Άδεια Ανατροφής τέκνων πυροσβεστικών υπαλλήλων. Το λάθος διορθώθηκε με λάθος

Προς:

1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν  Τόσκα

2. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Καπέλιο

Αξιότιμοι, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ

Ένα χρόνο ακριβώς πριν, με νομοθετική ρύθμιση, που προωθήσατε, καθιερώθην η καινοφανή, αλλά εξαίχως άδικη κατάσταση, την περίοδο της αντιπυρικής περιόδου να αναστέλλεται η χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου στους δικαιούμενους συναδέλφους. Μια άδεια, που είχε μόλις προ δύο ετών, μετά από συνεχείς παρεμβάσεις, καθιερωθεί και στο πυροσβεστικό προσωπικό, που μόνο αυτό από το υπόλοιπο δημόσιο, δεν δικαιούταν.

Αμέσως μετά την δημοσίευση αυτής της απαράδεκτης ρύθμισης, με ανακοίνωσή μας από κοινού με την ΠΟΕΥΠΣ σας επισημαίναμε: «Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται επί της ουσίας να ακυρώσει την αρχική πρόθεση του νομοθέτη, δίνοντας μας με πολλά χρόνια καθυστέρηση το συγκεκριμένο δικαίωμα και στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ανατρέποντας τον οικογενειακό τους σχεδιασμό. Πολύ δε περισσότερο εάν γίνει εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης άμεσα και ανακληθούν οι ήδη χορηγούμενες άδειες. Σε κάθε περίπτωση επειδή οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες του ΠΣ «είναι πάγιες και διαρκείς», περιμένουμε από εσάς να καταργήσετε την εν λόγω διάταξη αίροντας τον χρονικό περιορισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μέχρι τότε δεν θα γίνει αναδρομική εφαρμογή του διατάγματος, ανακαλώντας τις ήδη χορηγούμενες άδειες».

Δυστυχώς για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι το δεδομένο δεν είναι αυτονόητο και ο λόγος απέχει από το έργο. Με το Π.Δ. 72/2017 αντί της κατάργησης της άδικης ρύθμισης, ήλθε μια νέα εξίσου άδικη που θέτει νέους, τουλάχιστον απαράδεκτους, διαχωρισμούς στους δικαιούχους συναδέλφους της άδειας ανατροφής. Συγκεκριμένα παραμένει ο γενικός περιορισμός της λήψης της συγκεκριμένης αδείας για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου, εκτός από τις συναδέλφισες «γαλουχούσες μητέρες» και μάλιστα μετά από προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ότι γαλουχούν».

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, αποτελεί τυπογραφικό λάθος, για το οποίο θα ακολουθήσει «διόρθωση ημαρτημένων», γιατί σαφώς και δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι εισήχθην στον δίκαιον της Ελληνικής Δημοκρατίας, τέσσερις μόλις ημέρες, προς της επετείου της, ρύθμιση στην οποία διαχωρίζονται οι δικαιούχοι της άδειας ανατροφής τέκνου, όχι μόνο από το φύλλο, αφού αποκλείονται οι άντρες συνάδελφοι, αλλά και οι συναδέλφισες γυναίκες που για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως του δεν δύνανται να γαλουχήσουν.

Επειδή το ζήτημα είναι εξαιρετικά λεπτό, δεν επεκτεινόμεθα περαιτέρω. Απλά διορθώστε τα λάθος με το ορθό, δηλαδή της καταργείστε άμεσα το Π.Δ. 72/2017 και την παρ. 7 του Π.Δ. 82/2016-03-20.

Τέλος θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας γνωρίσετε τον αριθμό των συναδελφισσών μη εχόντων τη δυνατότητα γαλουχίας και τον αριθμό των συναδέλφων που κάνουν χρήση του δικαιώματος ανατροφής τέκνων, για να κατανοήσουμε την εξοικονόμηση προσωπικού, την οποία είχε στο μυαλό του ο εμπνευστής των συγκεκριμένων διατάξεων.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.