«Μη εν πολλοίς ολίγα λέγε , αλλ΄εν ολίγοις πολλά»

Αρ. Πρωτοκόλλου : 4692 // 10-04-2019

Κύριε Αρχηγέ

Προ ολίγων ημερών στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΕ διατάξατε την συγκέντρωση του συνόλου των συναδέλφων Αξιωματικών, Διοικητών των Π.Υ. από όλη τη χώρα καθώς και των Αξιωματικών επιτελών του του Α.Π.Σ.

Η πρωτοβουλία σας, όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική διαταγή καθώς και στην ανακοίνωση μετά το πέρας της εκδήλωσης, είχε ως αντικείμενο την προετοιμασία της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.

Προφανώς οι λόγοι που επέβαλαν την συγκεκριμένη συγκέντρωση των επικεφαλής Αξιωματικών όλης της χώρας και η υπερδεκάωρη διάρκειά της, ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί και προφανώς οι εισηγήσεις σας, τόσο η δικής σας, όσο και των κ.κ. Υπαρχηγών όσο και της πολιτικής ηγεσίας που παραβρέθηκε είναι ιδιαίτερης σημασίας και βαρύτητας.

Επειδή στην ιστοσελίδα του Π.Σ. για την τόσο σημαντική αυτή δράση υπάρχει μια περιληπτική μόνο περιγραφή των λεχθέντων και επειδή υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους συναδέλφους από όλη τη χώρα, αλλά και από την ελληνική κοινωνία για το σχεδιασμό του Π.Σ. για το μέλλον, παρακαλούμε όπως αναρτήσετε την εισήγησή σας, των κ.κ. Υπαρχηγών και της πολιτικής ηγεσίας.

Επίσης θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον για μια τέτοια μεγάλου εύρους σύσκεψη, επειδή πληροφορηθήκαμε ότι βιντεοσκοπήθηκε, να αναρτηθούν και οι παρεμβάσεις των συναδέλφων Αξιωματικών – Διοικητών που μετέφεραν τις αγωνίες και τα προβλήματα των τοπικών υπηρεσιών που σηκώνουν και το επιχειρησιακό βάρος του πυροσβεστικού έργου.

Διαφαίνεται ότι η «καινοτόμος» αυτή ενέργεια της συγκέντρωσης των στελεχών της Διοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος, να είναι απαρχή αλλαγών στην «φιλοσοφία της Διοίκησης», που με την ολοκλήρωσή της ,αυτονόητο είναι, η δημοσιοποίηση των εισηγήσεων που προαναφέραμε.

Ευχαριστήρια επιστολή

Ηράκλειο 09/04/2019

Κύριε Πρόεδρε,

προ ολίγων ημερών μόλις περατώθηκε θετικώς μια χρόνια δικαστική μου περιπέτεια, που αφορούσε υπηρεσιακές ενέργειες μου σε μια άσκηση με αντικείμενο τα Χ.Β.Ρ.Π.Ε. τον Δεκέμβριο του 2012.

Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, της οποίας είμαι μέλος από το 2000, στήριξε με όσα μέσα διέθετε την προσπάθεια αποκάλυψης της ουσιαστικής αλήθειας και των πραγματικών γεγονότων. Όλα αυτά τα χρόνια η Ένωσης μας χωρίς τυμπανοκρουσίες αλλά με σοβαρότητα χειρίστηκε το εν λόγω ζήτημα.

Ευχαριστώ θεσμικά αλλά και προσωπικά κάθε συνάδελφο που θήτευσε στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ηθική και υλική στήριξη που παρείχε ώστε να τελεσφορήσει θετικά η δικαστική υπόθεση που με αφορούσε προσωπικά αλλά και τον Πυροσβεστικό οργανισμό εν γένει.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Παπαλεωνίδας – Επιπυραγός

«Διακομιδή χωρίς φορείο»

Αρ. Πρωτοκόλλου : 4691 // 03-04-2019

Ανακοινώθηκε ότι έχει συνταχθεί και προωθείται προς έκδοση, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την μεταφορά της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος στις εγκαταστάσεις του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Η μεταφορά της ΥΓΥΠΣ στο 251 ΓΝΑ αποτελούσε χρόνιο αίτημα της Ένωσης μας.

