Και τα επισκευαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην πολιτική επιβράβευσης.

Συνάδελφοι

Μετά από τις παρεμβάσεις των σωματείων των εργαζομένων ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανταποκρίθηκε και αποφάσισε την ένταξη στην πολιτική επιβράβευσης και των μη ενυπόθηκων δανείων μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων. Δανείων, που πολλοί συνάδελφοι έχουν λάβει και εξαιρούνταν από την παραπάνω ρύθμιση. Συγκεκριμένα το εν λόγω Ταμείο, είχε αποφασίσει να επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων με μείωση του επιτοκίου 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου των δανείων.

Μετά τις παρεμβάσεις, το Ταμείο με την 3626/7 ενέκρινε την ένταξη στην πολιτική της επιβράβευσης και τους συνεπείς δανειολήπτες με μη ενυπόθηκα δάνεια μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων. Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου θα αφορά την επιστροφή των τόκων που κατεβλήθησαν κατά το α΄εξάμηνο του 2017, ποσό που αντιστοιχεί σε μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 1%.

Όπως ενημερώνει με σχετικό έγγραφο το Ταμείο, προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία πίστωσης των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους, οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες θα πρέπει να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Π.& Δανείων www.tpd.gr και μέσω της πύλης e-services να καταχωρήσουν τους ΙΒΑΝ των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Για κρατήσεις Μισθολογίου και ΕΦΚΑ

Συναντήθηκαν στις 04 Δεκεμβρίου 2017, οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών μας, προκειμένου να εξετάσουν τις παρενέργειες του νέου μισθολογίου ενόψει της εφαρμογής του το προσεχές χρονικό διάστημα, καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση στις κρατήσεις των ασφαλισμένων και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.

Είναι πλέον γεγονός ότι, όσα είχαν καταγγελθεί, έγκυρα και έγκαιρα, από πλευράς μας στην Κυβέρνηση, αναφορικά με τις επιπτώσεις και εν γένει την προχειρότητα του νέου μισθολογίου, έρχονται σήμερα να επαληθευτούν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αρμόδιους φορείς διαπιστώνουμε μια σειρά από νομοσχέδια και τροπολογίες (πολύ μεταγενέστερα της ψήφισης του νέου μισθολογίου) που ρυθμίζουν θέματα κρατήσεων και παροχών, εκ των οποίων κάποια ψηφίστηκαν και άλλα εκκρεμούν ακόμη, καθώς και κοινές υπουργικές αποφάσεις που αναμένονται να εκδοθούν πάλι με το ίδιο αντικείμενο.

Επίσης, συζητήθηκε η πρόσφατη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ, όπου προτάθηκε από πλευράς εκπροσώπου εργαζομένων Ελληνικής Αστυνομίας η εισαγωγή δώδεκα (12) δόσεων για τις όποιες προκύπτουσες επιπλέον κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης από την αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογίου αλλά δυστυχώς το θέμα σκανδαλωδώς αναβλήθηκε για να εξεταστεί μεταγενέστερα. Οι Ομοσπονδίες, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους, αποφάσισαν ομόφωνα την εισαγωγή εκ νέου του εν λόγω θέματος, διευρυμένου πλέον, έτσι ώστε να αφορά όλα τα Σώματα Ασφαλείας, ήτοι Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Άλλωστε, την καταγγελία και απόσυρση του νέου μισθολογίου «εκτρώματος», καθώς και τον διάλογο της Κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, εμείς ήμασταν που τα ζητούσαμε επιμόνως, μέσα και έξω από τη Βουλή, εν αντιθέσει με άλλους «εκπροσώπους» που έδιναν συγχαρητήρια στους εμπνευστές του.

Παράλληλα, τόσο το ως άνω θέμα όσο και μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν τον ΕΦΚΑ (εύρυθμη λειτουργία επιτροπής, εγκυκλίους αναγνώρισης πραγματικών και διπλών χρόνων, συνταξιοδοτικές πράξεις κ.λπ.), αποφασίστηκε, το συντομότερο δυνατό, να τεθούν υπόψη της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να συζητηθούν άμεσοι τρόποι αντιμετώπισής των.

