Χριστός Ανέστη !!!!

Κυκλοφόρησε το Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι – τεύχος 68

Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι τεύχος 68

Διαβάστε το – Κατεβάστε το

e-book : Πάσχα 2017 – Μεγάλη Εβδομάδα

Ανεβαίνοντας ο Κύριος στο Σταυρό, σκαρφαλώνει στα πιο δύσβατα μονοπάτια της καρδίας μας.

Κάνει την διαφορά του Ανθρώπου από το αγρίμι.

Φυτεύει μέσα μας τη Αγάπη.

Κάνει τον Άνθρωπο Πυροσβέστη και Διασώστη.

Η Αγάπη γίνεται το καθήκον, το ίδιο το «είναι».

Και το «καθήκον» γίνεται θυσία, που οδηγεί στα υψηλά εκείνα όρια, τα υπεράνθρωπα:

«Να δίνεις τη ζωή σου για τη ζωή του αδελφού σου».

Περί καθηκόντων Επιπυραγών ΓΚ

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

Κοινοποίηση

  1. Γραφείο Αν. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Αρχηγέ

Με το από 23-02-2017 ΠΔ προήχθησαν στο βαθμό του Επιπυραγού, εκατό ογδόντα εννέα (189) συνάδελφοι Αξιωματικοί ΓΚ. Οι συνάδελφοι συγκροτούν μια από τις μεγαλύτερες αριθμητικά σειρές Αξιωματικών που καταλαμβάνουν την πρώτη βαθμολογική κλίμακα των ανωτέρων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η συγκεκριμένη εξέλιξη βέβαια είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και είχε τεθεί στο σύνολο των διατελεσάντων προκατόχων σας, με την επισήμανση της ανάγκης για θεσμική παρέμβαση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της.

Αποσπασματικά προ έξι ετών, με το ΠΔ 77/2011, όταν η ίδια σειρά Αξιωματικών είχε προαχθεί στο βαθμό του Πυραγού, είχε γίνει προσπάθεια διαχείρισης της συγκεκριμένης κατάστασης, με την δυνατότητα ορισμού των συναδέλφων στα καθήκοντα του Αξιωματικού Υπηρεσίας φυλακής. Η συγκεκριμένη λύση που και αυτή βέβαια κινείτο στα «υψηλά όρια» της διοικητικής ευρυθμίας, απλά επέλυσε μερικώς και προσωρινά το γενικότερο ζήτημα της επαγγελματικής εξέλιξης και υπηρεσιακής αξιοποίησης των συναδέλφων.

Κύριε Αρχηγέ

Σήμερα το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο ή παρόμοιο αποσπασματικό τρόπο. Οι νεοπροαγόμενοι συνάδελφοι Επιπυραγοί, περνούν πλέον στην κλίμακα των ανώτερων αξιωματικών, και πρέπει να υπηρετήσουν σε ανάλογες θέσεις «τακτικού επιπέδου Διοίκησης» είτε σε επιτελικές είτε σε επιχειρησιακές μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επειδή πληροφορούμαστε «διάφορες σκέψεις και προτροπές» που σαφώς στερούνται σοβαρής και υπεύθυνης αντιμετώπισης του ζητήματος, σας ζητούμε να συγκαλέσετε το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξετάσει με σοβαρό, συγκροτημένο και οριστικό τρόπο, την διαχείριση του εν λόγω ζητήματος τόσο για τον ενεστώτα χρόνο όσο και το μέλλον.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιάννης Σταμούλης

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τάσος Μανιάτης

Προσφορά της Eurobank για τα Σώματα Ασφαλείας

Η τράπεζα Eurobank μας απέστειλε πρόταση της αναφορικά με ένα νέο πρόγραμμα προνομίων με το όνομα «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ», το οποίο διαμορφώθηκε αποκλειστικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας.

Περί ειδικής άδειας παρουσίας σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος  Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

Κοινοποίηση:

  1. Γραφείο Αν. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Αρχηγέ

Όπως είναι γνωστό οι άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Λόγω της υπαλληλικής ιδιότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, ως «μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι» στην τελευταία νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στο Ν.4249/2014, καθορίζεται (στο άρθρο 65) ότι για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς του ΠΣ εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους.

Με την παραπάνω ρύθμιση, η πολιτεία θέτει με Νόμο, μια ισχυρή διασύνδεση της νομοθεσίας του ΠΣ με την γενικότερη του Δημοσίου, είτε στα δικαιώματα είτε στις υποχρεώσεις που θεσπίζει. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι η ειδική άδεια με αποδοχές (1-3 ημερών) που χορηγείται για τη συμμετοχή σε δίκη ενωπίον δικαστηρίου, άδεια η οποία προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007. Η εν λόγω άδεια που προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, δυστυχώς δεν λήφθηκε υπόψη στα τελευταία ΠΔ που επανακαθόρισαν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού.

