Η «κληρωτίδα» θα έβγαζε καλύτερες μεταθέσεις

Αρ. πρωτοκόλλου : 4678 // 14-02-2019

Μετά τις «ευρηματικές» κρίσεις Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών στο Πυροσβεστικό Σώμα, ακολούθησαν μεταθέσεις των νεοπροαγωμένων Αξιωματικών αλλά και έκτακτες μεταθέσεις συνεπεία αποστρατειών αλλά και «ιδιαίτερων» επιλογών της Φυσικής ηγεσίας.

«Πράττεται» για τους Ανωτάτους, παρά του ότι «μπορεί να μην είχαν περάσει ούτε ως περαστικοί στις ΠΕΠΥΔ που καλούνται να διοικήσουν» κατά την λαϊκή ρήση, το αυτό όμως συνέβη και για ανώτερους Αξιωματικούς πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν προγενέστερη εμπειρία διοίκησης, ανεξάρτητων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Για αξιωματικούς με βαθμό Αντιπυράρχου παρατηρήθηκε η πρωτοτυπία να μετατίθενται ως Διοικητές Υπηρεσιών παρά του ότι στην Υπηρεσία που μετατίθενται υπάρχουν ομοιόβαθμοι τους, αλλά πιθανόν να επιλέχθηκαν με κριτήριο το πόσο «ορεινή» ήταν η προηγούμενη Υπηρεσία τους (πχ Καρπενήσι – Καλάβρυτα ) και εάν σε ευθεία γραμμή είναι «κοντινή η απόσταση».

Ιδιαίτερο και το δεδομένο της αποστρατείας Πυράρχου στην Μυτιλήνη μετά από πολλά έτη ευδόκιμης και αποτελεσματικής Υπηρεσίας και την αναγκαστική μετάθεση συναδέλφου απ την Λαμία στην Μυτιλήνη για κάλυψη της θέσης (ο οποίος μετατίθεται για 6η φορά στην θητεία του και για 4η σε διαφορετικό νησί του Αιγαίου) και μετάθεση άλλου συναδέλφου από νησί του Ιονίου για την κάλυψη της θέσης του στην Λαμία.

Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν ζητήματα (ζημιώνουν) οικονομικά, οικογενειακά, επαγγελματικά και ηθικά τους συναδέλφους, αλλά και το δημόσιο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια Διοίκησης – Διοικουμένων αλλά και τον τρέχοντα επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Δεν διαφάνηκε να υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια για τις επιλογές αυτές, όπως για παράδειγμα οι μεταθέσεις στην ΠΕΠΥΔ Ηπείρου που φαίνεται ότι επιλέχθηκαν από την ίδια ΠΕΠΥΔ.

Δεν πιστεύουμε ότι τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προέβησαν σε επιλογή μεταθέσεων – διώξεων εις βάρος των συναδέλφων. Μπορεί ο κανονισμός μεταθέσεων να εξαιρεί τους βαθμούς από τον Αντιπύραρχο και πάνω και να δίδει την δυνατότητα επιλογής Διοικητού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι καταργούνται οι κανόνες χρηστής Διοίκησης και ισονομίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη συγκεκριμένα κριτήρια στα πλαίσια αυτά, που θα είναι και σύμφωνα με το υπηρεσιακό συμφέρον. Τέτοια κριτήρια είναι : ο αριθμός μεταθέσεων, η οικογενειακή κατάσταση, η ευδόκιμη Διοίκηση αντιστοίχων Υπηρεσιών, η Επιτελική εμπειρία, η ειδική επιστημονική γνώση κλπ.

Σε κάθε περίπτωση για τον Βαθμό του Αντιπυράρχου, κατά το άρθρο 19 του ΠΔ 170/1996 ως ισχύει σήμερα (ΠΔ 13/2017) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ 4 του ως άνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, οι μεταθέσεις που υλοποιήθηκαν μετά την έκδοση της τροποποίησης (ΠΔ 13/2017) ελέγχονται για την νομιμότητα τους.

