Ανακοίνωση Περιφερειακής Επιτροπής ΕΑΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 27/03/2019 στις εγκαταστάσεις του 3ου ΠΣ Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των Αξιωματικών της ΔΙ.Π.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης.

1. Συζητήθηκε το θέμα της μείωσης των θέσεων των Αξιωματικών του Ν. Θεσσαλονίκης με την κατανομή της δύναμης του ΠΣ για το έτος 2019 και με ότι συνεπάγεται αυτό σε ότι αφορά τις μεταθέσεις. Οι Αξιωματικοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους αναφορικά με τα ανωτέρω και με τον πίνακα κενών θέσεων 2019, καθώς οι ανάγκες του Νομού σε Αξιωματικούς είναι μεγάλες ιδιαιτέρως ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Συζητήθηκε – αποφασίσθηκε να ζητηθεί η εφαρμογή του Κανονισμού μεταθέσεων για όλους τους Αξιωματικούς της επικράτειας.

2. Σε ότι αφορά τους πτυχιούχους Αξιωματικούς που τοποθετήθηκαν στην έδρα της ΠΕΠΥΔ Κ. Μακεδονίας για 5 έτη με δυνατότητα επέκτασης εφόσον το επιθυμούν, οι οποίοι προσλήφθηκαν στο ΠΣ κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ΠΔ 365/1990 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του ΠΔ 203/1995 και την παρ.1 του άρθρου 3 του ΠΔ 239/1997 και των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 69 του Ν.4249/2014 (παρ. 2, άρθρο 1 ΠΔ 93/2014), δεν διευκρινίζεται αν καταλαμβάνουν στις Υπηρεσίες που έχουν τοποθετηθεί οργανική θέση ή όχι με ότι συνεπάγεται αυτό και θα πρέπει το ΑΠΣ να προβεί σε σχετική διευκρίνηση.  3. Σε ότι αφορά την κατανομή του προσωπικού ανά την επικράτεια συζητήθηκε το θέμα της υποβολής αιτήματος στο ΑΠΣ για συγκρότηση επιτροπής από το Αρχηγείο ΠΣ για τη διερεύνηση των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του ΠΣ.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.