Ενημέρωση για το ζήτημα της «αναδρομικής διεκδίκησης επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας

Συνάδελφοι

Μετά από ερωτήματα πολλών μελών μας αναφορικά με το ζήτημα που έχει έλθει στη δημοσιότητα σχετικά με την αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας, η Ένωσή μας, αντιμετωπίζει το ζήτημα σε κοινή πορεία και δράσεις με τα συνδικάτα του χώρου των ενστόλων. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα πάνω στο ζήτημα είναι τα εξής:

Τα γνωστά ως δώρα – επιδόματα εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και αδείας, αφού περικόπηκαν με το πρώτο μνημόνιο του Ν. 3833/ 2010 και 3845/2010, καταργήθηκαν από 01.01.2013 με το δεύτερο μνημόνιο του Ν. 4093/2012. Με τον αυτό νόμο Ν. 4093/2012, περικόπηκαν επίσης και οι συνολικές αποδοχές των αμειβόμενοι με τα ειδικά μισθολόγια. Οι μειώσεις είναι και αυτές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από ειδικές αποφάσεις του ΣτΕ, με αποτέλεσμα να έχει επιστραφεί το 50% αυτών των περικοπών και να αναμένεται το υπόλοιπο.

Οι αποφάσεις αυτές του ΣτΕ παρότι έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές, δεν διατύπωσαν κρίση για την κατάργηση των «δώρων», τα οποία όμως προβλέπονταν για το σύνολο των μισθωτών, σε όλα τα προβλεπόμενα μισθολόγια. Μέχρι σήμερα ομάδες εργαζομένων κυρίως σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, (αμειβόμενοι όχι με το δικό μας μισθολόγιο) προσέφυγαν κατά της κατάργησης των «δώρων» και έχουν λάβει αποφάσεις Ειρηνοδικείων και Μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες κρίνεται παράνομη αυτή. Αντίστοιχα έχουν εκδοθεί και μια σειρά αποφάσεων που απορρίπτουν αντίστοιχες προσφυγές. Επίσης μέχρι και σήμερα δεν μας είναι γνωστή τελεσίδικη απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου που θα παρήγαγε ισχυρή νομολογία για το θέμα.

Στην τελευταία συνάντηση με τα σωματεία του χώρου των ενστόλων, το θέμα συζητήθηκε ενδελεχώς. Το υπαρκτό δεδομένο είναι ότι σε σχετικές αγωγές ενστόλων σε Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας υπάρχουν αποφάσεις με θετικό μεν σκεπτικό, πλην όμως με αναστολή της προόδου της δίκης και την έκδοση οριστικής απόφασης εωσότου δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί παρεμφερούς υποθέσεως που εισήχθη στην Επταμελή Σύνθεση του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ με προδικαστικό ερώτημα και συζητήθηκε στη δικάσιμο της 04-06-2018, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ζήτημα παρακολουθείται και οι σχετικές πρωτοβουλίες θα αναπτυχθούν όταν απαιτηθεί. Η ΑΔΕΔΥ για το ίδιο ζήτημα, σύμφωνα με γνωμοδότηση του νομικού της συμβούλου, κινείται με την ίδια τακτική σημειώνοντας: «προκειμένου συνακόλουθα να αποφευχθεί το κόστος και η ταλαιπωρία προσφυγής σε δικαστήριο αυτήν την χρονική στιγμή που δεν έχει υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο δικαστήριο και έως ότου αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επανεξεταστεί το εάν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, θα πρότεινα να υποβληθεί μια αίτηση προς το τμήμα μισθοδοσίας του εκάστοτε οργανισμού/δημοσίου φορέα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων». Επίσης παρατίθεται το σχετικό υπόδειγμα. Το εν λόγω υπόδειγμα αίτησης, μπορούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να το μετατρέψουν σε σχετική ΔΥ αναφορά και να το αποστείλουν μέσω των υπηρεσιών τους στην Διεύθυνση Οικονομικών του ΑΠΣ.

