Επικαιροποιημένη πρόταση ασφάλισης νομικής προστασίας με την ARAG

Συνάδελφοι,

Ο όμιλος ARAG επικαιροποίησε με νέα προσφορά του προς τα μέλη της ΕΑΠΣ, την προσφορά υπηρεσιών νομικής προστασίας, με ειδικό πρόγραμμα για τον επαγγελματικό μας κλάδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (αναφορές υπηρεσιακές ή μη θέματα προαγωγών – κρίσεων, μεταθέσεις, ΕΔΕ, ακύρωση πειθαρχικών ποινών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Επίσης περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).
  2. ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ’ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος. Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας / δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ).
  3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
  4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης.
  5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει: τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, τα δικαστικά έξοδα, τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων, τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων, την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την ασφάλιση Νομικής Προστασίας μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους στον εξειδικευμένο συνεργάτη της ARAG, ο οποίος θα έρθει σε επικοινωνία μαζί τους.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.