Στις 22-02-2018 είχαμε επισημάνει: «Επίσης ιδιαίτερη δυνατότητα παροχής καλύτερων υπηρεσιών στο πυροσβεστικό προσωπικό, θα επιφέρει η σχεδιαζόμενη μεταστέγαση της ΥΓΥΠΣ στο 251 ΓΝΑ, η οποία θα πρέπει να δρομολογηθεί το ταχύτερο δυνατό».

Πέρασε ένας ακόμη χρόνος προκειμένου να γίνει κάποια ενέργεια και φτάσαμε προεκλογικά το 2019 να πληροφορούμεθα απ την ηγεσία του Σώματος και από τα μέσα ενημέρωσης ότι πρόκειται να ανακοινωθεί η μεταστέγαση της ΥΓΥΠΣ. «Καλώς»

Μιας και δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση και διάλογος για την κάλυψη των αναγκών των συναδέλφων, από πλευράς υγειονομικής Υπηρεσίας, αλλά μόνο συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα με πρωτοβουλία ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ, ευελπιστούμε ότι οι διαδικασίες έχουν καλύψει την απαίτηση παροχής Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας, τόσο προς τους νοσηλευόμενους του 251 ΓΝΑ, όσο και στο σύνολο του Πυροσβεστικών υπαλλήλων αλλά και ειδικότερα αυτών που υπηρετούν στην ΠΕΠΥΔ Αττικής.

Θέτουμε όμως τους παρακάτω προβληματισμούς προκειμένου να επιλυθούν έστω και την ύστατη ώρα, μιας και το προσχέδιο του νομοθετήματος παραμένει άγνωστο:

– Πρόβλεψη Νέου οργανογράμματος της ΥΓΥΠΣ σε συνδυασμό με τα ισχύοντα στον Ν 683/1977 και τα οριζόμενα στο Ν4249/2014 ως ισχύει σήμερα. (οι πρώτες οργανικές θέσεις Ιατρών στο ΑΠΣ και στις Διοικήσεις ΠΥ Αθήνας Πειραιά Θεσσαλονίκης και Πάτρας ορίσθηκαν με το άρθρο 5 του Ν 376/1943 ο οποίος κυρώθηκε το 1946).

– Κανόνες Πειθαρχικού δικαίου διακριτοί μεταξύ Πυροσβεστικών υπαλλήλων και εργαζομένων της Π.Α.

– Κανόνες Αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην νομοθεσία του Σώματος (Εκθέσεις Ικανότητας Αξιωματικών, Υπαξιωματικών & Πυροσβεστών).

– Άδειες εργαζομένων κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 3/1914 ως ισχύει.

– Τρόπος εκτέλεσης Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο με παράλληλη κάλυψη των αναγκών των Πυροσβεστικών υπαλλήλων και εκτέλεσης Υπηρεσίας κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών τουλάχιστον για την Αττική σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα για παροχή σε ημερήσια βάση, κάλυψης με ιατρό και ασθενοφόρο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (για του Υγειονομικούς Αξιωματικούς που Υπηρετούν εκτός Αττικής τα ανωτέρω επιλύονται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 210 /1992).

– Αναφέρεται «Διοικητικό Πυροσβεστικό Προσωπικό» και τρόπος μετακίνησης και εκτέλεσης υπηρεσιών, απλά τονίζουμε ότι ή διάκριση των Υπαλλήλων του Σώματος ορίζεται στο άρθρο 17 του Ν.4058/2012 ως ισχύει) και στο άρθρο 9 του ΠΔ 210/1992. Οι μετακινήσεις του προσωπικού καθορίζονται στον Κανονισμό μεταθέσεων (άρθρο 21 ΠΔ 170/1996) Ο όρος «Διοικητικό Πυροσβεστικό Προσωπικό» αποτελεί νέα ορολογία.

– Το πυροσβεστικό προσωπικό που υποστηρίζει σήμερα την λειτουργία της ΥΓΥΠΣ δεν είναι σε καμία περίπτωση «Διοικητικό», ενώ απαιτείται άμεσα πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (ιατροί) που τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί επικίνδυνα. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να εκτελούν υπηρεσία και οι ειδικευόμενοι ιατροί του Σώματος, όπως γίνεται στους υπόλοιπους φορείς, καθώς και η επιλογή ιατρικής ειδικότητας τους να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του ΠΣ.