Οι συνάδελφοι καλούνται 3μήνες πριν την έναρξη της νέας αντιπυρικής Περιόδου να υλοποιήσουν επιχειρησιακά σχέδια για τα οποία δεν θα έχουν σαφή γνώση.

Η Ευθύνη των αποτελεσμάτων αυτών των ενεργειών βαραίνει την φυσική ηγεσία που έλαβε τις αποφάσεις και απευχόμεθα, εξ αιτίας αυτών των αποφάσεων να υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις εις βάρος του Πυροσβεστικού Σώματος και των συναδέλφων αλλά πολύ περισσότερο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Για την Αττική θα γίνει ιδιαίτερη μνεία μιας και δεν έχουμε γίνει κοινωνοί, προληπτικών ενεργειών μετά το τραγικό καλοκαίρι του 2018, παρά τις εισηγήσεις – προτάσεις για αλλαγή του υφιστάμενου σχεδιασμού, την δημιουργία μονάδων ταχείας επέμβασης και την ένταξη στον κεντρικό σχεδιασμό όλων των κρατικών φορέων σε ένα κέντρο διοίκησης με επάρκεια δυνάμεων κάθε φορέα με κοινό κώδικα επικοινωνίας και σχεδιασμό για την αντιμετώπιση πολλαπλών συμβάντων με ετοιμότητα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ».

Απευθυνόμενοι στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις επιλογές και ευλογίες της οποίας υλοποιούνται όλα τα παραπάνω, επισημαίνουμε ότι «νέα λάθη» δεν συγχωρούνται.

Η επιλογή Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος γίνεται από το ΚΥΣΕΑ άρα και η πολιτική ευθύνη επιλογών και δράσεων ανήκει στη Πολιτική ηγεσία της χώρας. Δυστυχώς όταν δεν υπάρχουν «ευήκοα ώτα» στην θεσμική λειτουργία του Σώματος, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί ενδεδειγμένο δρόμο.

Κρίσεις και προαγωγές Αξιωματικών του ΠΣ το 2019

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κρίσεων και προαγωγών Ανωτάτων και ανωτέρων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ιστορία επαναλήφθηκε με θλιβερό τρόπο ανατρέποντας τη διοικητική δομή στον ιεραρχικό μηχανισμό του ΠΣ για μία ακόμη φορά με επιλογή ανατροπής σχέσης Διοίκησης διοικουμένου.

Δείγμα γραφής κατατέθηκε με την άρνηση των δευτεροβαθμίων συμβουλίων κρίσεων έτους 2018 να δικαιώσουν σχεδόν το σύνολο των παραλειπομένων Αξιωματικών της προηγούμενης χρονιάς αλλά με πρωτοφανή επίσης επιλεκτική εφαρμογή «νομότυπης» διαδικασίας επανάκρισης για συγκεκριμένους Αξιωματικούς, οδηγώντας δεκάδες συναδέλφους σε δικαστική προσφυγή εναντίον της Υπηρεσίας, αλλά και δημιουργώντας έριδες μεταξύ προσώπων .

Η συνέχεια αυτού του «θεάρεστου» έργου ολοκληρώθηκε με την καρατόμηση των δύο Υπαρχηγών του Σώματος και πλειάδας Υποστρατήγων και Αρχιπυράρχων καθώς και του υπογράφοντος προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών, αλλά και Πυράρχων με δεδομένα που κινούνται στα όρια «ερμηνείας» της νομιμότητας. Νομιμότητα που πρέπει να εξετασθεί όχι μόνο για το τυπικό των διαδικασιών αλλά και τους σκοπούς που ενδεχομένως εξυπηρετούν τόσο για «ορισμένες» αποστρατείες όσο και για μετακινήσεις.