Αναφορά έγινε και στην ΚΥΑ των κρατήσεων και παροχών που αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ, με την επισήμανση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για την έγκαιρη έκδοσή της, προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα με τα προαναφερόμενα θέματα. Συζητήθηκε, επίσης, η πρόσφατη τροπολογία του ΥΠΕΘΑ που ψηφίστηκε και ρυθμίζει ζητήματα των Μετοχικών Ταμείων μας (εξουσιοδότηση για την έκδοση ΚΥΑ) και η εκκρεμής ακόμα νομοθετική ρύθμιση που τροποποιεί το πλαίσιο κρατήσεων και παροχών του ΤΑΛΣ, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω εκκρεμότητα ως απαράδεκτη.

Οι Ομοσπονδίες μας, τέλος, αποφάσισαν, στις αρχές του επόμενου έτους, τη διευρυμένη συνεδρίαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, παρουσία και της Ομοσπονδίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΟΜΕΝΣ), προκειμένου να συζητηθούν όλα τα φλέγοντα θέματα του Κλάδου μας και να παρθούν οι δέουσες αποφάσεις.

Ο αγώνας μας είναι συνεχής και το ηθικό μας άκαμπτο!!

Ζητάμε άμεσες λύσεις στα προβλήματά μας και όχι υποσχέσεις

Ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Η Ένωσή μας, κυρίως μέσω της συμμετοχής της στην FEU, παρακολουθεί τα τεκταινόμενα των ευρωπαϊκών εξελίξεων αναφορικά με πολιτική και τη διαχείριση μεγάλων καταστροφών. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια, έχει επισημάνει με κάθε ευκαιρία τους προβληματισμούς της για το συνολικό σύστημα διαχείρισης καταστροφών στην πατρίδα μας, υπό το βάρος των κλιματικών αλλαγών, της μεγιστοποίησης των απειλών και της τρωτότητας της καθημερινότητας. Η σφοδρότητα των καταστροφών στέλνει το επιτακτικό σήμα κινδύνου για αναθεώρηση των υφιστάμενων δομών πολιτικής προστασίας τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στα πλαίσια του συνεδρίου της FEU στην Αθήνα πριν λίγες μέρες, διοργανώσαμε μαζί με την Περιφέρεια Αττικής ημερίδα για την πολιτική προστασία, όπου ανοίξαμε το δημόσιο διάλογο και προβληματισμό για το «καυτό αυτό ζήτημα».

Χαρακτηριστική ήταν η επισήμανση της Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένας Δούρου στην ημερίδα ότι: «Παράλληλα έχουμε εγκαίρως καταθέσει, στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις του καλλικρατικού και του συνταγματικού πλαισίου, συγκεκριμένες προτάσεις για να μπει τέλος στις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων ανά δράση και ρόλων μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων, είτε πρόκειται για την κεντρική διοίκηση είτε για τους ΟΤΑ».

Στο ίδιο μήκος και η επισήμανση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ι. Καπάκη στην ίδια ημερίδα: «Το σύστημα πολιτικής προστασίας για τη χώρα μας προφανώς χρειάζεται βελτιώσεις, πάντα είναι ζητούμενο, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές προστασίες, να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα που θα απαντά σε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά θα έχει και ξεκάθαρες λειτουργίες για το ποιος κάνει τι, πότε, πώς και γιατί».

συνέχεια άρθρου

Συνάντηση Ομοσπονδιών με το ΣΥΡΙΖΑ για τον προϋπολογισμό

Πραγματοποιήθηκε στις , 23 Νοεμβρίου 2017, στα Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, συνάντηση, μετά από αίτημά μας, μεταξύ των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας και των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτού κας Γιώτας ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ, κ. Νίκου ΣΚΟΡΙΝΗ, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και κας Πόπης ΡΑΝΤΖΟΥ, εκπροσώπου του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας για τις μειωμένες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Σωμάτων, αλλά και να κατατεθούν προτάσεις, οι οποίες θα τύχουν άμεσης επεξεργασίας, τόσο από το προαναφερόμενο πολιτικό κόμμα, όσο και από την Κυβέρνηση, η οποία στην πλειοψηφία της στελεχώνεται από το προαναφερόμενο κόμμα.