Ευελπιστούμε να αξιοποιηθεί προς όφελος όλων, με σχετική πρόβλεψη στην εν λόγω ΚΥΑ (καταγραφή υλικών, και εξοπλισμού) ο ιατρικός εξοπλισμός, που στο μεγαλύτερο μέρος του αγοράσθηκε απ το υστέρημα των Πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Ομοίως βέβαια θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την εξασφάλιση της λειτουργίας των ασθενοφόρων του Πυροσβεστικού Σώματος με Ιατρό και διασώστες, (εκπαιδευμένους στην ΕΠΙ και ΕΚΑΒ αντίστοιχα), καθημερινά σε 24ωρη βάση για την παροχή άμεσης επιτόπιας εξειδικευμένης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας σε κάθε έκτακτη περίπτωση και βέβαια η ασφαλής διακομιδή των Πυροσβεστών στον πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό,(& ΕΚΑΒ).

Σε κάθε περίπτωση η μετεγκατάσταση πρέπει να αποτελέσει βήμα βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και όχι να λειτουργήσει εις βάρος του Πυροσβεστικού προσωπικού και στην διάλυση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Τέλος επαναλαμβάνουμε:

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 4249/2014 Α ́ 73), για την εύρυθμη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓΥΠΣ) απαιτείται η έκδοση «απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία καθορίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της».

Η έκδοση της εν λόγω απόφασης πέντε χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου συνεχίζει να αγνοείται, με αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με λοιπές παθογένειες να δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, αναφορικά με το ρόλο που επιτελεί (;) η ΥΓΥΠΣ «για λογαριασμό» και επ’ ωφελεία του προσωπικού του ΠΣ».

Έστω και τώρα Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας πρέπει να εκδοθεί άμεσα και ταυτόχρονα με την μετεγκατάσταση της ΥΓΥΠΣ.

Καλούμε την φυσική και Πολιτική ηγεσία στις τόσες «προσλήψεις» Πυροσβεστών που ανακοινώνονται να προγραμματίσει και προσλήψεις ιατρών στο ΠΣ για την εξασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας

1 μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Αρ. Πρωτοκόλλου : 4690 // 02-04-2019

Παρακολουθήσαμε απ τα μέσα ενημέρωσης την ανακοίνωση της μετατροπής, της εργασιακής σχέσης 876 θέσεων, εποχικών υπαλλήλων, σε θέσεις Πυροσβεστών πενταετούς Θητείας. Η πράξη αυτή ανακοινώθηκε ως νέα πρόσληψη. Ανακοινώθηκε επίσης η πρόσληψη 56 μονίμων Πυρ/των.

Η ολοκλήρωση της «πρόσληψης» των 876 επιλαχόντων Πυροσβεστών 5ετούς θητείας απ τον διαγωνισμό του 2011, που προσλαμβάνονται επί πολλά χρόνια ως εποχικοί Πυρ/τες, αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμα, για την επίλυση της εργασιακής ομηρίας των εργαζομένων αυτών, δεν προσφέρει όμως τίποτα στην ενίσχυση του επιχειρησιακού μηχανισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο που ξεκινά σε ένα μήνα.

Στην ερχόμενη αντιπυρική περίοδο «η αλλαγή του εργασιακού των 5ετών» δεν έχει να προσθέσει καμία ιδιαίτερη ενίσχυση όπως προαναφέρθηκε μιας και το 2019 είναι η τελευταία χρονιά πρόσληψης των παλαιών εποχικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, και οι 876 αποτελούν μέρος των 1500 εποχικών που προσλαμβανόντουσαν κάθε έτος απ το 2012 μέχρι και το 2019.

Ουσιαστικά δηλαδή θα χρειαστεί και νέα πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων, εντός της Αντιπυρικής περιόδου του 2019, για να μπορούμε να πούμε ότι ενισχύεται το Πυροσβεστικό Σώμα με προσωπικό, και στην νέα αυτή πρόσληψη πιθανότατα δεν θα συμπεριληφθεί το υπάρχον και έμπειρο πλέον, εποχικό προσωπικό.

Μια νέα πρόσληψη που για να ολοκληρωθεί και να εκπαιδευθούν οι προσλαμβανόμενοι θα φθάσουμε το συντομότερο δυνατό στις αρχές Ιουλίου.

