Παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΠΣ

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Στην παρέμβασή του ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΠΣ εξέφρασε την λύπη του, για την αδυναμία του ΠΣ να δώσει τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας στους Εθελοντές Πυροσβέστες που προστρέχουν στις τάξεις του, προσφέροντας χρόνο και ψυχή, δουλεύοντας δίπλα στο επαγγελματικό πυροσβεστικό προσωπικό, στο κύριο πυροσβεστικό έργο.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.