Από την πλευρά μας, με βάση τις πιστώσεις των Φορέων και την κάθε μία κατηγορία δαπάνης, κάναμε γνωστό στους παρευρισκόμενους ότι, για άλλη μια χρονιά, δυστυχώς, οι πιστώσεις των Αρχηγείων μας δεν είναι αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Υπηρεσιών, αλλά ούτε και στις απαιτήσεις της κοινωνίας για το σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρουν στους πολίτες αυτής της χώρας. Παράλληλα, τονίσαμε, τη μη ύπαρξη κονδυλίων στους προϋπολογισμούς μας, τόσο για την πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ, όσο και για τη χορήγηση του υπόλοιπου 50% των αναδρομικών που δικαιούνται όλοι οι ένστολοι. Τονίσαμε το δύσκολο έργο των εμπλεκόμενων Σωμάτων στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ελλιπή χρηματοδότηση είτε από τα συναρμόδια Υπουργεία διαχείρισης του προβλήματος, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται περαιτέρω οι προϋπολογισμοί των Αρχηγείων εις βάρος άλλων λειτουργικών δαπανών τους.

συνέχεια άρθρου

Συνάντηση με το ΠΑΜΕ

Στις 14 Νοέμβρη, πραγματοποιήθηκε, συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και εκπροσώπων του ΔΣ την ΕΑΠΣ, της ΠΟΕΥΠΣ και ΠΟΠΥΣYΠ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Από την πλευρά του ΠΑΜΕ τονίστηκε η ανάγκη για τα προβλήματα αυτά να ασχοληθούν, να τα προβάλουν και να διεκδικήσουν λύσεις, μαζί με τους πυροσβέστες, τα εργατικά κέντρα, τα συνδικάτα.

Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε να σταλεί κείμενο προς όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων με το περιεχόμενο των αιτημάτων και να πραγματοποιηθούν συναντήσεις κατά περιοχή, καθώς και να γίνουν παρεμβάσεις προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία και να επιδιωχθεί η έκφραση αλληλεγγύης από συνδικάτα άλλων χωρών.

Για τα επιδόματα αναπηρίας – κινδύνου & νυχτερινής αποζημίωσης

Συνάδελφοι

Δυστυχώς η αδιαφορία για τα ζητήματα του ένστολου προσωπικού των Σ.Α. δεν έχει τέλος. Ακόμα και οι οριζόμενες από τελευταίο μνημονιακό μισθολόγιο προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις για τα επιδόματα αναπηρίας, κινδύνου, γραφείου, δεν έχουν εκδοθεί, με κίνδυνο αν δεν εκδοθούν σε ένα μήνα να σταματήσει η καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων. Ακολουθεί η κοινή ανακοίνωση των Σωματείων ΠΣ – ΕΛΑΣ για το εν λόγω θέμα:

Αρ. Πρωτ.: 500/3/59

Προς : Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. ΤΟΣΚΑ

Κοινοποίηση :

1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ

2) Αρχηγό της Πυροσβεστικής Αντιστράτηγο κ. Β. ΚΑΠΕΛΙΟ

3) Γενικό Διευθυντή Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού

Υποστράτηγο κ. Σ. ΠΑΝΟΥΣΗ

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α-74), τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, θα καταβάλλονται μέχρι την 31-12-2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου.

Με βάση τις ως άνω διατάξεις, το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ανωτέρω επιδομάτων, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4472/2017, ήτοι έως την 31-12-2017. Σε περίπτωση δε που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β του ως άνω άρθρου και νόμου, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο άμεσης αντιμετώπισης και λύσης του ζητήματος, ως θεσμικοί εκπρόσωποι του συνόλου των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, διενεργηθεί συνάντηση – σύσκεψη, παρουσία των αρχηγών των δύο (2) εν λόγω Σωμάτων, αλλά και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας, προκειμένου να ενημερωθούμε επίσημα για τις προθέσεις της Κυβέρνησης επί των προαναφερόμενων ζητημάτων και κατατεθούν σχετικές προτάσεις μας.

