Συγκεντρώσεις αξιωματικών περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Α. Στις 10/4/2019 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση Αξιωματικών του Ν. ΚΙΛΚΙΣ, στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω  θέματα και προβλήματα.

1. Ζητήθηκε η ενίσχυση (με τις μεταθέσεις) της ΠΥ ΚΙΛΚΙΣ, της ΠΥ ΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ, της ΠΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ καθώς και του ΠΚ ΜΟΥΡΙΩΝ, με έναν (1) Αξιωματικό (συνολικά 3), για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιακών αναγκών διότι οι υπάρχοντες Αξιωματικοί δεν επαρκούν. Εάν κάποιος αξιωματικός εκτός Ν. ΚΙΛΚΙΣ κάνει αίτηση μετάθεσης  για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, να γίνει αποδεκτή.

2. Ζητήθηκε η επόμενη κατανομή Αξιωματικών (2020) για το Ν.ΚΙΛΚΙΣ να είναι ως εξής:

  • 1 Πύραρχος
  • 2 Αντιπύραρχοι
  • 4 Επιπυραγοί
  • 6 Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί 

3. Ζητήθηκε ενημέρωση για το πότε θα χορηγηθούν μέσα ατομικής προστασίας στο προσωπικό.

Β. Στις 12/4/2019 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση Αξιωματικών του Ν. ΠΕΛΛΑΣ, στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω  θέματα και προβλήματα.

1. Ζητήθηκε η αναβάθμιση της ΠΥ ΕΔΕΣΣΑΣ και της ΠΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ από Γ΄ Τάξης σε Β’ Τάξης καθώς και της ΠΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ από Δ’ Τάξης σε Γ’ Τάξης.

2. Ζητήθηκε η ενίσχυση της ΠΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με 2 Αξιωματικούς με τις προσεχείς μεταθέσεις διότι ένας Αξιωματικός υπέβαλε αίτηση παραίτησης, ένας Αξιωματικός είναι αθλητής και κάνει μονό 6 Υπηρεσίες το μήνα με αποτέλεσμα όλο το βάρος να πέφτει στους εναπομείναντες δύο (2) Αξιωματικούς.

3. Ζητήθηκε αν κάποιος έχει συμπληρώσει 6ετια σε γειτονικό Νομό και είναι υπεράριθμος να μετατεθεί στην ΠΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. Αν κάποιος εκτός Ν. ΠΕΛΛΑΣ κάνει αίτηση μετάθεσης για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, να γίνει αποδεκτή.

4. Ζητήθηκε η εφαρμογή του  Κανονισμού Μεταθέσεων για όλους τους Αξιωματικούς της επικράτειας.

5. Ζητήθηκε  η έκδοση νέων Ταυτοτήτων κατάλληλες και για ταξίδι στο εξωτερικό. Κατάργηση των ΕΔΕ για απώλεια ταυτότητας. Με συνοπτικές διαδικασίες να πληρώνει ένα ποσό για την έκδοση νέας ταυτότητας.

6. Τήρηση της ιεραρχίας για τις προαγωγές μέχρι το βαθμό του Πυράρχου.

7. Ζητήθηκε η επόμενη κατανομή Αξιωματικών (2020) για το Ν.ΠΕΛΛΑΣ να είναι ως εξής:

  • 1 Πύραρχος
  • 2 Αντιπύραρχοι
  • 6 Επιπυραγοί και
  • 3 Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί 

Γ. Στις 15/4/2019 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση Αξιωματικών του Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω  θέματα και προβλήματα.

1. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται η ΠΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ χρήζουν συντήρησης (υπάρχουν προβλήματα αναφορικά με τη μόνωση, τα κουφώματα, την υδραυλική-ηλεκτρολογική εγκατάσταση). Η στέγαση των οχημάτων της Υπηρεσίας δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

2. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ΠΚ ΜΑΡΜΑΡΑ παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα (παρουσιάζει ρωγμώσεις, τρέχουν νερά από την οροφή, υπάρχουν θέματα καθίζησης εδάφους από πλευρά του κτιρίου). Δεν υπάρχει στέγαστρο για τα οχήματα.

3. Στο κτίριο του ΠΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ δεν υπάρχει θέρμανση για όλους τους χώρους του κτιρίου. Σε κάποιους χώρους η θέρμανση γίνεται με aircondition.

4. Το ΠΚ ΑΡΝΑΙΑΣ διαθέτει παλαιό στόλο οχημάτων

5. Συζητήθηκε το θέμα, της πραγματοποίησης Σχολής Αρχιπυροσβεστών, Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων. Συζητήθηκε το θέμα του  βαθμολογίου κατωτέρων.

6. Μας προτάθηκε, οι εξερχόμενοι από τη Σχολή αξιωματικών να παραμένουν στην υπηρεσία την οποία τοποθετούνται μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού. Από το βαθμό του Αντιπυράρχου και πάνω, όσοι επιθυμούν να προαχθούν, να κάνουν τις αιτήσεις τους για  Υπηρεσίες των οποίων τα κενά πρέπει να καλύψει η Υπηρεσία μπαίνοντας έτσι στη διαδικασία μετάθεσης. Αλλιώς να παραμένουν στις Υπηρεσίες τις οποίες υπηρετούν χωρίς προαγωγή.

7. Στο Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ έχουν γίνει 5 αιτήσεις για μετάθεση. Ζητήθηκε, πέρα από αυτές τις θέσεις που θα πρέπει να καλυφθούν από 1/6, εφόσον πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις αυτές, να μετατεθούν ακόμη 1 Αντιπύραρχος στην ΠΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 1 Αξιωματικός στο ΠΚ ΚΑΡΥΩΝ και 1 Αξιωματικός στο ΠΚ ΜΑΡΜΑΡΑ.

8. Ζητήθηκε η επόμενη κατανομή Αξιωματικών (2020) για το Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ να είναι ως εξής:

1 Πύραρχος

2 Αντιπύραρχοι

5 Επιπυραγοί και

12 Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.