Η πρόσληψη των 56 μονίμων Πυροσβεστών που είναι οι επιλαχόντες του πίνακα του διαγωνισμού του 2012, είναι η μόνη νέα πρόσληψη που θα γίνει και βέβαια είναι ένα ουσιαστικό θετικό βήμα ενίσχυσης σε προσωπικό.

Το θετικό αυτό βήμα αμαυρώνεται όμως με την επιστροφή στα παλαιά δεδομένα εκπαίδευσης Πυροσβεστών, μιας και από σχετική πληροφόρηση, υπήρξε ενημέρωση ότι η εκπαίδευση τους, δεν θα είναι πέντε (5) εξάμηνα όπως προβλέπεται από το Ν 4249/2014 και εφαρμόζεται πλέον από το 2016-2017 και αποτέλεσε ένα απ τα ουσιαστικότερα βήματα αλλαγής και εκσυγχρονισμού του Πυροσβεστικού Σώματος

Τα παραπάνω δεν επιλύουν τα χρόνια και «φλέγοντα» προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος

Η επικοινωνιακού χαρακτήρα επίδειξη της μερικής επίλυσης του εργασιακού, μικρού μέρους των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ενισχύει τις υπάρχουσες δομές ούτε ενδυναμώνει το Πυροσβεστικό Σώμα με τον «γηρασμένο» στόλο οχημάτων, τον κατακερματισμό των υπηρεσιών, την έλλειψη εναερίων μέσων, και προσφέρει ελάχιστα στην ενδυνάμωση της οργάνωσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού που παραμένει σχεδόν ο ίδιος παρά τη περσινή τραγωδία στο «Μάτι».

Ας ελπίσουμε ότι τα ανωτέρω δεν έγιναν ως προεκλογική εξαγγελία αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες ουσιαστικές αποφάσεις ενίσχυσης και θωράκισης του Πυροσβεστικού Σώματος, ακόμη και μέχρι την έναρξη της εφετινής αντιπυρικής περιόδου.

Η απουσία της ηγεσίας του Σώματος, αλλά και έστω ενός εκπροσώπου απ το σύνολο των μονίμων εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος απ τα «τεκταινόμενα» της επικοινωνίας είναι ορατή, επίσης και ουσιαστική, όπως είναι και πραγματικό γεγονός το ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα ενίσχυσης, έστω του ηθικού όλων των υπολοίπων εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ένα καλά οργανωμένο Κράτος, καλά εξοπλισμένες υπηρεσίες, με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και ουσιαστικά ενεργούς πολίτες, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα δασικές Πυρκαγιές που με τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής ενεργούν ως πραγματική «ασύμμετρη απειλή». Ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν οι «χορηγίες» φορέων και ιδιωτών που ευελπιστούμε να συνδράμουν στην ενδυνάμωση του «Πυροσβεστικού μηχανισμού». Κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση τονίζουμε ότι ο κίνδυνος επανάληψης της Τραγωδίας είναι ορατός, σε πολλές περιοχές της Χώρας και οι δίδοντες την καθημερινή μάχη, από όποια θέση, δεν δύνανται να αποτελούν τα εξιλαστήρια θύματα, παράλληλα με τα θύματα των καταστροφών, όταν η επίσημη πολιτεία δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια ενίσχυσης τους, αλλά και θωράκισης της Ελληνικής κοινωνίας,

Γενική συνέλευση ΕΑΠΣ 2019

Αρ. Πρωτοκόλλου : 4689 // 02-04-2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας καλούμε στις 30-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου του Δήμου Περιστερίου Καραθεοδωρή 1, στο  Περιστέρι, στην Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας.

2. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

α. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

β. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.

γ. Οικονομικός Απολογισμός.

δ. Οργανωτικά ζητήματα, Προγραμματισμός δράσης, Διευρυμένα ΔΣ

Συνάντηση με τον Αρχηγό του ΠΣ

Αριθ. Πρωτ. 4685 // 05-03-2019 

Συνάδελφοι 

Αργά το απόγευμα της 5ης Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β. Ματθαιόπουλο. Στην συνάντηση ζητήθηκε από τον κ. Αρχηγό η αποκατάσταση της ηρεμίας στο εσωτερικό του πυροσβεστικού οργανισμού και η δημιουργία συνθηκών διαλόγου και διαβούλευσης για τα μείζονα εργασιακά ζητήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό. 