Επιστολή στον Πρωθυπουργό για πλεόνασμα – αναδρομικά – αποφάσεις του ΣτΕ

Αρ. Πρωτ. : 500/3/58 // 14-11-2017

Προς: Τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ

Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης,

Σας ακούσαμε χθες να εξαγγέλλετε τις αποφάσεις σας για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, ύψους 1,4 δισ. Ευρώ, στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, θεωρώντας μάλιστα ότι είναι δίκαιο να στηριχθεί ο λαϊκός κόσμος, ο κόσμος που αγωνίζεται για αξιοπρέπεια και προκοπή, όπως σεις ο ίδιος είπατε.

Επιτρέψτε μας, ωστόσο, χωρίς να θέλουμε να αντιδικήσουμε μαζί σας, διαχωρίζοντας το «λαϊκό κόσμο» και τις ανάγκες του σε κατηγορίες, να σας υπενθυμίσουμε ότι εδώ και δυόμισι χρόνια, η Κυβέρνησή σας αρνείται πεισματικά να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα των ενστόλων για την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί με τα Μνημόνια, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, δυο φορές έχει αποφανθεί τελεσιδίκως περί τούτου. Όχι μόνο δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ για την επαναφορά του ειδικού μισθολογίου των ενστόλων στα επίπεδα του 2012, αλλά με τις νέες μισθολογικές διατάξεις που ψηφίστηκαν δήθεν για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων, προωθείται νέα σφαγή μισθών και συντάξεων. Και πώς είναι δε δυνατόν οι δικαστικές αποφάσεις να εκτελούνται αλλά καρτ από την Κυβέρνησή σας και να μην περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες σας, ούτε καν η επιστροφή του υπολοίπου 50% για τα έτη 2012-2016, όπως επιτάσσει το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Από την πλευρά μας αναδείξαμε τις στρεβλώσεις, τις οποίες αναγνώρισαν άμεσα και οι συνεργάτες σας υπουργοί, πλην όμως έως και σήμερα, ουδέν έπραξαν για την διόρθωση της συντελούμενης αδικίας με αποτέλεσμα να εγείρονται πελώρια ερωτηματικά για την ακολουθητέα πολιτική και κυρίως για τις προθέσεις σας έναντι των ενστόλων. Διότι είναι οξύμωρο από τη μια να εισπράττουμε εμπαιγμό και απαξία κι από την άλλη να ακούγονται «διθύραμβοι» όποτε υπάρχουν υπηρεσιακές επιτυχίες και μάλιστα υπό επικίνδυνες συνθήκες εργασίας από ανθρώπους που εργάζονται με αυταπάρνηση, έτοιμοι να θυσιαστούν για την πατρίδα και την κοινωνία.

Δυστυχώς, με τις χθεσινές σας ανακοινώσεις επιβεβαιώσατε ότι μας θυμάστε μόνο όταν εσείς το θεωρείτε σκόπιμο, αν και η μεγάλη οικογένεια των ενστόλων εξακολουθεί να μένει με την πικρία που προκαλεί η ασυνέπειά σας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας καλούμε να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας, λαμβάνοντας αφενός υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη διόρθωση των αδικιών που έχουν υποστεί όλοι οι ένστολοι, αφετέρου δε το γεγονός ότι και οι ένστολοι προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα και όχι από την «ελίτ». Θέλουν κι αυτοί να ζουν και να υπηρετούν το καθήκον με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια και όχι να υφίστανται ταπεινωτικές αδικίες είτε να κατασυκοφαντούνται ωσάν να ήταν οι προνομιούχοι του συστήματος.

