ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2015

2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΨΗΦΟΙ
ΠΥΡΑΡΧΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ354
ΠΥΡΑΡΧΟΣΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ352
AΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ341
ΠΥΡΑΡΧΟΣΜΑΝΙΑΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ304
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΤΣΟΓΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ246
ΠΥΡΑΡΧΟΣΣΙΜΙΤΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ221
ΠΥΡΑΓΟΣΑΡΤΟΠΟΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ187
ΠΥΡΑΓΟΣΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ159
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΜΠΑΛΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ111
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ74
ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣΚΑΚΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣ68

 

2015 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΨΗΦΟΙ
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΠΑΠΠΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ339
ΠΥΡΑΓΟΣΦΛΩΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ210
ΠΥΡΑΓΟΣΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ186
ΠΥΡΑΓΟΣΦΩΚΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ32

 

2015 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΔΠΥΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΨΗΦΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΡΕΓΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ78
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ41
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ23
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΥΡΑΓΟΣΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ13
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΥΡΑΓΟΣΑΛΕΞΙΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΜΠΑΤΖΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ3
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣ26
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ20
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΠΥΡΑΓΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ9
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΠΠΙΠΥΡΑΓΟΣΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ32
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ16
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΥΡΑΓΟΣΚΟΥΛΟΥΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ13
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΥΡΑΓΟΣΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ10
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΠΥΡΑΓΟΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΠΥΡΑΓΟΣΓΙΑΝΝΗΓΙΑΝΝΟΥΛΑ14
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΠΥΡΑΡΧΟΣΓΚΟΓΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΑΛΕΜΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ28
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΡΟΥΣΣΗΣΧΡΗΣΤΟΣ17
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΥΡΑΓΟΣΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ10
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΒΑΣΙΛΑΚΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ32
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΠΥΡΑΓΟΣΝΤΖΕΜΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ29
ΗΠΕΙΡΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΦΩΤΙΟΣ25
ΗΠΕΙΡΟΥΠΥΡΑΓΟΣΛΙΣΓΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ14
ΗΠΕΙΡΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΔΑΛΑΤΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ9
ΗΠΕΙΡΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΜΠΑΛΑΤΣΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ8
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΥΡΑΓΟΣΜΑΤΣΟΥΚΑΣΦΩΤΙΟΣ6
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΥΡΑΓΟΣΜΑΥΡΙΔΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ4
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΥΡΑΡΧΟΣΚΟΚΜΟΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΒΟΥΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΥΡΑΡΧΟΣΜΠΑΜΠΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ2
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΥΡΑΓΟΣΛΑΗΛΑΜΠΡΙΝΗ1
ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΑΓΟΣΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ25
ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΑΓΟΣΖΩΝΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ12
ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΑΓΟΣΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ12
ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΕΥΤΥΧΙΑΚΟΥΜΑΡΙΑ11
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΚΟΛΟΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ8
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΡΙΖΟΣΑΝΔΡΕΑΣ7
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΚΟΛΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ5

 

2015 ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
ΠΥΡΑΓΟΣΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ17
ΠΥΡΑΡΧΟΣΓΚΑΝΑΒΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ16
ΠΥΡΑΡΧΟΣΤΣΟΧΑΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ11
ΠΥΡΑΓΟΣΚΑΛΤΣΗΣΣΕΡΑΦΕΙΜ11

Comments are closed.