2021 Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

το νέο Διοικητικό Σύμβούλιο

Σήμερα 15-12-2021 συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΠΣ όπως αυτό διαμορφώθηκε, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιηθηκαν την 06-12-2021.

Μετά τη σχετική ψηφοφορία, η σύσταση του νέου ΔΣ έχει ως εξής:

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΗΤΟ

1

ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ

ΤΣΙΓΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος

6937210368

2

ΠΥΡΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αντιπρόεδρος

6936607043

3

ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεν. Γραμματέας

6936854386

4

ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ταμίας

6909156398

5

ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Μέλος

6977705071

6

ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ

ΚΑΝΤΕΡΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος

6974095971

7

ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Μέλος

6932610863

Η θητείά των νέων οργάνων, έχει διάρκεια τριών ετών.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.