Επικαιροποιημένη πρόταση ασφάλισης νομικής προστασίας με την ARAG

Συνάδελφοι,

Ο όμιλος ARAG επικαιροποίησε με νέα προσφορά του προς τα μέλη της ΕΑΠΣ, την προσφορά υπηρεσιών νομικής προστασίας, με ειδικό πρόγραμμα για τον επαγγελματικό μας κλάδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (αναφορές υπηρεσιακές ή μη θέματα προαγωγών – κρίσεων, μεταθέσεις, ΕΔΕ, ακύρωση πειθαρχικών ποινών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Επίσης περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).
  2. ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ’ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος. Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας / δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ).
  3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
  4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης.
  5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει: τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, τα δικαστικά έξοδα, τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων, τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων, την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την ασφάλιση Νομικής Προστασίας μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους στον εξειδικευμένο συνεργάτη της ARAG, ο οποίος θα έρθει σε επικοινωνία μαζί τους.

Εχθές ήρωας, σήμερα στόχος, αύριο μπορεί και νεκρός στο καθήκον

Ιωάννης Σταμούλης – Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΠΣ

Ο μεγάλος θεωρητικός της στρατηγικής του πολέμου, Κλαούζεβιτς, έγραφε: «Εφόρμηση κατά του εχθρού, μέθη ενθουσιασμού – ποιος λοιπόν νοιάζεται για τις βόμβες που σφυρίζουν και για τους ανθρώπους που πέφτουν; Με τα μάτια κλειστά την ώρα που ρίχνεσαι στον παγερό θάνατο, χωρίς να ξέρεις αν θα πάρει εσένα ή άλλους». Είναι ίσως η καλύτερη περιγραφή για τον Πυροσβέστη που καταφθάνει στον χώρο της καταστροφής και που υπό συνθήκες κόλασης, όπου όλοι οι υπόλοιποι σπεύδουν να φύγουν, εκείνος εισέρχεται με άγνωστο αν θα καταφέρει να βγει ζωντανός.

Ποιος αλήθεια μπορεί να καταλάβει την πυροσβεστική επιχείρηση και να την εξηγήσει η να την αξιολογήσει από το γραφείο με βάση «διοικητικές διαδικασίες» και εκ των υστέρων άκαπνες πραγματογνωμοσύνες. Το περιγράφει εξαιρετικά ο Κλαούζεβιτς: «Να γιατί ο γνήσιος θεωρητικός μοιάζει με τον καθηγητή της κολύμβησης που κάνει στη στεριά τις κινήσεις που πρέπει να εκτελεστούν στο νερό, κινήσεις που μοιάζουν χονδροειδείς και υπερβολικές σε εκείνους που δεν σκέφτονται σε νερό. Να επίσης γιατί οι θεωρητικοί που δεν καταδύθηκαν ποτέ οι ίδιοι, η που δεν γνώριζαν να εξάγουν από τις εμπειρίες τους καμία γενική εντύπωση είναι άχρηστοι, για να μη πούμε παράλογοι, γιατί δεν διδάσκουν παρά εκείνο που ο καθένας γνωρίζει το βάδισμα».

Η πυροσβεστική επιχείρηση, δεν μπορεί να εξετασθεί με τα απλά εργαλεία της διοικητικής έρευνας. Γιατί ο κίνδυνος, ο τρόμος, η καταστροφή, δεν έχει βρεθεί ακόμα η μονάδα μέτρησης τους. Ο Πυροσβέστης όταν επιχειρεί, προσπερνά τις συνήθεις «διοικητικές διαδικασίες».

Ας υποθέσουμε ότι το πυροσβεστικό όχημα που φθάνει σε ένα κτίριο φλεγόμενο, αφού έχει εφαρμόσει πιστά τον ΚΟΚ για την μετάβασή του στο συμβάν. Δηλαδή ακολουθεί τη ΛΕΑ με φάρους και σειρήνες, την οδήγηση σε στίχους, αναμένει στα φανάρια, με την προβλεπόμενη ταχύτητα για το όχημα.

Ας υποθέσουμε στην συνέχεια ότι η πυροσβεστική ομάδα, φθάνοντας στο συμβάν να μην ξεκινά την επέμβαση, αν ο επικεφαλής δεν ολοκληρώσει την έρευνα αρχικά για τον υπεύθυνο του κτιρίου, για να λάβει τα σχέδια κατόψεων του κτιρίου, να μάθει τα κατασκευαστικά του δεδομένα και τα τυχόν επικίνδυνα υλικά.

Ας υποθέσουμε ότι η πυροσβεστική ομάδα, περιμένει πρώτα τα συνεργεία από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, να έλθουν, ώστε να διασφαλίσουν το χώρο από την διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου κλπ.