Πολιτική Προστασία στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την Πολιτική Προστασία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η ημερίδα οργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στα πλαίσια του συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ενώσεων Αξιωματικών της Ευρώπης (FEU) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 8 και 11 Νοεμβρίου.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία τόνισε ότι αυτή η πρωτοβουλία για την ημερίδα έχει στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε σχέση με τα τεκταινόμενα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων. «Φαινομένων που ειδικά στη σημερινή εποχή, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, κάνουν την εμφάνισή τους με εξαιρετικά απειλητικό τρόπο», υπογράμμισε η Περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι «η αντιμετώπιση αυτών των δεδομένων επιβάλλει επαγγελματισμό, συστηματικό σχεδιασμό, και πάνω από όλα πρόληψη».

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης, ευχαρίστησε την κ. Δούρου για την υποστήριξη της Περιφέρειας της Αττικής τόσο για την πραγματοποίηση της ημερίδας, όσο και για την γενικότερη συστράτευση της, στην υποστήριξη των πυροσβεστικών επιχειρήσεων στην Αττική. Επεσήμανε ότι η φιλοξενία στην Αθήνα στελεχών της Πυροσβεστικής από 19 χώρες της Ευρώπης, στα πλαίσια του τακτικού συνεδρίου της FEU, αποτελεί μια σημαντική δράση για την εμπέδωση των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συστήματα πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη, αλλά κυρίως για την εξεύρεση των βέλτιστων προτάσεων για την επίλυσή τους, χρησιμοποιώντας την κοινή εμπειρία και την επαγγελματική γνώση τόσων πολλών στελεχών από όλη την γηραιά ήπειρο.

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γ. Καπάκης ο Αρχηγός του ΠΣ Αντιστράτηγος Β. Καπέλιος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ενώσεων Αξιωματικών της Ευρώπης (FEU) Chris Addiers.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Την ημερίδα συντόνισαν ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης, η εντεταλμένη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Γιάννα Τσούπρα,και η Επιπυραγός Κυριακή Μπόσινα.

Η κ. Τσούπρα σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε για την ημερίδα: “η Περιφέρεια Αττικής είναι «παρούσα στην πρώτη γραμμή», είτε πρόκειται για αντιμετώπιση καταστροφών, είτε για δράσεις αύξησης της ετοιμότητας και «αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών στον μετριασμό των επιπτώσεων των καταστροφών», η κ. Τσούπρα αναφέρθηκε στην ευκαιρία για ενοποίηση τακτικών και δράσεων που παρέχει η ημερίδα. «Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου η αξιοποίηση πόρων στα πλαίσια των εταίρων στην Ευρώπη και οι συνέργειες δράσεων είναι πλέον από απαραίτητες» επισήμανε. Χαρακτήρισε, δε, απόλυτα ενδιαφέρουσες τις εισηγήσεις και την ανταλλαγή απόψεων τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, που αναπτύχθηκε μετά τις παρουσιάσεις των συστημάτων Πυροπροστασίας – Πυρόσβεσης – Πολιτικής Προστασίας, από τις εθνικές αντιπροσωπείες.”

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ και ο Πρόεδρος της FEU, παρέδωσαν στην κ. Ρένα Δούρου το κοινό έμβλημα των οργανώσεων, ευχαριστώντας για την συνδιοργάνωση του συνεδρίου και της ημερίδας από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ ευχαρίστησε την κ. Δούρου, πέρα από την συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο, για την γενικότερη προσωπική της υποστήριξη στο έργο του πυροσβεστικού προσωπικού και ειδικότερα για τις παρεμβάσεις της, τις δύσκολες στιγμές των φετινών πυρκαγιών στην Αττική.

Μέρα Τιμής Αποστράτων και Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών

Η ΕΑΠΣ, έδωσε σήμερα την παρών της στον διπλό εορτασμό της Ημέρας Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών και της Ημέρας Τιμής Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος. Η δοξολογία και η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου εντός της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στο Χαλάνδρι. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΕ, από την πολιτική και φυσική ηγεσία, συγγενείς πεσόντων, και εκπρόσωπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ΠΣ, των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, των συμβασιούχων και των εθελοντών πυροσβεστών.Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή του ντοκιμαντέρ της Αθηνάς Κρικέλη, με τίτλο: «ΕΜΑΚ Κλήση Ζωής». Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους “πύρινους ανθρώπους” της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Αμερικανικό οργανισμό παραγωγής Εllopia Films USA. Με πρωταγωνιστές τους πυροσβέστες της 8ης, 2ης και 1ης ΕΜΑΚ καθώς επίσης του Πυροσβεστικού Σώματος Νέας Υόρκης και West Haven.