Οι Αξιωματικοί αυτοί είχαν – έχουν μεγάλη διοικητική και επιτελική εμπειρία. Όλοι οι ανωτέρω οδηγούνται στην συνταξιοδότηση κάτω των 55 ετών με 28 έτη πραγματικής υπηρεσίας οι περισσότεροι και με ενδεχόμενο να μην πληρούνται και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους, υπό τις ευλογίες της Πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεν πιστεύουμε ότι επικράτησε η παλιά διχαστική λογική της «σκούπας» των αντιπάλων και του βολέματος των «δικών μας παιδιών» ή ακόμα η λογική, να μην υπάρχουν κάποιοι για την «επόμενη ημέρα».

Επαναλαμβάνουμε παλαιότερη θέση μας, «καλοπροαίρετα. θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι επιλογές των Συμβουλίων Κρίσεων, κινήθηκαν αυστηρά στα πλαίσια του νομικού θεσμικού πλαισίου, εξετάζοντας τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των κρινόμενων και δεν υπεισήλθαν σκοποί προσπορισμού οφέλους σε τρίτους ή βλαπτική πρόθεση κατά του Δημοσίου Συμφέροντος. Βέβαια η παράλειψη δεκάδων Αξιωματικών, έχει προκαλέσει ήδη βλάβη στο καθένα από αυτούς σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».

Οι αποστρατείες δε, συγκεκριμένων Αξιωματικών θα θέσουν πιθανών εν αμφιβόλω το σύνολο της διενέργειας των κρίσεων. Με επιλογές απ το τέλος της επετηρίδας, με προαγωγές άνω του ενός βαθμού, σε λίγους μήνες, χωρίς να υπάρχει διοικητική εμπειρία – υπηρέτηση του ενδιάμεσου βαθμού, με άσκοπες μετακινήσεις, με το δόγμα «βαθμός και μετάθεση» η εργασιακή ειρήνη στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει κλονιστεί στο διηνεκές αφού τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί νεώτεροι Αξιωματικοί μέχρι και 8 σειρές να καλούνται να διοικήσουν τους επί 25ετία και πλέον αρχαιότερους τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι νεοπροαχθέντες Αξιωματικοί καλούνται να αναλάβουν το δύσκολο έργο της προστασίας της περιουσίας και της ζωής των πολιτών και του Κράτους, σε μια δύσκολη χρονικά περίοδο με πολλούς εξ αυτών, να έχουν μηδενική εμπειρία στις θέσεις που καλούνται να υπηρετήσουν.

Στο βαρύ κλίμα που έχει ήδη δημιουργηθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά το «μαύρο» καλοκαίρι του 2018, η φυσική ηγεσία κατ εντολή της Πολιτικής ηγεσίας δημιουργεί νέο ρήγμα στο ηθικό του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος.

Ευχόμενοι καλή επιτυχία στους συναδέλφους αυτούς, απευχόμεθα παράλληλα, οι επιλογές της ηγεσίας να αποτελέσουν αιτία κινδύνου τόσο για τους ίδιους τους συναδέλφους όσο και για το προσωπικό που καλούνται να διοικήσουν αλλά και για την ασφάλεια και ειδικότερα την «πυρασφάλεια – πυροπροστασία» της χώρας.

Τόσο οι προαγωγές όσο και οι αποστρατείες πραγματοποιήθηκαν για μια ακόμη φορά χωρίς ξεκάθαρους όρους, δημιουργώντας ουσιαστικά, αίσθηση μεροληπτικής αντιμετώπισης και αδικίας.

Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προφανώς συμφωνώντας με το ξεπερασμένο αναχρονιστικό και αδιαφανές σύστημα κρίσεων και προαγωγών, υποθηκεύει το εργασιακό μέλλον του Πυροσβεστικού Οργανισμού, μιας και μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί να συναντήσει τους εκπροσώπους των Αξιωματικών του Σώματος αλλά και κανένα ουσιαστικό ζήτημα απ τα «φλέγοντα» δεν έχει αγγίξει.

Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία των δράσεων της ΕΑΠΣ, που επιχειρείται ο εκφοβισμός στελεχών με «εξτρεμιστικές» τακτικές (για το θέμα αυτό θα υπάρξει νέα τοποθέτηση).

Για τις μεταθέσεις που φέρνουν ξεσπίτωμα των συναδέλφων, με την ολοκλήρωσή τους άμεσα θα γίνει παρέμβασή μας.

«Τέλος θα επαναλάβουμε την κλασσική ευχή μας, στους μεν αφυπηρετήσαντες συναδέλφους, υγεία και δύναμη για την επιβίωση με τις συντάξεις – φιλοδώρημα, που θα λάβουν με το νέο μνημονιακό ασφαλιστικό, στους δε νεοπροαχθέντες συναδέλφους, καλή επιτυχία και προπάντων, με την του θεού βοήθεια, καλή τύχη στα νέα τους καθήκοντα.»

Το πλάνο δράσης για τους Γάλλους Εθελοντές Πυροσβέστες για το 2019-2021

Των Σταμούλη Γιάννη και Παππά Τάσου,
Εκπροσώπων της ΕΑΠΣ στην FEU

Στο πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FEU) μεταξύ των άλλων παρουσιάστηκε από την γαλλική αντιπροσωπεία το πρόγραμμα δράσης του Γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών για τους Εθελοντές Πυροσβέστες για το 2019-2021. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την βελτιστοποίηση του συστήματος των εθελοντών πυροσβεστών και θέτει ως προτεραιότητα να ενισχύσει την προσέλκυση κυρίως γυναικών και νέων.

 1. Στο διετή πλάνο δράσης θέτει ως βασικά σημεία:
 2. Την προώθηση της υποδοχής γυναικείου προσωπικού, με την αναγκαία προσαρμογή των χώρων του εξοπλισμού και του ιματισμού.
 3. Την ενθάρρυνση προσέλκυσης εθελοντών ηλικίας 30-40 ετών

Προς αυτή την κατεύθυνση δίνεται η παρότρυνση προς τις Υπηρεσίες Πυρόσβεσης Διάσωσης, να ενημερώνουν για το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη στις ομιλίες που κάνουν για την πρόληψη και στις εκπαιδεύσεις των πολιτών. Επίσης δίνεται η οδηγία για την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και επιστημόνων με πιο απλουστευμένες διαδικασίες.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια δεξαμενή πολιτών που να μπορούν να βοηθούν τις κρατικές αρχές πυρόσβεσης – διάσωσης σε περιόδους κρίσης, αλλά και να έχουν αναπτυγμένη μια μόνιμη επικοινωνία με τον εθελοντισμό και να αφουγκράζονται τις προσδοκίες και τις ανησυχίες της κοινωνίας.

Προς αυτή τη κατεύθυνση οι επαγγελματικές υπηρεσίες θα πρέπει

 1. Να διευκολύνουν τη συμβατότητα με την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή των εθελοντών.
 2. Να βελτιώνουν την κατάρτισή τους και να λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές δεξιότητες των εθελοντών.
 3. Να διασφαλίζουν την άσκηση των εθελοντικών υποχρεώσεων με την απρόσκοπτη επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 4. Να βελτιώσουν της κοινωνική προστασία των εθελοντών για παροχές που δεν καλύπτονται ή είναι μειωμένες από την κοινωνική ασφάλιση.
 5. Να προωθήσουν καλές πρακτικές για τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης των εθελοντικών πυροσβεστικών δραστηριοτήτων  με την επαγγελματική δραστηριότητα των εθελοντών.
 6. Να επιταχύνουν την εισαγωγή των Εθελοντών με διαδικασίες εισαγωγής όλο το χρόνο.
 7. Να προωθήσουν μέσα ενθάρρυνσης προς τους εργοδότες ώστε να γίνουν αρωγοί της προσέλκυσης εθελοντών πυροσβεστών του προσωπικού τους. Γι αυτό το σκοπό θα πρέπει να προωθήσουν μέτρα προσέλκυσης με αντισταθμιστικά οφέλη προς τους εργοδότες ιδιωτικού και δημοσίου, (πχ μείωση ασφαλίστρου πυρκαγιάς).
 8. Να προωθηθεί η αναγνώριση του έργου των εθελοντών πυροσβεστών σε εθνικό επίπεδο.