Ζητήθηκε (& γραπτώς) η συγκρότηση ειδικής επιτροπής από Αξιωματικούς του Σώματος, για την αποτίμηση της Πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος (& εκπαιδευτικά) με βάση την γνώση των δεδομένων που έχουν αναδειχθεί μέχρι σήμερα, αλλά και την έκδοση σχετικής διάταξης απ τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας. 

Επίσης ζητήθηκε ενημέρωση για την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Οργανισμού για την νέα αντιπυρική περίοδο και ειδικότερα την ετοιμότητα από πλευράς προσωπικού (ΜΑΠ, εκπαίδευση, προσλήψεις), στόλου των οχημάτων και μέσων του εθνικού εναέριου στόλου αλλά και της διαδικασίας μίσθωσης ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης. 

Κατά την συζήτηση τονίσθηκαν: 

– Η μη εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων στο Βαθμό του Αντιπυράρχου τόσο στις πρόσφατες τοποθετήσεις όσο και για τις τακτικές μεταθέσεις που έρχονται, αλλά και για τους υπολοίπους ανά βαθμό Αξιωματικούς με στόχο να συνδυαστεί το υπηρεσιακό καθήκον και η εξυπηρέτηση των συναδέλφων. 

– Η μη δημιουργία εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος (ΥΕΜΣΠΣ, ΥΠΛΩΜ, ΥΓΥΠΣ) και ειδικότερα εν όψη μεταφοράς της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο 251 ΓΣΝ. 

Τέλος ζητήθηκε η άποψη του κου Αρχηγού για την μεροληπτική αντιμετώπιση των στελεχών της ΕΑΠΣ (ΔΣ & Περιφερειακών εκπροσώπων) και την ευθεία παρέμβαση στην λειτουργία του ΔΣ με τις πρόσφατες κρίσεις. 

Ο κ. Αρχηγός δεσμεύτηκε ότι στα πλαίσια των διοικητικών του δυνατοτήτων θα επιδιώξει το μέγιστο της συναίνεσης και της συνεννόησης, για την αποκατάσταση της εργασιακής ειρήνης. Ακόμα δήλωσε ότι οι τοποθετήσεις έγιναν κατ εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων, αλλά μας ενημέρωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί στην Πολιτική ηγεσία Προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για αλλαγή – τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων και ότι αναμένεται η απόφαση της Πολιτικής ηγεσίας για διαβούλευση (???). 

Επίσης, μας τόνισε ότι προχωρούν οι διαδικασίες συντήρησης – ετοιμότητας σε οχήματα και εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος για την ερχόμενη αντιπυρική και ότι προγραμματίζονται προσλήψεις εποχικού προσωπικού, 5ετών με κάλυψη θέσεων από τους εν ισχύ πίνακες επιλαχόντων, αλλά και μονίμων απ τους αντίστοιχους πίνακες. 

Τέλος, για την μεταφορά της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο 251 ΓΣΝ και την έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της, μας παρέπεμψε στον Διευθυντή αυτής. 

Συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παπακώστα

Αρ. Πρωτοκόλλου 4682 // 27-02-2019

Κυρία Υφυπουργέ

Επανερχόμεθα στο αίτημα μας για προγραμματισμό συνάντησης με την Ένωσης μας σε μια δύσκολη χρονικά περίοδο για την πατρίδα μας αλλά και για το Πυροσβεστικό Σώμα, – μετά την υλοποίηση των «πρωτοφανούς εκτροπής» κρίσεων και εν συνεχεία τοποθετήσεων των Αξιωματικών του Σώματος – που καλείται να αντιμετωπίσει σχεδόν το σύνολο των φυσικών καταστροφών με στόχο τη διατήρηση μέρους της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου,

Στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου μεταξύ Πολιτικής ηγεσίας και εκπροσώπων των εργαζομένων, που ευελπιστούμε ότι πιστεύετε παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε συνάντηση, με την Ένωσή μας, μιας και από την ανάληψη των καθηκόντων σας μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί , αλλά δεν έχει συμβεί και καμία πρόοδος στα Ζητήματα που απασχολούν το Πυρ/κό Σώμα έστω αυτά των αρμοδιοτήτων σας, μετά την τραγωδία του Ιουλίου του 2018 προκειμένου να σας εκθέσουμε τα φλέγοντα προβλήματα του πυροσβεστικού οργανισμού και του πυροσβεστικού προσωπικού.