Πέρα από τα παραπάνω περιήλθε εις γνώση μας, σχετική απάντηση του ΑΠΣ το οποίο γνωμοδοτεί ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας δεν προβλέπεται στο πυροσβεστικό προσωπικό λόγω της «εξαντλητικής ρύθμισης των ειδικών αδειών» από τις διατάξεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας. Καινοφανή άποψη τόσο για τον νομικό πολιτισμό στην πατρίδα μας, όσο και κινούμενη οριοβατικώς, αφού προσπαθεί να ερμηνεύσει με το δικό της τρόπο, την ισχυρή βούληση της Ελληνικής Πολιτείας, όπου η ειδική πυροσβεστική νομοθεσία δεν ρυθμίζει ζητήματα του πυροσβεστικού προσωπικού, αυτά να ρυθμίζονται από την γενικότερη νομοθεσία που διέπει τους πολικούς δημοσίους υπαλλήλους.

Κύριε Αρχηγέ

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας σας και της ορθής και χρηστής διοίκησης, παρακαλούμε να εξετάσετε το ζήτημα, δίνοντας τις απαραίτητες εντολές για την χορήγηση της παραπάνω ειδικής άδειας και παρακαλούμε όπως πάρετε την αναγκαία πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της εν λόγω άδειας στην πυροσβεστική νομοθεσία.

Δράσεις της ΕΑΠΣ στη Θεσσαλονίκη

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 σε αίθουσα των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΑΠΣ εκδήλωση για τις φονικές δασικές πυρκαγιές του θέρους του 2007, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Προέδρου και Επίτιμου Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη και Ν. Διαμαντή. Στην εκδήλωση, μίλησαν ο τ. Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Κ. Κοκολάκης, ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Τ. Μανιάτης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος Δ. Αναγνωστάκης, ο Αντιστράτηγος ε.α. Δημήτρης Φαφούτης. Τίμησαν με την παρουσία τους, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Ιωάννης Σαρίδης, ο πανοσολογιότατος εκπρόσωπος του μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμου, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Πρόεδρος της διοικούσας της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη Ευταξά Βίκυ.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρα συνεδρίασε το ΔΣ της ΕΑΠΣ με την Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής /Μακεδονίας της ΕΑΠΣ, εξετάζοντας κυρίως τα τοπικά προβλήματα που απασχολούν του συναδέλφους στην ευρύτερη περιοχή.

Την Δευτέρα 3 Μαρτίου 2017, το Προεδρείο της ΕΑΠΣ και η ΠΕ ΕΑΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις την ΔΠΥ Θεσσαλονίκης, ενημερώνοντας τους συναδέλφους αξιωματικούς και συζητώντας τόσο για τα ειδικά τοπικά, όσο και για τα γενικότερα προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συνήγορος του Πυροσβέστη

Άλλη μια νομοθετική ρύθμιση ανεφάρμοστη επί 3 έτη.

ΠΡΟΣ :

  1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη
  2. Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Τόσκα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ .

Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκη

κ. κ. Υπουργοί

Εδώ και τρία χρόνια ψηφίστηκε ο Ν.4249/2014, ο οποίος προέβλεψε μια σειρά από νέους θεσμούς, οι οποίοι για την λειτουργία τους χρειάζονται την έκδοση ΠΔ ή ΥΑ. Για όλα αυτά, τόσο στην έναρξη των υπουργικών καθηκόντων του κ. Αν. Υπουργού, όσο και στη συνέχεια έχουμε ενημερώσει, ζητώντας την υλοποίηση της υποχρέωσης της εφαρμογής όσα ο Νόμος προέβλεπε. Ένα από αυτά είναι η πρόβλεψη του θεσμού του «Συνήγορου του Πυροσβέστη» (άρθρο 100Α του Ν.4249/14).

Με τον παραπάνω θεσμό δίνεται στο προσωπικό του ΠΣ στο οποίο ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή η χορήγηση εξόδων για την αμοιβή συνηγόρου για τα στάδια προδικασίας και παράστασης στα δικαστήρια.

Δυστυχώς τρία χρόνια μετά, η ρύθμιση αυτή παραμένει ανενεργή, αφού δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από το Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που θα καθορίζει τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά.

