οργανα ΕΑΠΣ

2018-2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ6936103233
*77833
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΤΣΙΓΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ6937210368
ΠΥΡΑΡΧΟΣΠΑΠΠΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ6936103222
*77822
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΘΟΔΩΡΑΚΟΣΣΤΑΥΡΟΣΤΑΜΙΑΣ6934911170
ΠΥΡΑΡΧΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΕΛΟΣ6936607043
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ6936854386
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΑΡΤΟΠΟΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ6909156398

2018-2021 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ6937210351
*77351
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΕΛΟΣ6974092974

2018-2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΠΔΠΥΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΣΠΥΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΥΡΑΓΟΣΧΑΡΙΤΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΣΠΥΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΜΠΑΤΖΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΠΥΡΑΡΧΟΣΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΜΠΟΖΕΛΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΠΥΡΑΓΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΓΛΙΑΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΓΙΑΝΝΗΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΓΡΑΦΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΛΟΥΡΜΠΑΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΦΩΤΙΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΥΡΑΓΟΣΜΑΤΣΟΥΚΑΣΦΩΤΙΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΥΡΑΓΟΣΜΑΥΡΙΔΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΖΩΝΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΑΓΟΣΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣΚΟΛΟΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣΚΟΛΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΠΥΡΑΓΟΣΜΙΚΑΛΕΦΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2018-2021 ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ Π/ΚΤΣΟΧΑΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΥΓΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΕΛΟΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ Π/ΚΓΚΑΝΑΒΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ F.E.U

ΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
ΠΥΡΑΡΧΟΣΠΑΠΠΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ6936103222
*77822

Leave a Reply