Η νέα σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΠΣ

Αρ. πρωτ. : 4709 // 20-06-2019

Mετά από την αναπλήρωση των μελών του ΔΣ της Ένωσης μας, η νέα σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος : Γεώργος Βιντζηλαίος

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μανιάτης

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Τσόγκας

Ταμίας: Σταύρος Θεοδωράκος

Μέλη: Κωνσταντίνος Τσίγκας

          Αναστάσιος Παππάς

          Κωσταντίνος Ξηρόκωστας.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.