Στο πένθος και πάλι η πυροσβεστική οικογένεια

Το ΔΣ της ΕΑΠΣ εκφράζει την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της ζωής του συναδέλφου και πρόεδρου της ΕΥΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας Πυρονόμου Τσαλή Δημητρίου 45 ετών. Σήμερα σε μια από τις καθημερινές μάχες με τη φωτιά, ο Δημήτρης έφυγε για τη γειτονιά των ηρώων, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την πυροσβεστική οικογένεια. Καλό παράδεισο συνάδελφε και φίλε Δημήτρη….

Μαύρη μέρα για την αποφοίτηση των νέων πυροσβεστών

Αρ. Πρωτ. : 4683 // 27-02-2019

Σήμερα, στην Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων Πυροσβεστών. Η μέρα αυτή είναι ιστορική, διότι οι νέοι Πυροσβέστες / τριες είναι η πρώτη εκπαιδευτική σειρά που εισήχθηκαν στη Σχολή Πυροσβεστών μέσω Πανελληνίων εξετάσεων, πριν δυόμιση χρόνια. Όμως, αυτή η ιστορική ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα, αμαυρώθηκε από επεισόδια που προκλήθηκαν με τη χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης, με αφορμή την παρουσία της κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Η εισαγωγή Πυροσβεστών μέσω Πανελληνίων εξετάσεων αποτελούσε χρόνιο συνδικαλιστικό – και όχι μόνο – αίτημα και νομοθετήθηκε με το Ν. 4249 / 2014. Ένα νόμο που η σημερινή κυβέρνηση ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε δεσμευθεί να καταργήσει (ευτυχώς δεν το έπραξε) την επομένη που θα γινόταν κυβέρνηση.

Η εκπαίδευση των νέων Πυροσβεστών / τριών θα συνεχιστεί στις πυροσβεστικές υπηρεσίες που τοποθετούνται. Στη σκέψη τους όμως, αλλά και στη δικιά μας, μένει η εικόνα των επεισοδίων μεταξύ πολιτών και ΕΛ.ΑΣ. που για μια ακόμα φορά αποτέλεσε το μαξιλάρι απόσβεσης των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας προς την κυβέρνηση.

Πέραν των συγχαρητηρίων που εκφράζουμε στους νέους συναδέλφους που βαπτίζονται στο σκληρό επαγγελματικό στίβο, καλούμε την πολιτική ηγεσία να ενστερνιστεί τα προβλήματα του πυροσβεστικού οργανισμού και να προσπαθήσει για την επίλυση έστω και λίγων εξ αυτών, πριν τον ερχομό της νέας αντιπυρικής περιόδου, εν μέσω εκλογικής χρονιάς.

Η «κληρωτίδα» θα έβγαζε καλύτερες μεταθέσεις

Αρ. πρωτοκόλλου : 4678 // 14-02-2019

Μετά τις «ευρηματικές» κρίσεις Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών στο Πυροσβεστικό Σώμα, ακολούθησαν μεταθέσεις των νεοπροαγωμένων Αξιωματικών αλλά και έκτακτες μεταθέσεις συνεπεία αποστρατειών αλλά και «ιδιαίτερων» επιλογών της Φυσικής ηγεσίας.

«Πράττεται» για τους Ανωτάτους, παρά του ότι «μπορεί να μην είχαν περάσει ούτε ως περαστικοί στις ΠΕΠΥΔ που καλούνται να διοικήσουν» κατά την λαϊκή ρήση, το αυτό όμως συνέβη και για ανώτερους Αξιωματικούς πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν προγενέστερη εμπειρία διοίκησης, ανεξάρτητων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Για αξιωματικούς με βαθμό Αντιπυράρχου παρατηρήθηκε η πρωτοτυπία να μετατίθενται ως Διοικητές Υπηρεσιών παρά του ότι στην Υπηρεσία που μετατίθενται υπάρχουν ομοιόβαθμοι τους, αλλά πιθανόν να επιλέχθηκαν με κριτήριο το πόσο «ορεινή» ήταν η προηγούμενη Υπηρεσία τους (πχ Καρπενήσι – Καλάβρυτα ) και εάν σε ευθεία γραμμή είναι «κοντινή η απόσταση».

