τα τελευταία χρόνια

Το ουσιαστικό είναι ότι με το νέο αυτό προτεινόμενο μισθολόγιο οι αποδοχές μας δεν επανέρχονται στα επίπεδα του 2012. Να υπενθυμίσουμε ότι τότε περικόπηκαν οι βασικοί μισθοί μας κατά 12%, τα επιδόματά μας 28% και καταργήθηκαν πλήρως ότι είχε απομείνει από τα δώρα εορτών και αδείας. Η μνημονιακή επίθεση συνεχίστηκε με την αλλαγή επί το χείρον των φοροαπαλλαγών και των φορολογικών συντελεστών.

Δυστυχώς το “μυστικό σχέδιο του μισθολογίου μας” δεν απαντά ούτε στις υποσχέσεις της κυβέρνησης, ούτε στις επιταγές της δικαιοσύνης, και πολύ περισσότερο δεν απαντά στις προσδοκίες μας.

Το σχέδιο όπως δημοσιεύτηκε στο on alert

Προβλήματα στις ασύρματες επικοινωνίες του Π.Σ.

2014-09-25Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια

Κύριε Υπουργέ,

Εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, το Πυροσβεστικό Σώμα, αντιμετώπισε στις υπηρεσίες της Αττικής, την παύση του σύγχρονου συστήματος ασύρματων επικοινωνιών του. Πλέον για την ασύρματη επικοινωνία των πυροσβεστικών επιχειρήσεων χρησιμοποιείται το παλαιό αναλογικό σύστημα επικοινωνιών. Δυστυχώς όπως ήταν και αναμενόμενο, το συγκεκριμένο σύστημα παρουσιάζει πολλά προβλήματα, δημιουργώντας υστερήσεις ή και κενά επικοινωνίας, δυσχεραίνοντας τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, αλλά και δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια του εμπλεκομένου σε αυτές πυροσβεστικού προσωπικού.

Κύριε Υπουργέ,

Οι επικοινωνίες είναι σημαντικός παράγοντας της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρέπει άμεσα «από χθες» να δοθεί λύση στο πρόβλημα των επικοινωνιών με την εγκατάσταση σύγχρονου και ασφαλούς συστήματος. Γιατί δεν φθάνει μόνο η επαγγελματική ευσυνειδησία των Πυροσβεστών. Χρειάζονται και τα μέσα και τα εργαλεία για να είμαστε αποτελεσματικοί στους κινδύνους και τις απειλές που στοχεύουν την πολιτική προστασία στη χώρα μας.

Η μη τήρηση κανόνων πυρασφαλείας

Η μη τήρηση κανόνων πυρασφαλείας δεν είναι μια απλή αμέλεια.

Μπορεί να είναι εγκληματική.

 Του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη, Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

Στην χώρα μας κατά τη διάρκεια του 2013, σύμφωνα με την στατιστική του ΠΣ εκδηλώθηκαν 18.036 αστικές πυρκαγιές. Σε αυτές τις πυρκαγιές έχασαν την ζωή τους 25 πολίτες, τραυματίστηκαν 15 Πυροσβέστες και 34 ιδιώτες, ενώ ακόμα 30 ιδιώτες υπέστησαν εγκαύματα. Τον θλιβερό αυτό, τραγικό θα μπορούσαμε να πούμε κατάλογο της πύρινης καταστροφής, συμπληρώνει και η οικονομική αποτίμηση των καταστροφών από τις πυρκαγιές που ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 114.559.458 ευρώ, με έναν όχι και τόσο ενδελεχή υπολογισμό.

Στην πλειονότητα αυτών των πυρκαγιών, η αποφυγή της αμέλειας σε συνδυασμό με την ευλαβική τήρηση της νομοθεσίας πυρασφαλείας, θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν τις ενάρξεις πυρκαγιών, περιόριζοντάς τες, σε αυτές που ως υπαίτιο θα είχαν την «εγκληματική πρόθεση» καθώς την «Ανωτέρα Βία».

Παρά την παραπάνω θλιβερή αποτύπωση, η απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα, καθώς και η παράβαση διατάξεων για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο. Μια πταισματική δηλαδή αντιμετώπιση πράξεων ή παραλείψεων που οδηγούν τις περισσότερες φορές σε τραγικά αποτελέσματα.

