Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της ΕAΠΣ

Αρ. Πρωτοκ.: 4578 / 02-10-2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Ένωσής μας και την απόφαση, της από 08/06/2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΑΠΣ, ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της Ένωσης, είναι η Κυριακή 25/11/2018.

Από την Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών, αποτελούμενη από τους συναδέλφους Γιαννόπουλο Σωκράτη, Κατσιβέλη Αντώνη, Δημακογιάννη Δημήτριο ως τακτικά μέλη και Δημητρακάκο Νικόλαο, Πιλάτου Αγγελική και Ευτυχιάκου Νίκη ως αναπληρωματικά μέλη.

Οι συνάδελφοι – μέλη της Ένωσης, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα της Ένωσης πρέπει μέχρι την 24/10/2018, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο ΔΣ στο email της ΕΑΠΣ : eapsgr@gmail.com

Τα όργανα της Ένωσης είναι:

– Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο είναι 7μελές για την εκλογή του οποίου οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν μπορούν να βάλουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης.

– Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία είναι 3μελής και οι συνάδελφοι μπορούν να βάλουν έναν σταυρό προτίμησης.

– Οι Περιφερειακές Επιτροπές (Π.Ε.) οι οποίες είναι δώδεκα, μία για κάθε ΠΕΠΥΔ, εκτός εκείνης της Αττικής, αποτελούμενη από 3 μέλη η κάθε μία και θα ψηφίζονται μόνο από τους Αξιωματικούς μέλη που υπηρετούν στην ΠΕΠΥΔ, με ένα σταυρό προτίμησης.

– Η Επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, η οποία είναι τριμελής, που θα ψηφίζεται από τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων όλης της Ελλάδας, με ένα σταυρό προτίμησης.

Κάθε συνάδελφος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για ένα μόνο όργανο της Ένωσης.

Η ψηφοφορία θα γίνει στα γραφεία της ΕΑΠΣ οδό Λάρνακος 18 Περιστέρι, αυτοπροσώπως για όσα μέλη το επιθυμούν, την 25/11/2018 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08:00 έως 19:00, και για τα υπόλοιπα μέλη οπουδήποτε και αν υπηρετούν με αλληλογραφία, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του καταστατικού τα ΕΑΠΣ.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.