Κύριοι Υπουργοί

Όπως καλά γνωρίζετε το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνει καθημερινά τον αγώνα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας και της πατρίδας μας με σύμμαχο την υποχρηματοδότηση τις ελλείψεις και εφόδιο το απαρχαιωμένο και ομιχλώδες θεσμικό πλαίσιο, που συχνά το φέρει αντιμέτωπο με διοικητικές και ποινικές επιπλοκές. Ειδικά σήμερα στις συνθήκες της οικονομικής εξαθλίωσης, η επώμιση και των μεγάλων οικονομικών εξόδων που απαιτούνται για την νομική υπεράσπιση είναι εξέχως δυσβάσταχτο.

Τρία χρόνια μετά την θεσμοθέτηση της ρύθμισης για τον «Συνήγορο του Πυροσβέστη» θεωρούμε ότι μάλλον είναι υπερώριμος χρόνος για να εκδώσετε το αναγκαίο Προεδρικό Διάταγμα για να τεθεί σε λειτουργία η ρύθμιση.

Αντί να οδεύουμε προς τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού μεταθέσεων, οδηγούμαστε πλέον στην κατάργηση βασικών στοιχείων του

Ανακοίνωση του Γραμματέα Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου της ΕΑΠΣ

H κοινοποίηση του ΠΔ 13/2017 (ΦΕΚ Α΄ 27) τροποποίησης του 170/1996 κανονισμού μεταθέσεων δημιούργησε ανησυχία, προβληματισμό και αβεβαιότητα στους συναδέλφους Αξιωματικούς της ΠΕΠΥΔ Ηπείρου. Αντί να οδεύουμε προς τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού μεταθέσεων, οδηγούμαστε πλέον στην κατάργηση βασικών στοιχείων, αφού για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω ΠΔ καθιερώνεται ως Πόλη ολόκληρος ο Νομός ως τόπος συμφερόντων.

Έτσι καταργείται πλέον η επιλογή της πόλης συμφερόντων από τους συναδέλφους, οι οποίοι θα μετατίθενται τώρα μόνο από νομό σε νομό, θα υπηρετούν σε Υπηρεσίες εντός νομού που σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι σε απόσταση άνω των 50 χλμ., όπως στον Νομό Ιωαννίνων η ΠΥ Κόνιτσας απέχει 64 χλμ από την έδρα της Διοίκησης, που με τις διατάξεις του ΠΔ 170/1996 αποτελούσε επιλογή μετάθεσης για συνάδελφο που αναζητούσε την μοριοδότηση ή την ανανέωση χρόνου κ.α.

Επίσης συνάδελφοι οι οποίοι πέρυσι μπήκαν στην διαδικασία της μετάθεσης σε απομακρυσμένη πόλη Νομού που εξυπηρετούσε σαν τοποθέτηση, θα πρέπει να μετατεθούν αφού η εκεί παραμονή δεν μοριοδοτείται, με συνέπεια να προκύψουν μεταθέσεις αυτών αλλά και άλλες – νέες μετακινήσεις (χωρίς μόρια – εντός νομού) με ταλαιπωρία, ξεσπίτωμα και δίχως όφελος κανενός.

Ακόμη η απόφαση τοποθέτησης εντός των Υπηρεσιών του Νομού όπως πχ στον Νομό Πρέβεζας όπου υφίστανται οι Υπηρεσίες της ΔΠΥ Ν. Πρέβεζας, της ΠΥ Φιλιππιάδας και της ΠΥ Πάργας με αντίστοιχες αποστάσεις 45 χλμ και 62 χλμ από την Υπηρεσία Πρέβεζας, θα πραγματοποιείται από μονοπρόσωπα όργανα της Διοίκησης χωρίς την διαδικασία του ελέγχου συμβουλίου μεταθέσεων με ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι συνάδελφος που θα θέλει να επιστρέψει με μετάθεση στον τόπο του θα πρέπει να νοιώθει ευχαριστημένος μόνο για το που ‘’μπήκε’’ στον Νομό, γιατί η περαιτέρω επιλογή της ΠΥ του Νομού που επιθυμεί θα έγκειται σε άλλα άγνωστα κριτήρια και μεθόδους καθώς ο αριθμός των κενών θέσεων δεν αποσαφηνίζεται για το ποιες πραγματικά Υπηρεσίες του Νομού αφορά. Κάτι ανάλογο ισχύει επίσης και στον Νομό Ιωαννίνων όπου πέρα από τις Υπηρεσίες της ΔΠΥ Ν. Ιωαννίνων και της ΠΥ Κόνιτσας υπάρχει και η 5η ΕΜΑΚ.

Τέλος ευελπιστώ ότι όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που προκαλεί η εφαρμογή του νέου ΠΔ θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διορθωθούν σύντομα σε όφελος πάντα της εργασιακής ηρεμίας όλων των συναδέλφων.