2014-09-23Προς το παρόν για να μην προσθέσω κάτι παραπάνω, θα μεταφέρω ένα απόσπασμα που έγραψε πριν μερικές δεκαετίες, το 1982 ο Υπαρχηγός του Π.Σ. Κων. Χουσιανάκος, σε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «στοιχεία πυρασφαλείας». Ο τ.Υπαρχηγός περιγράφει μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 01/02/1974 στην Αθήνα, στο ισόγειο μιας παλιάς κατοικίας, στην οποία ο επιχειρηματίας είχε αποθηκεύσει σε μεγάλες ποσότητες φιαλίδια υγραερίου αναπτήρων, διάφορα απορρυπαντικά, κενά πλαστικά φιαλίδια, χαρτοκιβώτια και άλλα καύσιμα και εύφλεκτα είδη, γράφει χαρακτηριστικά: «επιπλέον για να κερδοσκοπήσει από αναμενόμενη αύξηση τιμών είχε σε αυτό το χώρο και 72 σιδερένια βαρέλια καθαρό ή φωτιστικό οινόπνευμα, ασετόν, καθαρή βενζίνη και άλλα. Δεν έφθαναν όλα αυτά, αλλά εκεί μέσα εμφιάλωνε παράνομα τα εύφλεκτα αυτά υγρά, χωρίς να λάβει τα προβλεπόμενα – έστω στοιχειώδη προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα προστασίας».

Όπως γράφει ο κ. Χουσιανάκος, ο επιχειρηματίας μάλιστα, απέκρυψε την ύπαρξη αυτών των υλικών στη σχετική ερώτηση του Επικεφαλή Αξιωματικού της Πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα ενώ η επιχείρηση της πυρόσβεσης βρισκόταν σε εξέλιξη, να εκραγεί ένα βαρέλι οινοπνεύματος, τραυματίζοντας σοβαρά τον ίδιο, ο οποίος ήταν Διοικητής του Β΄Π.Σ. Αθηνών, τον επικεφαλή Ανθυποπυραγό της πυροσβεστικής εξόδου, έναν Αρχιπυροσβέστη, 2 αστυνομικούς, 1 στρατιώτη και 2 πολίτες. Ο συγγραφέας τ.Υπαρχηγός καταλήγει: «όσο για τις ποινικές κυρώσεις, ο επιχειρηματίας αυτός εξαγόρασε ποινή 9 μηνών και 10 ημερών. Είναι και αυτό μια περίπτωση που μας δικαιώνει όταν επιμένουμε να θεσπιστεί μια επαρκής και αυστηρή νομοθεσία και να δοθεί νομοθετική εξουσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, για την τήρηση των επιβαλλόμενων μέτρων πυροπροστασίας με σαφείς και αυστηρές κυρώσεις γι αυτούς που δεν τα τηρούν».

«Συνάντηση των σωματείων του Π.Σ. με τον ΣΥΡΙΖΑ»

2014-09-21Μετά από πρόσκληση της ΕΚΕ Δημοσίας Τάξης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ και του Τμήματος ενστόλων, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι συνάντηση των Προεδρείων της ΕΑΠΣ και της ΠΟΕΥΠΣ με τους βουλευτές Δ. Τσουκαλά, Χ. Καφαντάρη και τον Υπεύθυνο του Τμήματος ενστόλων Α. Μαυρόπουλο.

Στην συνάντηση εκφράστηκε η ανησυχία τους τόσο για τους πρόσφατους τραυματισμούς συναδέλφων, όσο και για τον τραγικό του θανάτου του ηρωικού Συναδέλφου στην εκτέλεση του καθήκοντος.

Από την πλευρά μας, τονίσαμε για άλλη μια φορά τα ουσιώδη και χρόνια προβλήματα του Π.Σ. που ταλανίζουν τόσο το προσωπικό όσο και τον επαγγελματικό μας φορέα. Επισημάναμε τις ελλείψεις σε μέσα και εξοπλισμό, την μη θέσπιση κανόνων υγείας και ασφάλειας.

Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε από την πλευρά μας ενημέρωση τόσο για τις εξελίξεις στα μισθολογικά μας, όσο και για τις δυσμενέστατες εξελίξεις στα πυροσβεστικά μας ταμεία.

«ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ»

omospondia

Αρ. Πρωτ. : 506/1/17ια

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, κοινή συνάντηση των Ομοσπονδιών, προκειμένου να εκτιμηθούν οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν ερήμην μας, με την αιφνιδιαστική και παρά τις αντιδράσεις μας, ψήφιση και εφαρμογή του Ν.4281/2014 για τον ασφαλιστικό μας φορέα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, ειδικότερα, μετά την υπογραφή από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Αντώνιο Μπέζα της εγκυκλίου Φ.80020/οικ.17507/682 από 17/9/2014 για την εφαρμογή του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, καθώς και την απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ (αρ.πρωτ.: 8069/2/182), Ταξίαρχου κ. Παναγιώτη Δρακάκη, σύμφωνα με την οποία το ταμείο δεν έχει καμία ευθύνη ούτε συμμετέχει στην όλη διαδικασία.

συνέχεια άρθρου