οργανα ΕΑΠΣ

2018-2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ6937041357
*741357
ΠΥΡΑΡΧΟΣΜΑΝΙΑΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ6937247828
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΤΣΟΓΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ6937041375
*741375
ΠΥΡΑΡΧΟΣΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΑΜΙΑΣ6936103233
*77833
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΤΣΙΓΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ6937210368
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ6936854386
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΠΑΠΠΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΕΛΟΣ6936103222
*77822

2018-2021 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ6937210351
*77351
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΕΛΟΣ6974092974
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣΣΙΜΙΤΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ6937339003

2018-2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΠΔΠΥΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΣΠΥΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΥΡΑΓΟΣΧΑΡΙΤΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΣΠΥΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΜΠΑΤΖΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΠΥΡΑΡΧΟΣΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΜΠΟΖΕΛΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΠΥΡΑΓΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΓΛΙΑΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΓΙΑΝΝΗΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΓΡΑΦΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΛΟΥΡΜΠΑΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΦΩΤΙΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΥΡΑΓΟΣΜΑΤΣΟΥΚΑΣΦΩΤΙΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΥΡΑΓΟΣΜΑΥΡΙΔΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΖΩΝΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΑΓΟΣΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΚΟΛΟΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΚΟΛΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΠΥΡΑΓΟΣΜΙΚΑΛΕΦΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2018-2021 ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ Π/ΚΤΣΟΧΑΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΥΓΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΕΛΟΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ Π/ΚΓΚΑΝΑΒΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ F.E.U

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΠΑΠΠΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ6936103222
*77822

Leave a Reply