«Διακομιδή χωρίς φορείο»

Αρ. Πρωτοκόλλου : 4691 // 03-04-2019

Ανακοινώθηκε ότι έχει συνταχθεί και προωθείται προς έκδοση, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την μεταφορά της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος στις εγκαταστάσεις του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Η μεταφορά της ΥΓΥΠΣ στο 251 ΓΝΑ αποτελούσε χρόνιο αίτημα της Ένωσης μας.

Στις 22-02-2018 είχαμε επισημάνει: «Επίσης ιδιαίτερη δυνατότητα παροχής καλύτερων υπηρεσιών στο πυροσβεστικό προσωπικό, θα επιφέρει η σχεδιαζόμενη μεταστέγαση της ΥΓΥΠΣ στο 251 ΓΝΑ, η οποία θα πρέπει να δρομολογηθεί το ταχύτερο δυνατό».

Πέρασε ένας ακόμη χρόνος προκειμένου να γίνει κάποια ενέργεια και φτάσαμε προεκλογικά το 2019 να πληροφορούμεθα απ την ηγεσία του Σώματος και από τα μέσα ενημέρωσης ότι πρόκειται να ανακοινωθεί η μεταστέγαση της ΥΓΥΠΣ. «Καλώς»

Μιας και δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση και διάλογος για την κάλυψη των αναγκών των συναδέλφων, από πλευράς υγειονομικής Υπηρεσίας, αλλά μόνο συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα με πρωτοβουλία ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ, ευελπιστούμε ότι οι διαδικασίες έχουν καλύψει την απαίτηση παροχής Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας, τόσο προς τους νοσηλευόμενους του 251 ΓΝΑ, όσο και στο σύνολο του Πυροσβεστικών υπαλλήλων αλλά και ειδικότερα αυτών που υπηρετούν στην ΠΕΠΥΔ Αττικής.

Θέτουμε όμως τους παρακάτω προβληματισμούς προκειμένου να επιλυθούν έστω και την ύστατη ώρα, μιας και το προσχέδιο του νομοθετήματος παραμένει άγνωστο:

– Πρόβλεψη Νέου οργανογράμματος της ΥΓΥΠΣ σε συνδυασμό με τα ισχύοντα στον Ν 683/1977 και τα οριζόμενα στο Ν4249/2014 ως ισχύει σήμερα. (οι πρώτες οργανικές θέσεις Ιατρών στο ΑΠΣ και στις Διοικήσεις ΠΥ Αθήνας Πειραιά Θεσσαλονίκης και Πάτρας ορίσθηκαν με το άρθρο 5 του Ν 376/1943 ο οποίος κυρώθηκε το 1946).

– Κανόνες Πειθαρχικού δικαίου διακριτοί μεταξύ Πυροσβεστικών υπαλλήλων και εργαζομένων της Π.Α.

– Κανόνες Αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην νομοθεσία του Σώματος (Εκθέσεις Ικανότητας Αξιωματικών, Υπαξιωματικών & Πυροσβεστών).

– Άδειες εργαζομένων κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 3/1914 ως ισχύει.

– Τρόπος εκτέλεσης Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο με παράλληλη κάλυψη των αναγκών των Πυροσβεστικών υπαλλήλων και εκτέλεσης Υπηρεσίας κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών τουλάχιστον για την Αττική σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα για παροχή σε ημερήσια βάση, κάλυψης με ιατρό και ασθενοφόρο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (για του Υγειονομικούς Αξιωματικούς που Υπηρετούν εκτός Αττικής τα ανωτέρω επιλύονται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 210 /1992).

– Αναφέρεται «Διοικητικό Πυροσβεστικό Προσωπικό» και τρόπος μετακίνησης και εκτέλεσης υπηρεσιών, απλά τονίζουμε ότι ή διάκριση των Υπαλλήλων του Σώματος ορίζεται στο άρθρο 17 του Ν.4058/2012 ως ισχύει) και στο άρθρο 9 του ΠΔ 210/1992. Οι μετακινήσεις του προσωπικού καθορίζονται στον Κανονισμό μεταθέσεων (άρθρο 21 ΠΔ 170/1996) Ο όρος «Διοικητικό Πυροσβεστικό Προσωπικό» αποτελεί νέα ορολογία.

– Το πυροσβεστικό προσωπικό που υποστηρίζει σήμερα την λειτουργία της ΥΓΥΠΣ δεν είναι σε καμία περίπτωση «Διοικητικό», ενώ απαιτείται άμεσα πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (ιατροί) που τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί επικίνδυνα. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να εκτελούν υπηρεσία και οι ειδικευόμενοι ιατροί του Σώματος, όπως γίνεται στους υπόλοιπους φορείς, καθώς και η επιλογή ιατρικής ειδικότητας τους να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του ΠΣ.

Ευελπιστούμε να αξιοποιηθεί προς όφελος όλων, με σχετική πρόβλεψη στην εν λόγω ΚΥΑ (καταγραφή υλικών, και εξοπλισμού) ο ιατρικός εξοπλισμός, που στο μεγαλύτερο μέρος του αγοράσθηκε απ το υστέρημα των Πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Ομοίως βέβαια θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την εξασφάλιση της λειτουργίας των ασθενοφόρων του Πυροσβεστικού Σώματος με Ιατρό και διασώστες, (εκπαιδευμένους στην ΕΠΙ και ΕΚΑΒ αντίστοιχα), καθημερινά σε 24ωρη βάση για την παροχή άμεσης επιτόπιας εξειδικευμένης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας σε κάθε έκτακτη περίπτωση και βέβαια η ασφαλής διακομιδή των Πυροσβεστών στον πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό,(& ΕΚΑΒ).

Σε κάθε περίπτωση η μετεγκατάσταση πρέπει να αποτελέσει βήμα βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και όχι να λειτουργήσει εις βάρος του Πυροσβεστικού προσωπικού και στην διάλυση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Τέλος επαναλαμβάνουμε:

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 4249/2014 Α ́ 73), για την εύρυθμη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓΥΠΣ) απαιτείται η έκδοση «απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία καθορίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της».

Η έκδοση της εν λόγω απόφασης πέντε χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου συνεχίζει να αγνοείται, με αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με λοιπές παθογένειες να δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, αναφορικά με το ρόλο που επιτελεί (;) η ΥΓΥΠΣ «για λογαριασμό» και επ’ ωφελεία του προσωπικού του ΠΣ».

Έστω και τώρα Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας πρέπει να εκδοθεί άμεσα και ταυτόχρονα με την μετεγκατάσταση της ΥΓΥΠΣ.

Καλούμε την φυσική και Πολιτική ηγεσία στις τόσες «προσλήψεις» Πυροσβεστών που ανακοινώνονται να προγραμματίσει και προσλήψεις ιατρών στο ΠΣ για την εξασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας

Bookmark the permalink.

Comments are closed.