Για την ΕΑΠΣ ΠΕΠΥΔ Ηπείρου

Ο Γραμματέας – Φώτιος Δεληγιάννης

Νέο e-book : H γειτονιά της φωτιάς

Εκατό ενενήντα έξι, χρόνια μετά την εθνεγερσία του 1821, σήμερα, από την ιστορική εκείνη χρονιά, που ο ελληνισμός, ξεκίνησε να σπάει τα δεσμά της βαριάς κατοχής και υποδούλωσης του από τον τούρκικο ζυγό. Ένας κατακτητής, βάρβαρος και αιμοσταγής, που στην προσπάθεια του να καταπνίξει την επανάσταση, προξένησε απίστευτες φρικαλεότητες, σφαγές και καταστροφές που ξεπερνούν και την πιο νοσηρή φαντασία του πλέον διεστραμμένου εγκληματία.

Ο τροχός της ιστορίας, παρόλα αυτά, γύρισε και πάνω στις στάχτες και το αίμα των αγωνιστών και των σφαγιασθέντων αμάχων, φύτρωσε ο σπόρος της λευτεριάς και της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, μεγάλωσε και έγινε το δέντρο της νέας σύγχρονης Ελλάδας. Ο αιμοσταγής δυνάστης πλέον, λόγω γεωγραφίας, έγινε ο διπλανός, ο εξ΄ ανατολών γείτονας. Μια γειτονία που πέρασε χίλiα κύματα, συγκρούσεων, πολέμων, καταστροφών, σφαγών, απειλών καχυποψίας.

Βέβαια οι δύο λαοί, παρά την διαφορά σε κουλτούρα και βιώματα, σε όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο από το 1821 έως και σήμερα, στη μεγαλύτερο διάστημα της, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα περισσότερο από την φτώχεια τους, ακριβώς όπως περιέγραψε στους στίχους του ο Πυθαγόρας στο θαυμάσιο τραγούδι, που ερμήνευσε ο Γ. Νταλάρας:

«Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμιός

και γω, Λαός και συ Λαός

Εσύ Χριστό και γω Αλλάχ

Όμως και οι δυό μας Αχ και Βαχ»

Και αν μεν οι δύο λαοί, δεν έχουν να μεριάσουν τίποτα, δεν συμβαίνει το ίδιο με την ηγεσία της «γείτονας» που διαχρονικά και με σταθερότητα, δημιουργεί σκηνικό έντασης, που σε διάφορα χρονικά σημεία, μετατράπηκαν σε σκηνικό φωτιάς. Μικρασιατική καταστροφή, το πογκρόμ της Πόλης, η εισβολή στην Κύπρο, η ένταση στο Αιγαίο, η κρίση των Ιμίων, δηλώσεις-καταγγελίες-ομολογίες για εμπρησμούς δασών, μερικά μόνο από την «φλογερή λίστα» της μακράς ελληνοτουρκικής γειτονίας.

Αφορμή γι΄ αυτό το μικρό αφιέρωμα, στάθηκε η ανάγνωση μιας είδησης που έλεγε: «Ο Γιακούμπ Κόσε (Yakup Köse), σκληροπυρηνικός αρθρογράφος υποστηρικτής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Star Daily, κάλεσε τους Τούρκους και την τουρκική κυβέρνηση με άρθρο του τη Δευτέρα «να βάλουν φωτιά στη Δύση» πριν η Δύση καταλάβει την Τουρκία, όπως μεταδίδει το Turkish Minute.[1]

Η δήλωση βέβαια, είναι το ελάχιστο μπροστά στις δηλώσεις και κυρίως την ίδια την πολιτική που έχει επιλέξει η τουρκική ηγεσία τις ταραγμένες αυτές ημέρες μας. Είχε όμως την δική της σημασία, μιας και φαίνεται ότι το πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο της γείτονος έχει κάποια ιδιαίτερη έλξη και έξη με την χρήση της φωτιάς στο οπλοστάσιο της.

Εντελώς συμπωματικά, που φέτος κλείνει μια δεκαετία από τις φονικές πυρκαγιές στη χώρα μας το 2007, και με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της Εθνεγερσίας του 1821, «βουτάμε» λίγο στην ιστορία, πάντα «των ανοικτών πηγών» να δούμε την σύνδεση των γειτόνων με τα «εγκλήματα φωτιάς». Άλλωστε η ιστορία, πέρα από την μελέτη της για την κατανόηση του παρελθόντος, έχει την ιδιαίτερη σημασία της στην πρόβλεψη του μέλλοντος, γιατί μπορεί να μην επαναληφθεί ως φάρσα, αλλά ως τραγωδία.

Γιάννης Σταμούλης – Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΠΣ