Η νέα σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΠΣ

Αρ. πρωτ. : 4709 // 20-06-2019

Mετά από την αναπλήρωση των μελών του ΔΣ της Ένωσης μας, η νέα σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος : Γεώργος Βιντζηλαίος

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μανιάτης

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Τσόγκας

Ταμίας: Σταύρος Θεοδωράκος

Μέλη: Κωνσταντίνος Τσίγκας

          Αναστάσιος Παππάς

          Κωσταντίνος Ξηρόκωστας.

Μεταθέσεις 2019

Αρ. Πρωτοκ. 4702 / 04-06-2019

Αποφασίστηκαν πρόσφατα οι τακτικές μεταθέσεις Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών για το 2019. Για μια ακόμη φορά τα κριτήρια ήταν στα όρια της αδιαφάνειας και η τήρηση του θεσμικού πλαισίου σε «ελαστική ερμηνεία». Συνεχίστηκε το έργο που ξεκίνησε το 2017 και συνεχίζεται με υποθήκευση της λειτουργίας πολλών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιπυρική περίοδο που διανύουμε. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η εξέταση αιτημάτων πρέπει να συνδυάζει την νομιμότητα την ικανοποίηση των εργασιακών δεδομένων των συναδέλφων και να εξυπηρετεί την διασφάλιση της υπηρεσιακής λειτουργίας.

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι αποφάσεις αφήνουν ισχυρά ζητήματα λειτουργίας σε πολλές υπηρεσίες και θα χρειαστούν επιπλέον μετακινήσεις μέσα στο καλοκαίρι για εξασφαλισθεί η στοιχειώδης ομαλότητα.

Πρακτικά θα έπρεπε να ληφθεί υπ όψιν ότι: η δημιουργία του ΜΕΤΠΕ στην Αττική και η στελέχωσή του από πολλές ευαίσθητες υπηρεσίες ανά την επικράτεια, συνυπολογίζοντας την ήδη υπάρχουσα προηγούμενη διασπορά Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Πυροσβεσττων σε υπηρεσίες Περιφερειακών Αεροδρομίων (fraport) και αυτοκινητοδρόμων θα λειτουργούσε καταλυτικά για τις μεταθέσεις, έτσι ώστε αυτές να γίνονταν στο πνεύμα της υπηρεσιακής επάρκειας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας συνυπολογίζοντας ασφαλώς κ τις προσωπικές ανάγκες των συναδέλφων.

Οι μεταθέσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται και να μην δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλούνται να λύσουν.

Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι μεταθέσεις υλοποιούνται σαν να μην υπάρχει επόμενη ημέρα, ειδικότερα φέτος, ίσως λόγω επηρεασμού από το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες,

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να ικανοποιούνται αξιοκρατικά μέσω των τακτικών μεταθέσεων, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο οικογενειακός τους προγραμματισμός και η επιτυχής εκπλήρωση των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων, καθιστώντας το ΠΣ ως τον πλέον αποτελεσματικό επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, μιας και οι 150 περίπου μεταθέσεις σε συνδυασμό με την αντίστοιχου αριθμού, απαίτηση στελέχωσης του Μηχανοκίνητου τμήματος ουσιαστικά προσομοιάζει με μετακίνηση επτά περίπου Πυροσβεστικών Υπηρεσιών μέσα στην αντιπυρική.

Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς 2019

Αρ. Πρωτοκ.4699 // 30-05-2019

Δημοσιεύθηκε στις 27-05-2019 η εγκύκλιος της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ:ΩΕΣΔ46ΜΚ6Π-ΜΝΔ) για την «έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς»

Για πρώτη φορά γίνεται μνεία σε άλλα συστήματα έκδοσης αντίστοιχων εργαλείων, σε διεθνές επίπεδο αλλά και στο Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τις πυρκαγιές (EFFIS), χωρίς να γίνεται παραπομπή σε αυτό, αλλά και σε άλλα παρόμοια εργαλεία, τοπικής και χρονικής πρόβλεψης, ως εργαλεία βελτίωσης, τόσο του σχεδιασμού πρόληψης όσο και ως εργαλεία επιχειρησιακής ετοιμότητας και απόκρισης.

Στο πλαίσιο αυτό «μαζεύτηκε» με «ορθή επανάληψη» και επαναφορά στα ισχύοντα ο ¨εθνικά¨ χρονικός προσδιορισμός εφαρμογής του χάρτη πρόβλεψης, γιατί ακύρωνε τον υφιστάμενο επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και των υπολοίπων φορέων που συμμετέχουν και υποχρεούνται στην οργάνωση δράσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ο οποίος ήδη έχει εγκριθεί απ την ΓΓΠΠ.

Επαναλαμβάνεται πάλι η χρήση των διοικητικών ορίων των δασικών υπηρεσιών χωρίς να έχει γίνει ενσωμάτωση των ορίων αυτών τόσο στον σχεδιασμό του φορέα που είναι επιφορτισμένος με την καταστολή όσο και στους φορείς που συνδράμουν ή σχεδιάζουν κοινές δράσεις (ΟΤΑ 1ου και 2ου Βαθμού, ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ, και Ένοπλες Δυνάμεις) για την αντιμετώπιση των φασικών πυρκαγιών. Η απόφαση «σύστασης της ομάδας εργασίας» (ΑΔΑ:ΩΒΩ546ΜΚ6Π-ΥΦΤ) αναλύει με ««ικανοποιητικό»» τρόπο τα κριτήρια επιλογής των προσώπων και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την συγκρότηση της, σε βαθμό που απαιτήθηκε πιθανόν, να γίνει επανάληψη του έργου αυτής, στην διορθωμένη εγκύκλιο και ειδικά στο 3ο μέρος .

Σε αυτό το σημείο της εγκυκλίου δηλώνονται ως «χρήσιμες πληροφορίες» προς την «ομάδα εργασίας» δύο ουσιαστικοί δείκτες, ο δείκτης κινδύνου καιρού δασικών πυρκαγιών και ο δείκτης πιθανότητας ανάφλεξης, χωρίς να αναφέρεται αν οι πληροφορίες αυτές και με ποιο τρόπο (εμπιστευτικό ή μη) δίδονται, ή όχι, στους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.

Συνεχίζονται οι διοικητικές ακροβασίες στα όρια της νομιμότητας για την δήθεν αποδοχή αυτής, (της νομιμότητας), με την ανάθεση, χωρίς σχετική θεσμική εξουσιοδότηση, σε υπο-μονάδα μιας υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) της ευθύνης διαβίβασης και ενημέρωσης για θέση σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας άλλων φορέων, τονίζοντας την πιθανή υστεροφημία, του ότι ο χάρτης διαβιβάζεται με τη «υπογραφή του προέδρου της ομάδας εργασίας για διασφάλιση της εγκυρότητας του». Πιθανόν η χρήση ψηφιακής υπογραφής δεν έχει γίνει γνωστή ή απλά επικολλήθηκε το ίδιο με πέρσι κείμενο.

Τέλος οι ακροβασίες των υπευθύνων (Υπηρεσιακά και πολιτικά) ολοκληρώνονται με βάση το «σχέδιο δράσεων της ΓΓΠΠ για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών έτους2018» (σχετ. 9)

Δηλαδή ο Κος Γενικός Γραμματέας και οι «σύν αυτό» δεν έχουν προβεί στην έκδοση νέου σχεδίου για το 2019 (πιθανόν λόγω του προωθούμενου νομοσχεδίου στο και «πέντε» της αντιπυρικής) μετά την προκήρυξη των εκλογών και τα αρμόδια «όργανα» σχεδίασαν «ως είθισται» μιας και ήδη εφαρμόζεται ο εγκεκριμένος σχεδιασμός. Τι περιμένει την χώρα και το Πυροσβεστικό Σώμα, την αντιπυρική που ήδη διανύουμε, είναι δύσκολο να απαντηθεί, ή κρίση δική σας.

Θέσεις στην Δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου για την Πολιτική Προστασία της Χώρας

Αρ. Πρωτοκόλλου : 4697 // 14-05-2019

Προς :

1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Γεροβασίλη

2. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παπακώστα

3. Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας κ. Ταφύλλη

4. Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Ματθαιόπουλο

Κοιν. 1. Μέλη ΕΑΠΣ

Μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του 2019 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Πολιτική Προστασία της χώρας., χωρίς κανένα διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας και ειδικότερα με τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του εθνικού δασικού πλούτου απ τον κίνδυνο των πυρκαγιών.

Η Κυβερνητική αυτή εξαγγελία ευαγγελίζεται την δημιουργία ενός παράλληλου συστήματος, με αυτό του Πυρ/κού Σώματος, σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών με δημιουργία Κέντρων συντονισμού σε κάθε Δήμο και σε κάθε Περιφέρεια για ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, καταργώντας την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (χωρίς να καταργεί τον Γενικό Γραμματέα ΠΔ 65/2005 ως ισχύει).

 • Μετονομάζει οργανισμούς του Δημοσίου σε Λειτουργίες έκτακτης ανάγκης,(ΛΕ.Ε.Α.) δημιουργώντας 19 ΛΕΕΑ , αλλά κατ ουσίαν αφήνει τα ίδια δεδομένα και αρμοδιότητες, ειδικά στα Σώματα Ασφαλείας.
 • Ορίζει υπηρεσιακούς συντονιστές σε επίπεδο πολιτικών περιφερειών και δήμων που εποπτεύουν σχέδια και αξιολογούν υλικά των φορέων έκτακτης ανάγκης (αρθ 11)
 • Μετονομάζει τα ΣΟΠΠ σε επιτροπές, το ΚΣΟΠΠ σε Εθνική επιτροπή και τις Εγκυκλίους σε Πρωτόκολλα
 • Δεν αλλάζει τίποτα στην διαχείριση «πεδίου» ούτε στην Διοίκηση των συμμετεχόντων σε αυττό.
 • Αφαιρεί κάθε αρμοδιότητα και ευθύνη συμμετοχής στην Πολιτική Προστασία απ τους Αιρετούς Περιφερειάρχες, στους οποίους προβλέπει ρόλο καθοδηγητή που θα παρέχει κατευθύνσεις (όχι Αποφάσεις) στο τι θα γίνεται σε μία φυσική καταστροφή ομοίως
 • Δεν αλλάζει τίποτα στα δεδομένα απαίτησης οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού και δεν προβλέπει δημιουργία δομών ασφαλούς καταφυγής
 • Δημιουργεί μια νέα «Εθνική» συντονιστική Αρχή, όταν δεν έχει δημιουργήσει επί τέσσερα χρόνια την συντονιστική αρχή Πολιτικής Προστασίας, που είχε νομοθετηθεί απ το 2014.
 • Δίνει χρονικό ορίζοντα έξη μηνών για τη δημιουργία της νέας αυτής Υπηρεσίας των 200 ατόμων σε Κεντρικό επίπεδο και άγνωστο αριθμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με απ ευθείας προσλήψεις, χωρίς κριτήρια.
 • Προβλέπει Διοικητή της νέας αυτής Υπηρεσίας, με “υπερεξουσίες”, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού-προσλήψεις,όσο και σε επίπεδο οικονομικών πόρων, με τους εκλεγμένους στους ΟΤΑ 1ου και 2ου Βαθμού ως αναφέρθηκε, να έχουν συμβουλευτικό ρόλο παρέχοντας «κατευθύνσεις».
 • Σημειωτέων ότι τίθεται θέμα συνταγματικότητας στην διαδικασία επιλογής του αφού στην επιτροπή επιλογής προεδρεύει ο Α.ΓΕΕΘΑ
 • Καταργεί την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας και προωθεί την ιδιωτικοποίηση όλων των παρεχομένων υπηρεσιών – «προϊόντων» Πολιτικής Προστασίας που θα παρέχονται με συμφωνίες της «Εθνική» Αρχής και των φορέων Πολιτικής Προστασίας (ΟΤΑ 1ου &2ου Βαθμού Ε.Δ και Σ.Α)
 • Τέλος ξεπουλώντας την εσωτερική ασφάλεια της χώρας εισάγει στην διαχείριση κρίσεων, χωρίς διάκριση, κατά το δοκούν Της «Εθνικής Αρχής» τις κάθε είδους ΜΚΟ, με τον όρο του «Συνεργάτη» με αμοιβή , χωρίς έλεγχο, από κανέναν για τα μέλη αυτών των ΜΚΟ και τις κάθε είδους δράσεις τους (ακτιβιστικές ή Βολουνταριστικές ), κατά την «ιδεοληψία» του «Διοικητή» που θα περιγράφεται σε «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» και με μέσα που θα πληρώσει το Κράτος δια της Εθνικής Αρχής (αρθ. 74-76)
 • Βέβαια ολοκληρώνει το έργο της διάλυσης των κρατικών δομών με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων ελέγχου συντονισμού και διοίκησης των εμπλεκομένων σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς ή διάσωσης απ τους Διοικητές Πυρ/κών Υπηρεσιών Νομών αφήνοντας του όμως την ευθύνη για ότι συμβεί σε όλους του συμμετέχοντες ως ο νόμος ορίζει.

Ζητούμε άμεσα  την απόσυρση  του επικοινωνιακού Νομοθετικού Πειράματος

23ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΑΠΣ

Το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Στις 07 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι το 23ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΑΠΣ.

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης συνοδευόμενος απ τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Αναστάσιο Θεοδωράκο, χαιρέτησε τις εργασίες του Συνεδρίου που φιλοξενήθηκαν στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου της Πόλης του Περιστερίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Φίλιππος Παντελεάκος ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, τόνισε ότι το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την χώρα, αλλά και για το Πυροσβεστικό Σώμα και τα στελέχη του και βέβαια για την θεσμική εκπροσώπηση του συνδικαλιστικού κινήματος και την αξιοπιστία του. Κατά την εισήγησή του δήλωσε ότι :

«Η περσινή τραγωδία της 23ης Ιουλίου στο ΜΑΤΙ έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και έντονο προβληματισμό στους Έλληνες πολίτες και έχει φέρει στο κατώτατο σημείο το ηθικό των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος. Προβληματισμό για την ικανότητα του Κράτους να προστατεύσει τους πολίτες του, αλλά και την ικανότητα των στελεχών του Σώματος να διαχειριστούν κρίσεις».

Επεσήμανε δε ότι «η Κυβέρνηση προεκλογικά, μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, χωρίς κανένα διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για την προστασία και την ασφάλεια της χώρας και ειδικότερα για την προστασία του εθνικού δασικού πλούτου από τον κίνδυνο των πυρκαγιών, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ένα νομοθέτημα για την Πολιτική προστασία της Χώρας. Η πράξη αυτή, είναι χωρίς πρόγραμμα και αποτελεί έναν ακόμη πειραματισμό, τον οποίο θα πληρώσουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Έλληνες Πολίτες. Έρχεται σε συνέχεια των επιλογών ίδρυσης νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων και των πυροσβεστικών κλιμακίων των Εθνικών δρόμων που έγινε χωρίς καμία πρόσληψη και είχε ως συνέπεια την αποδυνάμωση μεγάλου μέρους των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ειδικότερα της Αττικής».

Τέλος, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα στην καθημερινή του λειτουργία και στον κίνδυνο επανάληψης τραγικών περιστατικών στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση του βιβλίου «Εθελοντισμός στο Πυροσβεστικό Σώμα» από τον συντάκτη του βιβλίου Επιπυραγό Κωνσταντίνο Γραφάκο Διοικητή της ΠΥ Γυθείου «Πύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής»

Τις εργασίες του Συνεδρίου τίμησαν και χαιρέτησαν με την παρουσία τους, η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Αικατερίνη Σιδηροπούλου – Παπακώστα, ο βουλευτής Λάρισας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ κ. Μιχαήλ Μιχαήλ

Επίσης, παρακολούθησαν το συνέδριο Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΔΣ των Ομοσπονδιών και Σωματείων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Διαμαντής Νικόλαος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Σταθόπουλος Δημήτριος, ο πρόεδρος της ΕΥΠΣ Αττικής κ. Ψαλτάκος Παναγιώτης, ο πρόεδρος ΕΠΑΥΠΣ κ. Κούκουζας Αντώνιος, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΠΠΥ κ. Παπαντώνης Κωνσταντίνος, ο ΓΓ της ΠΟΑΣΥ κ. Συνδραβέλης, ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ Ρόττας Δημήτριος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών ΠΣ κ. Βελής Παναγιώτης και Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Αττικής κ. Μαγουλάς.

Σχεδόν στο σύνολο τους όλοι διατύπωσαν την ανάγκη συνέχισης ομαδικών δράσεων και συμπόρευσης όλων των ένστολων στις διεκδικήσεις τους, αλλά και την αντίδραση τους στην Κυβερνητική Πολιτική.

Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου, συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΑΠΣ. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, εκλέχθηκε το Προεδρείο της αποτελούμενο από τους συναδέλφους Λεωνίδα Καραγκούνη ως πρόεδρο, κ. Ευτυχιάκου Νίκη και κ. Χριστοφιλέα Κωνσταντίνα ως μέλη.

Ο Γεν. Γραμματέας της ΕΑΠΣ Νικόλαος Τσόγκας παρουσίασε τον διοικητικό απολογισμό της δράσης του σωματείου και ο Ταμίας του ΔΣ της ΕΑΠΣ Γεώργιος Βιντζηλαίος τον οικονομικό απολογισμό.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις – εισηγήσεις συναδέλφων αιρετών μελών των περιφερειακών επιτροπών της ΕΑΠΣ απ όλη την χώρα την πάνω στα εκκρεμή εργασιακά προβλήματα. Οι παρεμβάσεις αυτές θα ανακοινωθούν στο σύνολο τους τις επόμενες ημέρες και θα κοινοποιηθούν προς το ΑΠΣ για τη δρομολόγηση της επίλυσής τους. Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε η ανάδειξη όλων των ζητημάτων και ο τρόπος διεκδίκησης επίλυσης τόσο κατά τη αντιπυρική περίοδο όσο και μέχρι το τέλος του έτους.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκαν με τα ψηφίσματα. Με απόλυτη πλειοψηφία εγκρίθηκαν ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.

Γενική Συνέλευση ΕΑΠΣ 2019

Αρ. Πρωτοκόλλου : 4696 // 30-04-2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι

1. Λόγω της μη απαρτίας της πρώτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το υπ’ 4689 / 02-04-2019 έγγραφό μας, σας καλούμε στις 07-05-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στο  αμφιθέατρο του Δημαρχείου του Δήμου Περιστερίου Καραθεοδωρή 1, στο  Περιστέρι, στην Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας.

2. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

α. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

β. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.

γ. Οικονομικός Απολογισμός.

δ. Οργανωτικά ζητήματα, Προγραμματισμός δράσης, Διευρυμένα ΔΣ

Χριστός Ανέστη – Χρόνια πολλά !!!!

Συγκεντρώσεις αξιωματικών περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Α. Στις 10/4/2019 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση Αξιωματικών του Ν. ΚΙΛΚΙΣ, στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω  θέματα και προβλήματα.

1. Ζητήθηκε η ενίσχυση (με τις μεταθέσεις) της ΠΥ ΚΙΛΚΙΣ, της ΠΥ ΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ, της ΠΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ καθώς και του ΠΚ ΜΟΥΡΙΩΝ, με έναν (1) Αξιωματικό (συνολικά 3), για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιακών αναγκών διότι οι υπάρχοντες Αξιωματικοί δεν επαρκούν. Εάν κάποιος αξιωματικός εκτός Ν. ΚΙΛΚΙΣ κάνει αίτηση μετάθεσης  για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, να γίνει αποδεκτή.

2. Ζητήθηκε η επόμενη κατανομή Αξιωματικών (2020) για το Ν.ΚΙΛΚΙΣ να είναι ως εξής:

 • 1 Πύραρχος
 • 2 Αντιπύραρχοι
 • 4 Επιπυραγοί
 • 6 Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί 

3. Ζητήθηκε ενημέρωση για το πότε θα χορηγηθούν μέσα ατομικής προστασίας στο προσωπικό.

Β. Στις 12/4/2019 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση Αξιωματικών του Ν. ΠΕΛΛΑΣ, στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω  θέματα και προβλήματα.

1. Ζητήθηκε η αναβάθμιση της ΠΥ ΕΔΕΣΣΑΣ και της ΠΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ από Γ΄ Τάξης σε Β’ Τάξης καθώς και της ΠΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ από Δ’ Τάξης σε Γ’ Τάξης.

2. Ζητήθηκε η ενίσχυση της ΠΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με 2 Αξιωματικούς με τις προσεχείς μεταθέσεις διότι ένας Αξιωματικός υπέβαλε αίτηση παραίτησης, ένας Αξιωματικός είναι αθλητής και κάνει μονό 6 Υπηρεσίες το μήνα με αποτέλεσμα όλο το βάρος να πέφτει στους εναπομείναντες δύο (2) Αξιωματικούς.

3. Ζητήθηκε αν κάποιος έχει συμπληρώσει 6ετια σε γειτονικό Νομό και είναι υπεράριθμος να μετατεθεί στην ΠΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. Αν κάποιος εκτός Ν. ΠΕΛΛΑΣ κάνει αίτηση μετάθεσης για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, να γίνει αποδεκτή.

4. Ζητήθηκε η εφαρμογή του  Κανονισμού Μεταθέσεων για όλους τους Αξιωματικούς της επικράτειας.

5. Ζητήθηκε  η έκδοση νέων Ταυτοτήτων κατάλληλες και για ταξίδι στο εξωτερικό. Κατάργηση των ΕΔΕ για απώλεια ταυτότητας. Με συνοπτικές διαδικασίες να πληρώνει ένα ποσό για την έκδοση νέας ταυτότητας.

6. Τήρηση της ιεραρχίας για τις προαγωγές μέχρι το βαθμό του Πυράρχου.

7. Ζητήθηκε η επόμενη κατανομή Αξιωματικών (2020) για το Ν.ΠΕΛΛΑΣ να είναι ως εξής:

 • 1 Πύραρχος
 • 2 Αντιπύραρχοι
 • 6 Επιπυραγοί και
 • 3 Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί 

Γ. Στις 15/4/2019 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση Αξιωματικών του Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω  θέματα και προβλήματα.

1. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται η ΠΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ χρήζουν συντήρησης (υπάρχουν προβλήματα αναφορικά με τη μόνωση, τα κουφώματα, την υδραυλική-ηλεκτρολογική εγκατάσταση). Η στέγαση των οχημάτων της Υπηρεσίας δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

2. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ΠΚ ΜΑΡΜΑΡΑ παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα (παρουσιάζει ρωγμώσεις, τρέχουν νερά από την οροφή, υπάρχουν θέματα καθίζησης εδάφους από πλευρά του κτιρίου). Δεν υπάρχει στέγαστρο για τα οχήματα.

3. Στο κτίριο του ΠΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ δεν υπάρχει θέρμανση για όλους τους χώρους του κτιρίου. Σε κάποιους χώρους η θέρμανση γίνεται με aircondition.

4. Το ΠΚ ΑΡΝΑΙΑΣ διαθέτει παλαιό στόλο οχημάτων

5. Συζητήθηκε το θέμα, της πραγματοποίησης Σχολής Αρχιπυροσβεστών, Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων. Συζητήθηκε το θέμα του  βαθμολογίου κατωτέρων.

6. Μας προτάθηκε, οι εξερχόμενοι από τη Σχολή αξιωματικών να παραμένουν στην υπηρεσία την οποία τοποθετούνται μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού. Από το βαθμό του Αντιπυράρχου και πάνω, όσοι επιθυμούν να προαχθούν, να κάνουν τις αιτήσεις τους για  Υπηρεσίες των οποίων τα κενά πρέπει να καλύψει η Υπηρεσία μπαίνοντας έτσι στη διαδικασία μετάθεσης. Αλλιώς να παραμένουν στις Υπηρεσίες τις οποίες υπηρετούν χωρίς προαγωγή.

7. Στο Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ έχουν γίνει 5 αιτήσεις για μετάθεση. Ζητήθηκε, πέρα από αυτές τις θέσεις που θα πρέπει να καλυφθούν από 1/6, εφόσον πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις αυτές, να μετατεθούν ακόμη 1 Αντιπύραρχος στην ΠΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 1 Αξιωματικός στο ΠΚ ΚΑΡΥΩΝ και 1 Αξιωματικός στο ΠΚ ΜΑΡΜΑΡΑ.

8. Ζητήθηκε η επόμενη κατανομή Αξιωματικών (2020) για το Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ να είναι ως εξής:

1 Πύραρχος

2 Αντιπύραρχοι

5 Επιπυραγοί και

12 Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί 

Καλή Ανάσταση !!!!

Ανακοίνωση Περιφερειακής Επιτροπής ΕΑΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 27/03/2019 στις εγκαταστάσεις του 3ου ΠΣ Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των Αξιωματικών της ΔΙ.Π.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης.

1. Συζητήθηκε το θέμα της μείωσης των θέσεων των Αξιωματικών του Ν. Θεσσαλονίκης με την κατανομή της δύναμης του ΠΣ για το έτος 2019 και με ότι συνεπάγεται αυτό σε ότι αφορά τις μεταθέσεις. Οι Αξιωματικοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους αναφορικά με τα ανωτέρω και με τον πίνακα κενών θέσεων 2019, καθώς οι ανάγκες του Νομού σε Αξιωματικούς είναι μεγάλες ιδιαιτέρως ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Συζητήθηκε – αποφασίσθηκε να ζητηθεί η εφαρμογή του Κανονισμού μεταθέσεων για όλους τους Αξιωματικούς της επικράτειας.

2. Σε ότι αφορά τους πτυχιούχους Αξιωματικούς που τοποθετήθηκαν στην έδρα της ΠΕΠΥΔ Κ. Μακεδονίας για 5 έτη με δυνατότητα επέκτασης εφόσον το επιθυμούν, οι οποίοι προσλήφθηκαν στο ΠΣ κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ΠΔ 365/1990 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του ΠΔ 203/1995 και την παρ.1 του άρθρου 3 του ΠΔ 239/1997 και των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 69 του Ν.4249/2014 (παρ. 2, άρθρο 1 ΠΔ 93/2014), δεν διευκρινίζεται αν καταλαμβάνουν στις Υπηρεσίες που έχουν τοποθετηθεί οργανική θέση ή όχι με ότι συνεπάγεται αυτό και θα πρέπει το ΑΠΣ να προβεί σε σχετική διευκρίνηση.  3. Σε ότι αφορά την κατανομή του προσωπικού ανά την επικράτεια συζητήθηκε το θέμα της υποβολής αιτήματος στο ΑΠΣ για συγκρότηση επιτροπής από το Αρχηγείο ΠΣ για τη διερεύνηση των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του ΠΣ.