«Το σχέδιο νόμου για την ΓΓΠΠ και το ΠΣ. Ένα νέο πλαίσιο για την λειτουργία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και αλλαγές στον πυροσβεστικό μηχανισμό».

Μετά την πρώτη ανάγνωση του νομοσχέδιου με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων – Αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Π.Π. – Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας – Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί συνολικά η λειτουργία του πλέγματος της πολιτικής προστασίας με μια ολιστική φιλοσοφία, δημιουργώντας κάθετη οργάνωση από την κεντρική διακυβέρνηση μέχρι και τον Α’ βαθμό ΟΤΑ, με επαγγελματικό τρόπο. Παράλληλα η πρόβλεψη διοικητικής, οικονομικής, και εκπαιδευτικής αυτοτέλειας στην Γ.Γ.Π.Π. της δίνει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ένα δυναμικό εθνικό μηχανισμό συντονισμού των εθνικών πόρων για την διαχείριση των απειλών και των κρίσεων του απειλούν την πολιτική προστασία της πατρίδας,

Η πρόβλεψη για τη διασύνδεση των δομών της με τον πυροσβεστικό οργανισμό και τα στελέχη του, είναι απολύτως συμβατό με την πραγματική πραγματικότητα, όσο και αν ενοχλεί κάποιους, μιας και το Πυροσβεστικό Σώμα, επί της ουσίας είναι ο κεντρικός επιχειρησιακός βραχίονας της,

Αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα, με την πρώτη επεξεργασία του σχεδίου νόμου, βλέπουμε μια σειρά από ζητήματα που η Ένωσή μας έχει στο παρελθόν εντοπίσει ως δυσλειτουργίες, να αντιμετωπίζονται και συγκεκριμένα:

1.       Αλλάζει το διοικητικό ιεραρχικό μοντέλο (των δύο υπαρχηγών, του συντονιστή υποστήριξης και των τριών συντονιστών επιχειρήσεων), που όπως είχαμε επισημάνει όταν προβλέφθηκε, δεν είχε να προσφέρει στην διοικητική καθημερινότητα.

2.       Αίρεται η αδικία και επαναφέρεται ο καταληκτικός βαθμός που είχε περικοπεί στους συναδέλφους Αξιωματικούς Ε.Υ. Πλοηγών, Τεχνικών, Πληροφορικής, ενώ προστίθενται και οι συνάδελφοι της Υπηρεσίας εναερίων.

3.       Αυξάνονται τα ανώτατα όρια ηλικίας στα οποία αυτεπάγγελτα αποστρατεύονται οι συνάδελφοι, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του εργασιακού βίου σε συνάρτηση με το νέο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

4.       Εισάγεται πρόβλεψη για την διεύρυνση του ιεραρχικής πυραμίδας από τον βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω, αντιστοιχώντας τη, με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που έχουν επωμιστεί οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ η αύξηση των θέσεων Αξιωματικών εκ Πυρονόμων, διευρύνει και ισχυροποιεί και την βάση του ιεραρχικού μοντέλου.

5.       Για πρώτη φορά προσεγγίζεται η εξέλιξη του χαμηλόβαθμου προσωπικού, δίνοντας στην ενέργεια το βαθμό του Πυρονόμου στους συναδέλφους που δεν προέρχονται από παραγωγική σχολή, ενώ αυξάνει τον αριθμό των θέσεων Αξιωματικών που θα καταλάβουν συνάδελφοι Πυρονόμοι μέσω της Σχολής Μετεκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο σε κοινό μέτωπο με την ΠΟΕΥΠΣ, γίνεται προσπάθεια για την βελτίωση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων για να δοθεί η βέλτιστη λύση για την εξέλιξη όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων.

6.       Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης Αξιωματικών, με καινούργια κλίμακα και σύστημα μέτρησης, με αυστηροποιημένη μέθοδο σύνταξης και ποσοστιαία συμμετοχή των δύο αξιολογητών, αλλά και των υφισταμένων του αξιολογούμενου.

Η ΕΑΠΣ στα πλαίσια της διαβούλευσης του νομοσχεδίου, επεξεργάζεται αναλυτικά το σύνολο των ρυθμίσεων, ολοκληρώνει την συλλογή των προτάσεων από τις Περιφερειακές Επιτροπές από όλη την χώρα, και θα αποστείλει το τελικό κείμενο στην πολιτική ηγεσία.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.