Γενική Συνέλευση ΕΑΠΣ 2019

Αρ. Πρωτοκόλλου : 4696 // 30-04-2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι

1. Λόγω της μη απαρτίας της πρώτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το υπ’ 4689 / 02-04-2019 έγγραφό μας, σας καλούμε στις 07-05-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στο  αμφιθέατρο του Δημαρχείου του Δήμου Περιστερίου Καραθεοδωρή 1, στο  Περιστέρι, στην Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας.

2. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

α. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

β. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.

γ. Οικονομικός Απολογισμός.

δ. Οργανωτικά ζητήματα, Προγραμματισμός δράσης, Διευρυμένα ΔΣ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.