Αποτίμηση συνδικαλιστικών δράσεων και χάραξη νέων για την αντιμετώπιση του μισθολογικού εκτρώματος

Συναντήθηκαν σήμερα οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών μας, προκειμένου να αποτιμήσουν τις νέες διατάξεις του ειδικού μισθολογίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν αιφνιδιαστικά και ερήμην μας από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.

Κοινή μας θέση είναι ότι πρόκειται για μια ακόμα ανακολουθία της Κυβέρνησης και προφανή εμπαιγμό σε βάρος των ενστόλων, η εισαγωγή ενός μισθολογίου χωρίς καν να έχει προηγηθεί ο στοιχειώδης διάλογος, όπως επιβάλλει η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Παράλληλα έγινε αποτίμηση των δράσεών μας γι’ αυτό το ζήτημα και συζητήθηκαν περαιτέρω τρόποι συνδικαλιστικής δράσης προς την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο αγώνας ημών για την άρση του πλαφόν του πενθημέρου που εισήχθη αρχικά στο σχέδιο νόμου ήταν καθοριστικός για την αποτροπή περαιτέρω μειώσεων, αφού δε θα καλύπτονταν η εν λόγω μείωση από καμία προσωπική διαφορά. Επίσης, η χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στο πλαίσιο της ισότητας μεταξύ των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν εξαιρετικής σημασίας αποτέλεσμα, αφού ανοίγει ο δρόμος για ενιαία αντιμετώπιση μεταξύ όλων των στελεχών και την άμεση επίλυση των στρεβλώσεων – αδικιών που αποτυπώθηκαν από τη πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, η ανάδειξη του προβλήματος της μη προσμέτρησης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και των ετών σπουδών για την απόκτηση πτυχίου στην κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια, οδήγησε στη δημόσια δέσμευση των αρμόδιων φορέων, μέσω της ερμηνείας που δόθηκε από στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι όσοι έχουν αναγνωρίσει τους εν λόγω χρόνους μέχρι την 31-12-2016 θα λαμβάνονται αυτοί υπόψη στην κατάταξή τους στα προαναφερόμενα κλιμάκια. Τα ανωτέρω φυσικά και δεν αποτελούν παροχές όπως επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί από την Κυβέρνηση, απλά πρόκειται για διατήρηση διατάξεων που ίσχυαν και τις οποίες επρόκειτο να αναιρέσουν.

Δυστυχώς, οι στρεβλώσεις, οι αδικίες και οι ανισότητες που προκλήθηκαν από το νέο μισθολόγιο παρέμειναν ως είχαν με ευθύνη της κυβέρνησης και λόγω της μη συμμετοχής μας σε διάλογο και στη διαμόρφωση του σχετικών μισθολογικών διατάξεων, αφού η φιλοσοφία σχεδίασης αυτού, είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον τρόπο εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων όπου ως γνωστόν υφίσταται βαθμολόγιο σε αντίθεση με τα Σώματα Ασφαλείας.

Επίσης, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την τακτική της Κυβέρνησης να προωθεί διχαστικές μισθολογικές διατάξεις και τη διαίρεση των ενστόλων σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο προβάλει και διεκδικεί τα αιτήματά του αποτελεσματικά σε αντίθεση με την απόπειρα συκοφάντησής του ως δήθεν υπαίτιο για τις δυσμενείς διατάξεις του νέου μισθολογίου.

Οι Ομοσπονδίες, τέλος, τονίζουν ότι πέρα από τις συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς, που θα επιδιώξουν προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του νέου μισθολογίου, και επειδή είναι πασιφανές ότι η Κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με τις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ, έδωσαν εντολή στους νομικούς τους συμβούλους να καταθέσουν νέα προσφυγή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας αλλά και να επεξεργαστούν άμεσα προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ο αγώνας των Ομοσπονδιών θα είναι συνεχής και ας μην θεωρήσει κανείς ότι με την ψήφιση του νέου μισθολογίου λύθηκαν τα προβλήματα. Αντίθετα, με την εφαρμογή του θα διαφανεί σε όλη του την έκταση το έκτρωμα που ψηφίστηκε.

Νέα ΚΥΑ – Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Συνάδελφοι

Εκδόθηκε στις 17 Μαΐου η υπ. αριθ. Φ. 80000 / οικ. 21628/936 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και μετά την συνταξιοδότηση των υπαγομένων στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ, και το πυροσβεστικό προσωπικό έχει δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης από 1/1/2017 ανεξαρτήτως του χρόνου πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται ή για κύρια σύνταξη ή/και επικουρική ή/και για ασθένεια σε είδος και σε χρήμα. Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλλει τη σχετική αίτηση του μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή του σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης, ή έχει πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις δύνανται να συμπληρωθούν με συνυπολογισμό χρόνου διαδοχικής ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν με διαδοχικό ή μη χρόνο ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς τις ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις για υπαγωγή στη προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, υποχρεούνται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ στον τελευταίο εν ταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης

β) έχει διακόψει ή διακόπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση, λύση σύμβασης, διαγραφή από τη ΔΟΥ, διαγραφή από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους λύση της υπαλληλικής σχέσης και για στρατιωτικούς αποστρατεία) την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ,

γ) κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος δεν είναι ανάπηρος κατά την έννοια του στοιχείου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν.1846/1951 (Α΄189),

δ) ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ καθώς και τα πρόσωπα της υπουργικής απόφασης με αριθμ. Φ11321 / 59554 / 2170 / 2016, (ΦΕΚ 4569/Β) και οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ δεν έχουν οφειλή από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα ή σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης

Διαβάστε την Κ.Υ.Α.

Τίποτα δε χαρίζεται, με αγώνες μόνο κερδίζεται

Μετά από μια σειρά από παρεμβάσεις στα πολιτικά κόμματα, αλλά και στη Βουλή των Ελλήνων, το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, εχθές το απόγευμα κλιμάκωσε την αντίδρασή του στο υπό ψήφιση νέο ειδικό μισθολόγιο με μια μεγάλη σε πλήθος και παλμό συγκέντρωση ενστόλων στην πλατεία Κολοκοτρώνη στην Αθήνα. Πυροσβέστες, αστυνομικοί, λιμενικοί και οικογένειες στελεχών των ΕΔ έδωσαν το μαχητικό τους παρών, διατρανώνοντας την κάθετη αντίθεσή τους στο σχεδιαζόμενο νέο μνημονιακό μισθολόγιο.

Δηλώσεις στελεχών ΕΑΠΣ Φ. Παντελεάκου και Γ. Βιτζηλαίου (0:47 και μετά)

Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ της ΕΑΠΣ Τάσος Μανιάτης στην ομιλία του, τόνισε ότι το νέο αυτό μισθολόγιο είναι συνεπή στη μνημονιακή λογική της φτωχοποίησης, χωρίς να αποδίδει τα οφειλόμενα στο ένστολο προσωπικό των ΣΑ και ΕΔ. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών και των χαιρετισμών, το ποτάμι των διαμαρτυρόμενων συναδέλφων γέμισε τους δρόμους της πρωτεύουσας, κατευθυνόμενο πρώτα στο ΓΛΚ και στη συνέχεια στη Βουλή των Ελλήνων.

Η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος, οδήγησε την Κυβέρνηση έστω και στο παρά 5, της ψήφισης, να προαναγγείλει κάποιες αλλαγές στο νομοσχέδιο, όπως την μη περικοπή του 5ου πενθήμερου, την αναγνώριση των ετών θητείας και πτυχίου στην προσμέτρηση κλιμακίου, την μη περικοπή των νυχτερινών, την επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου και στο προσωπικό των ΣΑ. Βέβαια τα περισσότερα είναι υπαναχωρήσεις στα ήδη κεκτημένα, αλλά είναι ένα μικρό δείγμα ότι στις σκληρές επιθέσεις, χρειάζονται ισχυρότερες άμυνες.

Συνεχίζουμε, ο δρόμος είναι μακρύς και επίπονος.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ !!!

Ο αγώνας συνεχίζεται

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ. Στην εν λόγω συνάντηση μας έκανε γνωστή την πρόθεση της κυβέρνησης να τροποποιήσει τη διάταξη που αφορά τον χρόνο εργασίας πέραν του πενθημέρου και την άρση του πλαφόν (4 πενθήμερα) που εισήχθη στο αρχικό σχέδιο νόμου, μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή από τον αρμόδιο Υπουργό.

Επίσης, μας ενημέρωσε ότι οι χρόνοι της στρατιωτικής θητείας και σπουδών που έχουν αναγνωρισθεί μέχρι 31-12-2016, θα προσμετρηθούν στα μισθολογικά κλιμάκια, μετά από αλληλογραφία που διενεργήθηκε με τη Διευθύντρια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία ερμήνευσε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 126 και 154 και δεσμεύτηκε ότι θα αποτυπωθεί και στην εγκύκλιο που θα εκδοθεί από αυτούς σε δεύτερο χρόνο.

Ο αγώνας συνεχίζεται αμείωτος!!!

Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 17:00 στη Πλατεία Κολοκοτρώνη για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Στην ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Βουλής, το μέλος του ΔΣ της ΕΑΠΣ Φ. Παντελεάκος  παρουσίασε τις θέσεις της ΕΑΠΣ για το μισθολόγιο – φτωχολόγιο, ζητώντας την απόσυρση των σχετικών διατάξεων του από το υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

Με τον Πρόεδρο της ΝΔ

Το μεσημέρι της 16 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των σωματείων των Σ.Α. και Ε.Δ. με τον Πρόεδρο της ΝΔ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου του μεταφέρθηκαν οι σφοδρές αντιρρήσεις μας για το σχεδιαζόμενο νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μας δήλωσε ότι  η Νέα Δημοκρατία σέβεται και τιμά το έργο και την προσφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και ως Κυβέρνηση αποκατέστησε ήδη κατά το 50% τις αδικίες που συντελέστηκαν το 2012 σεβόμενη τις αποφάσεις του ΣτΕ και σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της χώρας έδωσε και άλλα 35.000.000 ευρώ από το παραχθέν πλεόνασμα το 2014, το οποίο ήταν πραγματικό και όχι εικονικό.
Σε ό,τι αφορά το επίμαχο νομοθέτημα, καταδίκασε την πρακτική της Κυβέρνησης να αιφνιδιάζει τους φορείς και να νομοθετεί χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου τόνισε ότι θα αναδείξει τις θέσεις μας και θα ζητήσει να αποσυρθούν τα επίμαχα άρθρα. Η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση, θα εξετάσει από μηδενική βάση το μισθολογικό καθεστώς λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ με γνώμονα την ολοκληρωτική αποκατάσταση μισθών και συντάξεων.

Με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων

Το μεσημέρι της 16 Μαΐου οι εκπρόσωποι των σωματείων στα Σ.Α. και τις Ε.Δ. συναντήθηκαν με την Ένωση Κεντρώων μεταφέροντας του τις αντιρρήσεις τους για το νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο που ετοιμάζεται για τους ένστολους.
Ο  Πρόεδρος της Ε.Κ, κ. Βασίλειος Λεβέντης συντάχθηκε με τις θέσεις μας και δήλωσε ότι δεν είναι επίπεδο δημοκρατίας αυτό, όταν αποκλείονται οι φορείς των εργαζομένων από το διάλογο για τόσο σοβαρά ζητήματα όπως αυτό του μισθολογίου τους. Τόνισε δε ότι το κόμμα του καταψηφίζει ολόκληρο το σχέδιο νόμου ζητώντας ειδικά και την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων που μας αφορούν.

Με την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Το μεσημέρι της 15 Μαΐου οι εκπρόσωποι των σωματείων ΣΑ. και ΕΔ συναντήθηκαν με την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ.Φ.Γεννηματά στη Βουλή. Εκφράστηκε η έντονη διαμαρτυρία ας για το μισθολόγιο-φτωχολόγιο και ζητήθηκε η στήριξή του κινήματος.
Η κ.Γεννηματά δήλωσε: «Όχι μόνο θα καταψηφίσουμε τα μέτρα αλλά και θα αναδείξουμε στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε όσους κατοχυρώνουν την ασφάλεια και φυλάνε την πατρίδα. Ζητάμε άμεσα διάλογο και την απόσυρση των διατάξεων για τα ειδικά μισθολόγια».