Ας υποθέσουμε και κάποιους από την πυροσβεστική ομάδα, οι οποίοι επειδή τους λείπει κάποιο ΜΑΠ είτε επειδή δεν τους δόθηκε, ή έχει λήξει η χρήση του, η τους έχει καταστραφεί, ή επειδή το ξέχασαν, να τους δίνεται διαταγή για παραμονή εκτός συμβάντος.

Ας φανταστούμε τώρα σύμφωνα με κάποιο από τα «μοντέλα εξέλιξης» την εξέλιξη της φωτιάς στο κτίριο και την κατάσταση των εγκλωβισμένων που θα βλέπουν από τα φλεγόμενα μπαλκόνια την εξέλιξη μιας διοικητικής διαδικασίας «ορθής πυροσβεστικής στρατηγικής».

Ας φανταστούμε τώρα ότι μετά από αρκετή ώρα, αφού εξασφαλίστηκαν τα “by the book” η πυροσβεστική ομάδα ξεκινά την επέμβαση πυρόσβεσης – διάσωσης.

Και ας φανταστούμε ότι ο επικεφαλής αποφασίζει ότι χρειάζεται ενισχύσεις σε οχήματα, αλλά το συντονιστικό κέντρο αδυνατεί να του αποστείλει, ακόμα και το κοντινότερο περιπολικό πυροσβεστικό, αφού στην περιοχή που φυλάει, μπορεί να σημειωθεί έτερο συμβάν και να κατηγορηθεί ότι είχε μετακινήσει το όχημα.

Ευτυχώς που η πυροσβεστική πραγματικότητα δεν διαθέτει παρόμοια φαντασία και ο Έλληνας Πυροσβέστης ρίχνεται στην μάχη με τη φωτιά και τη διάσωση του συνανθρώπου χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ορθή «διοικητική αλληλουχία».

Εν συνεχεία πολλές φορές η Διοίκηση έρχεται αυτήν την πυροσβεστική πραγματικότητα να την μετρήσει με τη μεζούρα της «διοικητικής γραφειοκρατίας», η οποία δεν χωράει στο πυροσβεστικό δισάκι του εξοπλισμού πυρόσβεσης – διάσωσης. Η πυροσβεστική επιχείρηση είναι πόλεμος, δυστυχώς χωρίς εξασφαλισμένο το αποτέλεσμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που στέκεται στο απόσπασμα ο άνθρωπος της πρώτης γραμμής.

Εχθές ήρωας, σήμερα στόχος, αύριο μπορεί και νεκρός στο καθήκον.

Κοινό αγωνιστικό μέτωπο των ενστόλων εργαζόμενων για την διεκδίκηση της επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου μας

Συνάδελφοι

Συνεδρίασε χθες το πρωί  το συντονιστικό των Προέδρων των συνδικάτων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες και οι τρόποι  της αγωνιστικής  δράσης, μετά την πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 83η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και τις αλλαγές που επήλθαν στις ηγεσίες των υπουργείων, στο πλαίσιο του τελευταίου ανασχηματισμού της κυβέρνησης.

Αφού έγινε διεξοδική συζήτηση των κοινών προβλημάτων και αιτημάτων, ομόφωνα αποφασίστηκε να τεθούν προς άμεση διεκδίκηση δυο διαχρονικά αιτήματά μας, αυτό της αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας αφενός και αφετέρου, της επέκτασης της μάχιμης 5ετίας σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που υπηρετεί αυτό και με παράλληλη αύξηση των αναγνωρίσιμων ως μάχιμων ετών, από πέντε σε επτά.

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι προ πολλού έχει υπερωριμάσει η συζήτηση και η συνακόλουθη υποσχεσιολογία των πολιτικών κομμάτων και άρα ουδεμία άλλη προθεσμία είναι επιτρεπτή από την πλευρά μας για ατέρμονες συζητήσεις και διευκρινιστικές συναντήσεις με τους αρμοδίους.

Ωστόσο, για τελευταία φορά και δεδομένου ότι έχει προστεθεί στο κοινό μας αγωνιστικό μέτωπο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), θα προβούμε το αμέσως προσεχές διάστημα σε σειρά καθοριστικών συναντήσεων έτσι ώστε να ενημερώσουμε αλλά και να λάβουμε τις αναγκαίες απαντήσεις με βάση τις οριστικοποιημένες θέσεις μας – προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων.