Ιδιαίτερο και το δεδομένο της αποστρατείας Πυράρχου στην Μυτιλήνη μετά από πολλά έτη ευδόκιμης και αποτελεσματικής Υπηρεσίας και την αναγκαστική μετάθεση συναδέλφου απ την Λαμία στην Μυτιλήνη για κάλυψη της θέσης (ο οποίος μετατίθεται για 6η φορά στην θητεία του και για 4η σε διαφορετικό νησί του Αιγαίου) και μετάθεση άλλου συναδέλφου από νησί του Ιονίου για την κάλυψη της θέσης του στην Λαμία.

Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν ζητήματα (ζημιώνουν) οικονομικά, οικογενειακά, επαγγελματικά και ηθικά τους συναδέλφους, αλλά και το δημόσιο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια Διοίκησης – Διοικουμένων αλλά και τον τρέχοντα επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Δεν διαφάνηκε να υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια για τις επιλογές αυτές, όπως για παράδειγμα οι μεταθέσεις στην ΠΕΠΥΔ Ηπείρου που φαίνεται ότι επιλέχθηκαν από την ίδια ΠΕΠΥΔ.

Δεν πιστεύουμε ότι τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προέβησαν σε επιλογή μεταθέσεων – διώξεων εις βάρος των συναδέλφων. Μπορεί ο κανονισμός μεταθέσεων να εξαιρεί τους βαθμούς από τον Αντιπύραρχο και πάνω και να δίδει την δυνατότητα επιλογής Διοικητού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι καταργούνται οι κανόνες χρηστής Διοίκησης και ισονομίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη συγκεκριμένα κριτήρια στα πλαίσια αυτά, που θα είναι και σύμφωνα με το υπηρεσιακό συμφέρον. Τέτοια κριτήρια είναι : ο αριθμός μεταθέσεων, η οικογενειακή κατάσταση, η ευδόκιμη Διοίκηση αντιστοίχων Υπηρεσιών, η Επιτελική εμπειρία, η ειδική επιστημονική γνώση κλπ.

Σε κάθε περίπτωση για τον Βαθμό του Αντιπυράρχου, κατά το άρθρο 19 του ΠΔ 170/1996 ως ισχύει σήμερα (ΠΔ 13/2017) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ 4 του ως άνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, οι μεταθέσεις που υλοποιήθηκαν μετά την έκδοση της τροποποίησης (ΠΔ 13/2017) ελέγχονται για την νομιμότητα τους.

Οι συνάδελφοι καλούνται 3μήνες πριν την έναρξη της νέας αντιπυρικής Περιόδου να υλοποιήσουν επιχειρησιακά σχέδια για τα οποία δεν θα έχουν σαφή γνώση.

Η Ευθύνη των αποτελεσμάτων αυτών των ενεργειών βαραίνει την φυσική ηγεσία που έλαβε τις αποφάσεις και απευχόμεθα, εξ αιτίας αυτών των αποφάσεων να υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις εις βάρος του Πυροσβεστικού Σώματος και των συναδέλφων αλλά πολύ περισσότερο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Για την Αττική θα γίνει ιδιαίτερη μνεία μιας και δεν έχουμε γίνει κοινωνοί, προληπτικών ενεργειών μετά το τραγικό καλοκαίρι του 2018, παρά τις εισηγήσεις – προτάσεις για αλλαγή του υφιστάμενου σχεδιασμού, την δημιουργία μονάδων ταχείας επέμβασης και την ένταξη στον κεντρικό σχεδιασμό όλων των κρατικών φορέων σε ένα κέντρο διοίκησης με επάρκεια δυνάμεων κάθε φορέα με κοινό κώδικα επικοινωνίας και σχεδιασμό για την αντιμετώπιση πολλαπλών συμβάντων με ετοιμότητα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ».

Απευθυνόμενοι στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις επιλογές και ευλογίες της οποίας υλοποιούνται όλα τα παραπάνω, επισημαίνουμε ότι «νέα λάθη» δεν συγχωρούνται.

Η επιλογή Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος γίνεται από το ΚΥΣΕΑ άρα και η πολιτική ευθύνη επιλογών και δράσεων ανήκει στη Πολιτική ηγεσία της χώρας. Δυστυχώς όταν δεν υπάρχουν «ευήκοα ώτα» στην θεσμική λειτουργία του Σώματος, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί ενδεδειγμένο δρόμο.