Για τα προβλήματα του ΠΣ

Στην εκπομπή του BLUE SKY “αστυνομία και κοινωνία”, στις 30-04-2018, ο Ταμίας του ΔΣ της ΕΑΠΣ Γ. Βιντζηλαίος, παρουσίασε τα προβλήματα της αντιπυρικής περιόδου. (συνέντευξη)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.