Πλημμυρικά φαινόμενα. Διαχρονική και επαναλαμβανόμενη η άνιση αναμέτρηση με την υδάτινη ισχύ

Η σφοδρότητα των φυσικών φαινόμενων, και κυρίως της απίστευτης δύναμης του νερού, απολύτως φυσιολογικά γεννά τον τρόμο στις ανθρώπινες κοινότητες, αφού φέρνει αντιμέτωπο τον άνθρωπο και τις κατασκευές του από τη μία και την αρχέγονη ισχύ της Φύσης και των φαινόμενων της.

Η ένταση του καταστροφικού φαινομένου και κυρίως τα φονικά αποτελέσματά του, πολλές φορές ξεπερνούν τον σχεδιασμό πρόβλεψης και τους μηχανισμούς διαχείρισης καταστροφών, ανεβάζοντας πιο ψηλά κάθε φόρα τα στάνταρντ ασφαλείας, μέχρι την επόμενη φορά που θα ξεπεραστούν.

Στην αττική γη το πιο πρόσφατο ήταν οι φονικές πλημμύρες της Μάνδρας που σε ελάχιστη ώρα μετέτρεψαν σε υγρή κόλαση την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Και όπως είναι φυσικό την επόμενη στιγμή ξεκινά η αναζήτηση των ευθυνών για την αντιμετώπιση της καταστροφής και τους υπευθύνους κ.ο κ.

Συνήθως η παρούσα οδύνη για την ενεστώσα καταστροφή δεν αφήνει περιθώρια να δούμε το μεγάλο σκηνικό της συμβίωσης ανθρώπου και της απεριόριστης ισχύος του Υγρού Στοιχείου.
Η μάχη αυτή στην πατρίδα μας έχει μακρά ιστορία. (συνέχεια άρθρου)

Η ΕΑΠΣ δίπλα στην Πυροσβεστική Ακαδημία στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρονών ιστορίας της

Συνάδελφοι

Η Ένωσή μας, στα πλαίσια του διαρκούς ενδιαφέροντός της για την διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του Πυροσβεστικού Σώματος, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στήριξε την εξαιρετική της πρωτοβουλίας για την ψηφιοποίηση όλων των αναμνηστικών φωτογραφιών των τελετών ορκωμοσίας της Σχολής Ανθυποπυραγών από το 1967.

Οι φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ και είναι διαθέσιμες για όλους τους αποφοίτους και μη, ενώ αποτελούν και μια ιστορική διαδρομή της πολιτικής ζωής της χώρας αφού σε αυτές απεικονίζονται Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Υπουργοί και άλλα πολιτικά πρόσωπα όλης αυτής της περιόδου.

Η δικαίωσή μας για τις οφειλόμενες άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού. Άμεση η ανταπόκριση της πυροσβεστικής ηγεσίας

Συνάδελφοι

Με την από 03-10-2018 παρέμβασή μας προς τον κ. Αρχηγό του ΠΣ ζητήσαμε να εκδοθεί διευκρινιστική διαταγή για την επίλυση τυχόν παρερμηνειών εφαρμογής για την χορήγηση των οφειλομένων αδειών παρελθόντων ετών του πυροσβεστικού προσωπικού, με δεδομένο της διασφάλισης τους.

Με το υπ.αριθ.59989 / 05-10-2018 έγγραφό του ο κ. Αρχηγός του ΠΣ διευκρινίζει προς όλες τις Υπηρεσίες του ΠΣ την υποχρέωση της Διοίκησης για την συνέχιση της χορήγησης των οφειλόμενων αδειών μέχρι της εξαντλήσεως τους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων των υπηρεσιακών αναγκών.

Ελεύθερη μετακίνηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Όλγα Γεροβασίλη

Κοιν: Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Α. Παπακώστα

Κυρία Υπουργέ

Όπως σας είναι γνωστό μετά την εφαρμογή του Ν.4336/2015 καταργήθηκε η ελεύθερη μετακίνηση των ενστόλων του υπουργείου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπως πολλάκις ανακοινώθηκε από την απερχόμενη πολιτική ηγεσία θα επιλύονταν το ζήτημα με σχετική σύμβαση Υ.ΠΡΟ.ΠΟ και ΟΑΣΑ.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί θεσμικά και διαχειρίζεται με αναβλητικότητα και πρόχειρες λύσεις. Ειδικά, σήμερα που εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο και στους περισσότερους σταθμούς του metro υπάρχουν μόνο αυτόματες μπάρες ελέγχου, η πρόσβαση των συναδέλφων βασίζεται στην ευρεσιτεχνία των κινήσεων ενός εκάστου.