Ονόματα γραμμένα με αίμα, απλών ανθρώπων, ηρώων της καθημερινότητας μας

Όταν υποκλίνεσαι στο Ηρώον των πεσόντων πυροσβεστών, αποδίδοντας τιμή στην θυσία τους, νιώθεις το ρίγος να σε διαπερνά, γιατί πίσω από κάθε όνομα, βλέπεις ένα συνάδελφο, έναν δικό σου άνθρωπο, που εύκολα θα μπορούσες να είσαι εσύ, ή οποιοσδήποτε της μεγάλης πυροσβεστικής οικογένειας.

Ήταν χρόνια πριν όταν ως νέος Αξιωματικός, συνεπικούρησα στην επικήδεια τελετή ενός από αυτούς, τους “δικούς μας” ανθρώπους που έχασε τη ζωή του στην εκτέλεση του πυροσβεστικού καθήκοντος. Μια εμπειρία ζωής, που δυστυχώς επαναλήφθηκε τα επόμενα χρόνια. Μια εμπειρία ζωής, γιατί είδα πέρα από το ηρωικό, από το δοξαστικό της στιγμής, όπου με κάθε επισημότητα αποδίδονται οι τιμές στον εκλιπών συνάδελφο, να υπάρχει η ανείπωτη θλίψη, των δικών του ανθρώπων, απλών φτωχών ανθρώπων που βιαίως χάνουν τον δικό τους άνθρωπο, ζώντας τον δικό τους πλέον δράμα. Στα αυτιά μου ηχεί ακόμα η φράση οικείου ενός από τους ήρωές μας,” κάθε φορά που ακούω την μπάντα να παιανίζει, θυμάμαι με συγκλονιστικό τρόπο την μέρα την εξόδιου ακολουθίας όσα χρόνια και να περάσουν.

Δε θα ξεχάσω παράλληλα ποτέ, την αγωνία της συζύγου του “δικού μας” ανθρώπου”, μετά το πέρας των επισήμων τιμητικών στιγμών, για το πως θα καταφέρει να μεγαλώσει την φτωχή φαμίλια της και τους καθόλου τιμητικούς εράνους που κάναμε, τα προ του 2007 έτη, για να ενισχύσουμε μεταξύ μας τις οικογένειες.

Δεν θα ξεχάσω τον γιο του πρώτου καταγεγραμμένου επίσημα ήρωα του ΠΣ Κ. Πούλιου, τον οποίο δεκαετίες μετά, καλέσαμε στην πρώτη τελετή Πεσόντων Πυροσβεστών, και του δώσαμε αντίγραφο από τον υπηρεσιακό φάκελο του πατέρα του, τον οποίο γνώρισε ελάχιστα.

Τέτοιες θυμίσεις, ήταν αυτές που με έκαναν να συνεισφέρω όσο μπορούσα με τον μικρό θεσμικό μου ρόλο, να βάλω ένα μικρό λιθαράκι, να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε οι εν ζωή, την επόμενη μέρα της θυσίας. Να φτιαχτεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας ώστε να δίνεται άμεσα και όχι με έρανο ένα άμεσο βοήθημα στην οικογένεια, να υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση μέλους της οικογένειας, και το κυριότερο ως ηθικό χρέος να καθιερωθεί η Ημέρα Μνήμης ως η συνέχιση της θύμησης της προσφοράς τους.

Δεν ξέρω αν κάτι από αυτά λειαίνει τον πόνο της απώλειας από τους οικείους, αλλά είναι το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στους ¨Ήρωες μας. Βέβαια το ουσιαστικό στέφανο τιμής, είναι ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΝΕΚΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ.