Για τα νέα προβλήματα που δημιουργεί η νέα τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ

Με την κοινοποίηση του ΠΔ 13/2017 προβληματισμός και ανησυχία προέκυψε στους συναδέλφους παρά λύση και ορθολογισμό έφερε η συγκεκριμένη διάταξη όπως τουλάχιστον υποσχόταν η δημιουργία της.

 1. Η νεοσύστατη έννοια Πόλη – Νομός ως τόπος συμφερόντων καταργεί τη φιλοσοφία της μέχρι τώρα επιλογής , αφού συνάδελφοι θα κληθούν να υπηρετήσουν “εντός νομού ” αλλά σε απόσταση άνω των 50 χλμ. που με τις διατάξεις του ΠΔ 170/1996 οριοθετούσε τη μετάθεση μοριοδότησης, ανανέωσης χρόνου κτλ. Η απόφαση δε της κατά τόπους τοποθέτησης ξεφεύγει από τις ισχύουσες δικλείδες.
 2. Συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούσαν σε απομακρυσμένες πόλεις και «βόλευαν» σαν τοποθέτηση θα κληθούν να μετατεθούν αφού η μακρόχρονη αλλά βολική παραμονή τους εκεί δεν μοριοδοτούνταν με αποτέλεσμα να προκύψουν μεταθέσεις αυτών αλλά και νέες μεταθέσεις αναπλήρωσης αυτών (χωρίς μόρια – εντός νομού) δίχως να εξυπηρετούνται αμφότεροι.
 3. Ενώ στο ΠΔ γίνεται λόγος για εξαίρεση των υπηρεσιών των νησιών από νομούς που υπάγονται αυτά, κατά την εκ νέου κατανομή παρουσιάζονται οι θέσεις ενοποιημένες. Έτσι σε νομούς με νησιά (πχ Μαγνησία – Σποράδες, Καβάλα – Θάσος) θα κληθούν συνάδελφοι έχοντας τη χαρά της μετάθεσης στον τόπο τους (ηπειρωτική χώρα), να τοποθετηθούν σε νησιωτικές υπηρεσίες με ότι συνεπάγεται αυτό. Παρατηρείται το παράδοξο βέβαια για την ΠΥ Α/Λ Σκιάθου να αποτελεί ξέχωρο τόπο μετάθεσης ενώ το ΠΚ Σκιάθου να ενοποιείται με τη Μαγνησία. Κατά συνέπεια στην μεν πρώτη τοποθέτηση να μοριοδοτείται αναλόγως ενώ στην άλλη όχι.
 4. Για ακόμη μια φορά ενώ γίνεται λόγος για υπεράριθμους υπηρετούντες δεν αποσαφηνίζεται η μοριοδότησή τους ως μέτρο ισονομίας – ισορροπίας μεταξύ των.

Ασπάζομαι τις θέσεις και τις ενστάσεις ΕΑΠΣ, όπως αυτές καταγράφονται από τις τοποθετήσεις του ΔΣ και ελπίζω στην ανταπόκριση των ιθυνόντων για την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νέου ΠΔ.

Γεώργιος Βαρδάτσικος

Γραμματέας Π.Ε. Θεσσαλίας ΕΑΠΣ

Συνάντηση των Ομοσπονδιών με το Προεδρείο της ΟΣΥΠΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, συνάντηση εκπροσώπων των ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ, ΕΑΠΣ, ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), με σκοπό την εξέταση των νέων δεδομένων, που διαμορφώνονται στους τομείς ασφάλειας – πυρασφάλειας στα ελληνικά αεροδρόμια που παραχωρήθηκαν ιδιωτικά συμφέροντα στη FRAPORT.

Στην συνάντηση εκφράστηκε η κοινή ανησυχία για το εάν το ξεπούλημα – παραχώρηση της εθνικής περιουσίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, πληροί την νομιμότητα αλλά το κυριότερο διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Επίσης σημαντικό ζητούμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών από το ΠΣ και την ΕΛΑΣ, η οποία με την προφανή προχειρότητα, αδειάζει τις Υπηρεσίες της χώρας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πυρασφάλειας – ασφάλειας των αεροδρομίων.

Αποφασίστηκε ο συντονισμός των δράσεων με όλους τους πρόσφορους τρόπους για να διασφαλιστεί το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, τα εργασιακά δικαιώματα του πυροσβεστικού και αστυνομικού προσωπικού και κυρίως η ασφάλεια και πυρασφάλεια της χώρας.

Σήμερα στην κορύφωση της μνημονιακής εξαθλίωσης, ο έλληνας πολίτης περιμένει από τα Σώματα Ασφαλείας, να περιφρουρούν την ασφάλεια και την πολιτική προστασία της χώρας και όχι να εξυπηρετούν την κερδοφορία των ιδιωτικών εταιριών.

Οι Πρόεδροι

ΠΟΑΣΥ – ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

ΠΟΑΞΙΑ – ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης

ΠΟΕΥΠΣ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

ΕΑΠΣ – ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης

«Δημιουργική ασάφεια» και στην κατανομή της υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού

Ζητήματα νομιμότητας στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων του 2017

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταθέσεων, το Δεκέμβριο εκάστου έτους, με μεταβιβασμένη αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γίνεται η κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού τόσο στο σύνολο, όσο και κατά βαθμούς για Αξιωματικούς. Βασική προϋπόθεση της κατανομής είναι η υποχρεωτική πρόβλεψη όμοιας δύναμης σε όμοιας τάξης ανεξάρτητους Σταθμούς (ΠΔ 170/1996 (Α΄31) αριθ. 11 παρ.1 ως ισχύει σήμερα). Η απόφαση της κατανομής καθορίζει ουσιαστικά και τις τακτικές μεταθέσεις κάθε έτους, μιας και με βάση την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης συντάσσεται ο πίνακας κενών θέσεων ανά υπηρεσία και βαθμό αλλά και οι υπεράριθμοι υπηρετούντες ανά Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δυστυχώς για συνεχόμενη φορά, βλέπουμε την επανάληψη διοικητικής αρρυθμίας που προδιαθέτει για έμφραγμα τον πυροσβεστικό οργανισμό. Ειδικότερα με την υπ. αριθ. 91231 Φ102.2 // 30-12-2016 Απόφαση ΑΠΣ, δεν τηρήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη και ειδικότερα, ανά βαθμό συνολικά κατανέμονται:

 • 59 θέσεις Πυράρχων,
 • 126 θέσεις Αντιπυράρχων,
 • 353 θέσεις Επιπυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309,
 • 567 ενιαίες θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 766 άτομα.

Μετά την τελευταία χωρίς διάλογο τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, βγήκε νέα απόφαση κατανομής της υπηρετούσας δύναμης, σύμφωνα με την οποία ανά βαθμό συνολικά κατανέμονται:

 • 59 θέσεις Πυράρχων,
 • 129 θέσεις Αντιπυράρχων, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309,
 • 363 θέσεις Επιπυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309,
 • 571 ενιαίες θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 766 άτομα.

Επίσης αυξάνει κατά 24 συνολικά άτομα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού (αρχική κατανομή 8256 τελική 8274)

Με βάση την δημοσίευση των ΠΔ για ίδρυση νέων ΠΥ ορθώς έπρεπε να εκδοθεί νέα απόφαση κατανομής της υπηρετούσας δύναμης, με αντίστοιχη όμως εξουσιοδοτική διάταξη μετά από την τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, η οποία θα έδινε κατανομή στις νέες ΠΥ με βάση την τάξη αυτών που έντεχνα δεν καθορίσθηκε στο ΠΔ ίδρυσης τους. Το τραγελαφικό στην νέα κατανομή είναι ότι όπου εξυπηρετούνται συμφέροντα ο ΝΟΜΟΣ συμφέροντος γίνεται πόλη και ΠΥ όπως πχ αυτό του ΠΚ Θήρας και της ΠΥ Α/Δ Θήρας. Επίσης να επισημανθεί ότι κατά το άρθρο 19 του κανονισμού «μαζί με τον πίνακα κενών θέσεων Αξιωματικών θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου».

Τα παραπάνω, συνέχεια των εκτάκτων μεταθέσεων, συνεχίζουν τον κύκλο της αναζήτησης του δικαίου, από τους συναδέλφους που θίγονται και η συνέχεια μοιραίως θα δίνεται στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η διοικητική ευθύνη των υπηρεσιακών παραγόντων, είναι πολύπλευρη και όπως έλεγε ο διαχρονικός Η. Μπέτσιος, στους βαθμοφόρους του Σώματος, η αρμοδιότητα ανατίθεται, η ευθύνη αναζητείται.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος – Γιάννης Σταμούλης

Ο Γεν. Γραμματέας – Τάσος Μανιάτης

Συνέχιση της Συνεργασίας με την INTERAMERICAN

Συνάδελφοι

Σε συνέχεια της συνεργασίας με τον ασφαλιστικό όμιλο INTERAMERICAN, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που μας στάλθηκε. προσφέρονται στα μέλη μας, ειδικές τιμές σε ασφαλιστικά προϊόντα, όπως:

 • Δημιουργία συνταξιοδοτικής αποταμίευσης για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό εφάπαξ κεφάλαιο για τα χρόνια που δε θα εργάζονται πλέον. Με δεδομένο το νέο ασφαλιστικό, όπου η εθνική σύνταξη ορίστηκε στα 384 ευρώ το μήνα, ο σχεδιασμός ενός πρόσθετου κεφαλαίου μέσα από ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης θα διασφαλίσει ροές εισοδήματος για το απρόβλεπτο του μέλλοντος.
 • Συμπληρωματική κάλυψη υγείας μέχρι 1.000.000 ευρώ επιπλέον από το κοινωνικό φορέα ή οποιαδήποτε υφιστάμενη κάλυψη, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο που καθορίζεται κυρίως από την ηλικία και κυμαίνεται από 0,30 ευρώ έως 2 ευρώ την ημέρα. Οι παροχές υγείας της Interamerican συμπεριλαμβάνουν 24ωρο συντονιστικό κέντρο, εξειδικευμένους συνεργάτες, δίκτυο υγείας με περισσότερες από 1390 γιατρούς, 253 διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιόκτητες ιατρικές μονάδες.
 • Ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με οικονομία,ευελιξία και με πολλές επιλογές. Προσφέρουν καλύψεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, ανάλογα το βαθμό προστασίας και τις διαθέσιμες οικονομικές δυνατότητες.

Για προσωποποιημένη ενημέρωση, για τα προγράμματα, τις προσφορές και κάθε λεπτομέρεια, επικοινωνία με την σύμβουλο διαχείρισης κινδύνων της Interamerican:

κ. Ναούμ Ασημίνα, τηλ. : 6932579844

email : naouma@agency.interamerican.gr

Δημοσιοποίηση της Συμφωνίας Πυροσβεστικού Σώματος και Fraport

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

Κύριε Αρχηγέ
Εδώ και αρκετούς μήνες που εισήλθε στα πυροσβεστικά τεκταινόμενα η προοπτική της παροχής υπηρεσιών πυρόσβεσης – διάσωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια, προκλήθηκαν μια σειρά από διοικητικές πράξεις και τετελεσμένα που δημιούργησαν αλλαγές και νέα δεδομένα στο Πυροσβεστικό Σώμα και το πυροσβεστικό προσωπικό. Αλλαγές που συνίστανται από την ίδρυση Νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, πρόβλεψη πληρωμής αποζημιώσεων από τα αντισταθμιστικά της σύμβασης με την εταιρία – εκμεταλλευτή των αεροδρομίων, αλλαγή του κανονισμού μεταθέσεων και δεκάδες μεταθέσεις συναδέλφων, εκτάκτως και βιαίως προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες αυτές πυροσβεστικές υπηρεσίας των αεροδρομίων.

Και ενώ όλα αυτά τα καινοφανή εξελίσσονται με ταχύτατο τρόπο, χάρην της επίσπευσης της έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της νέας ιδιοκτησίας των περιφερειακών αεροδρομίων, παραμένει άγνωστη η ίδια η Σύμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος με την εταιρία Fraport – Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία.

Επανερχόμαστε στο αίτημα μας, όπως σας το μετέφερε και το μέλος του ΔΣ της ΕΑΠΣ στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, για την δημοσιοποίηση της παραπάνω Σύμβασης.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος – Γιάννης Σταμούλης

Ο Γεν. Γραμματέας –  Τάσος Μανιάτης

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Άνευ διαλόγου και διαβούλευσης άρχισε η κατεδάφιση του κανονισμού μεταθέσεων. Από το «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη», στο Νόμος είναι «η επιθυμία του Επιχειρηματία».

Συνάδελφοι

Με την γνωστή σε μας, πλέον τακτική της ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επανέλαβε τον εαυτό της και προσχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση, τροποποιώντας τον κανονισμό μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού, λησμονώντας, για άλλη μια φορά την προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ (τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με τους συνδικαλιστικούς φορείς). συνέχεια άρθρου

Ηγέτης όχι απλά επικεφαλής

Το μοντέλο Ηγέτη που αναζητείται – Του Γιάννη Σταμούλη

Σε μέρες δύσκολες και καιρούς χαλεπούς προβλημάτων άλυτων, όπου η μετριότητα προηγείται, η εντρύφηση σε κλασσικά κείμενα, που ο χρόνος ανέδειξε σε διαχρονικά, ρίχνει φως στο αδιέξοδο σκοτάδι.

Διαβάζοντας τον κλασικό «περί πολέμου» του Κλαούζεβιτς, (έκδοση ΒΑΝΙΑΣ 1999) μπορείς να πάρεις θραύσματα της πολεμικής στρατηγικής σκέψης του και εύκολα να τα συγκολλήσεις φτιάχνοντας μια φρέσκια θεώρηση για την μορφή της ηγεσίας και το σύγχρονο διοικητικό – ηγετικό μοντέλο.

Πολεμικές πράξεις είναι οι σύγχρονες μεγάλες κρίσεις, που τα αποτελέσματά τους μπορεί να είναι εξίσου φονικά, καταστρεπτικά και οδυνηρά, χωρίς πολλές φορές να πέσει ούτε μια μπιστολιά.

Η αναζήτηση Ηγέτη σε όλα τα διοικητικά – κυβερνητικά σχήματα αποτελεί ζητούμενο, εν μέσω της σύγχρονης πολύπλευρης κρίσης.

συνέχεια άρθρου

Ενημέρωση για τις μεταθέσεις των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού μέλους στα συμβούλια Μεταθέσεων Τάσου Μανιάτη, σήμερα μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου συμβουλίου αποφασίστηκαν οι ακόλουθες μεταθέσεις Αξιωματικών του ΠΣ για κάλυψη θέσεων στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Αεροδρομίων..

 1. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
 • Επιπυραγός Μαραγιάννης Κωνσταντίνος (Χωρίς αίτησή του αλλά με επιλογή μορίων)
 • Υποπυραγός Αντωνάτος Σωτήριος (Με αίτησή του)
 1. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 • Ανθποπυραγός Αντωνέλος Νικόλαος (Μετακίνηση)
 1. ΜΥΚΟΝΟΣ
 • Επιπυραγός Μαυραγάνης Παναγιώτης του Νικολάου (Με αίτησή του)
 • Ανθποπυραγός Βαιντερλής Αντώνιος (Με αίτησή του)
 1. ΣΚΙΑΘΟΣ
 • Επιπυραγός Λιακόπουλος Γεώργιος (Με αίτησή του)
 • Ανθποπυραγός Βολιτάκης Βασίλειος (Χωρίς αίτησή του αλλά με επιλογή μορίων)
 1. ΡΟΔΟΣ
 • Απορρίφθηκε η αίτηση του Επιπυραγού Χονδρογιάννη Γεώργιου λόγω μη ύπαρξης κενής θέσης.
 1. ΣΟΥΔΑ
 • Αντιπύραρχος Ακουμιανάκης Μιχαήλ (Χωρίς αίτησή του)
 • Απορρίφτηκε η αίτηση του Υποπυραγού Καρτσονάκη Ευάγγελου λόγω μη ύπαρξης κενής θέσης.

Επίσης το Συμβούλιο ενέκρινε:

 • τις Εκπαιδευτικές Άδειες της Πυραγού Μπομπόνη Σοφίας και Τζιώρτζη Ιάκωβου
 • την παραμονή σε Υπηρεσιακή Θέση της ΓΓΠΠ στις Βρυξέλες του Αντιπυράρχου Παραλίκα Απόστολου.

Το τελευταίο χαίρε στον τ. Αρχηγό του ΠΣ Στρατηγό Ανδρέα Κόη

Το ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει την θλίψη και την οδύνη του για τον απροσδόκητο θάνατο του τ. Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Στρατηγό Ανδρέα Κόη και εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στην οικογένεια του.

Ο τ. Αρχηγός διακρίθηκε για τον εξαιρετικό του χαρακτήρα, την προσήνεια, την βαθιά και ουσιαστική του συναδελφική αλληλεγγύη.

Αυτά τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τα μετουσίωσε μαζί με τις διοικητικές του ικανότητες σε ένα ανθρώπινο μοντέλο διοίκησης και τον καθιέρωσε σε ένα ηγέτη αγαπητό και ιδιαιτέρως σεβαστό στο πυροσβεστικό προσωπικό.

Αξιωματικός με μεγάλη επιχειρησιακή γνώση και εμπειρία, με ανοικτό μυαλό, στην διάρκεια της αρχηγίας του, προσπάθησε για θεσμικές τομές και εξωστρέφεια στον πυροσβεστικό οργανισμό.

Στο πρόσωπό του το αξίωμα του Αρχηγού θα λάβει προστιθέμενη αξία.

Το ΔΣ της ΕΑΠΣ θα παραστεί σύσσωμο στην νεκρώσιμη λειτουργία του Αρχηγού μας, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Καλό ταξίδι Αρχηγέ

Του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη

Είναι από τις στιγμές τις δύσκολες του πρόσκαιρου βίου μας, όταν πρέπει να πεις στερνό αντίο σε αγαπημένα σου πρόσωπα.

Την βροχερή Τετάρτη 8 Μάρτη μια τέτοια στιγμή, ένας δικός μας, ένας άνθρωπός μας, ξεκίνησε για το μακρύ ταξίδι για την αιωνιότητα. Ο Ανδρέας Κόης, ο Επίτιμος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο δικός μας Ανδρέας.

Παιδί της στέρεας ρουμελιώτικης γης, γεννήθηκε το 1950 στον Άγιο Χαράλαμπο Φθιώτιδας, κατηφόρησε στην μεγάλη πρωτεύουσα και το 1974, κατετάχθη στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Τέσσερα χρόνια αργότερα αποφοιτεί από το τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ξεκινά το ταξίδι του στην καθημερινή οριοβασία μετάξύ της ζώής και της απώλειάς της, στην δράση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Υπηρετεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Άμφισσας Καρπενησίου, σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς της Αθήνας, διοικητής της ΕΜΑΚ της Αθήνας, περιφερειάρχης ΠΥ Στερεάς Ελλάδος.

Επικεφαλής σε μεγάλες πυρκαγιές, δύσκολες διασωστικές επεμβάσεις, αναδεικνύεται σε Αξιωματικό που ξέρει καλά να συνδυάζει την υπηρεσιακή ευθύνη με την ανθρωπιά και την καλοσύνη.

συνέχεια άρθρου