Για το ζήτημα έχουν γίνει συνεχείς παρεμβάσεις, τόσο από την Ένωσή μας, όσο και από τα υπόλοιπα συνδικάτα του χώρου χωρίς αποτέλεσμα.

Περιμένουμε την άμεση παρέμβασή σας για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Χορήγηση κανονικών αδειών παρελθόντων ετών

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ.

Όπως σας είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια με συνεχόμενες διαταγές του ΑΠΣ η οφειλόμενη άδεια του πυροσβεστικού προσωπικού που δεν χορηγήθηκε, μεταφέρεται στην κανονική άδεια του επόμενου έτους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται στο ελάχιστο, το κορυφαίο εργασιακό δικαίωμα της «αδείας», στο προσωπικό μας, που πολλές φορές λόγω της υπερεργασίας λόγω των βeβαρυμενών υπηρεσιακών αναγκών δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα στα χρονικά όρια που θέτει το 3/2014Π.Δ.

Τελευταία, μας αναφέρθησαν παράπονα συναδέλφων για περιπτώσεις «δυσχέρειας» της παραπάνω αυτονόητης διαδικασίας.

Με δεδομένο ότι η προστιθέμενη οφειλόμενη άδεια των συναδέλφων, είναι εκτός του προβλεπόμενου προγραμματισμού του άρθρου 107 του Π.Δ. 3/2014, χορηγούμενη μέχρι της εξαντλήσεως της, παρακαλούμε όπως εκδώσετε σχετική διευκρινιστική διαταγή προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να επιλυθούν τυχόν παρερμηνείες εφαρμογής του αυτονόητου.

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της ΕAΠΣ

Αρ. Πρωτοκ.: 4578 / 02-10-2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Ένωσής μας και την απόφαση, της από 08/06/2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΑΠΣ, ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της Ένωσης, είναι η Κυριακή 25/11/2018.

Από την Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών, αποτελούμενη από τους συναδέλφους Γιαννόπουλο Σωκράτη, Κατσιβέλη Αντώνη, Δημακογιάννη Δημήτριο ως τακτικά μέλη και Δημητρακάκο Νικόλαο, Πιλάτου Αγγελική και Ευτυχιάκου Νίκη ως αναπληρωματικά μέλη.

Οι συνάδελφοι – μέλη της Ένωσης, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα της Ένωσης πρέπει μέχρι την 24/10/2018, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο ΔΣ στο email της ΕΑΠΣ : eapsgr@gmail.com

Τα όργανα της Ένωσης είναι:

– Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο είναι 7μελές για την εκλογή του οποίου οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν μπορούν να βάλουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης.

– Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία είναι 3μελής και οι συνάδελφοι μπορούν να βάλουν έναν σταυρό προτίμησης.

– Οι Περιφερειακές Επιτροπές (Π.Ε.) οι οποίες είναι δώδεκα, μία για κάθε ΠΕΠΥΔ, εκτός εκείνης της Αττικής, αποτελούμενη από 3 μέλη η κάθε μία και θα ψηφίζονται μόνο από τους Αξιωματικούς μέλη που υπηρετούν στην ΠΕΠΥΔ, με ένα σταυρό προτίμησης.

– Η Επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, η οποία είναι τριμελής, που θα ψηφίζεται από τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων όλης της Ελλάδας, με ένα σταυρό προτίμησης.

Κάθε συνάδελφος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για ένα μόνο όργανο της Ένωσης.

Η ψηφοφορία θα γίνει στα γραφεία της ΕΑΠΣ οδό Λάρνακος 18 Περιστέρι, αυτοπροσώπως για όσα μέλη το επιθυμούν, την 25/11/2018 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08:00 έως 19:00, και για τα υπόλοιπα μέλη οπουδήποτε και αν υπηρετούν με αλληλογραφία, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του καταστατικού τα ΕΑΠΣ.