Για να γίνει κάποιος Εθελοντής Πυροσβέστης στην Γαλλία, επικοινωνεί με την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τόπο διαμονής του. Δίνει συνέντευξη στην Επιτροπή Προσλήψεων, που περιλαμβάνει δοκιμές αξιολόγησης και επάρκειας. Μετά την επικύρωση της αποδοχής του, περνά ιατρικές εξετάσεις και υποβάλλει τα απαραίτητα διοικητικά έγγραφα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών, με γραπτή άδεια του νόμιμου εκπροσώπου για ανηλίκους) και μέχρι 55 ετών. Θα πρέπει να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να μην έχουν καταδίκη για αδίκημα ασυμβίβαστο με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Αρχικά λαμβάνουν εκπαίδευση 33 ημερών και τα πρώτα 3 έτη της υπηρεσίας του, υποχρεούται σε 40 ώρες εκπαίδευση ετησίως για να είναι σε θέση να διατηρήσει την πυροσβεστική του επάρκεια.

Το αρχικό του “συμβόλαιο” είναι για την παροχή εθελοντικής πυροσβεστικής υπηρεσίας για 5 έτη, που ανανεώνεται σιωπηρά. Αυτό μπορεί να διακοπεί για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους.

Η ΠΥ διασφαλίζει την ασφάλεια και την κοινωνική προστασία και την κάλυψη τυχόν ζημιών που θα υποστούν στην εκτέλεση του καθήκοντος.

Τέλος οι Εθελοντές Πυροσβέστες έχουν προνομιακή πρόσβαση στους διαγωνισμούς για τους επαγγελματίες πυροσβέστες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εθελοντική προϋπηρεσία 3 ετών.

Η ευθύνη του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή – εργοδότη επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων για την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας

Του Γιάννη Σταμούλη

Στην χώρα μας η Ελληνική Πολιτεία με μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις έχει διαμορφώσει ένα θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει το σύνολο των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων από μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος της πυρκαγιάς και να μετριαστούν οι καταστροφικές συνέπειες της, όταν παρόλα αυτά σημειωθεί.

Από το 1960 προβλέφθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα, για το οιοδήποτε κτίριο και χρήση, ακόμα και που δεν υπάγεται σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο πυρασφάλειας, να γίνεται αυτοψία από Αξιωματικό του ΠΣ και να υποδεικνύονται προς εφαρμογή μέσα και μέτρα Πυροπροστασίας.(7600/1960 Εγκύκλιος Διαταγή ΑΠΣ). Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις του Δημοσίου, εδώ και χρόνια, πέρα από τις επιμέρους νομοθετικές επιταγές, το τότε (1997) Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έδωσε οδηγίες προς όλα τα Υπουργεία για να λάβουν μέτρα πυροπροστασίας στα κτίρια των Υπηρεσιών Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Για την εφαρμογή της νομοθετικής επιταγής της λήψης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, η Ελληνική Πολιτεία, θέτει ως κύριο υπεύθυνο τον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή – εργοδότη της κάθε εγκατάστασης. Αυτός υποχρεούται να υποβάλει στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση τα σχέδια κάτοψης της επιχείρησης – εγκατάστασης, τη μελέτη πυροπροστασίας, τις τεχνικές περιγραφές των μόνιμων συστημάτων (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία). Μετά την έγκριση των παραπάνω, ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής της επιχείρησης – εγκατάστασης, έχει την ευθύνη εγκατάστασης όλων των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας. Την συγκεκριμένη ενέργεια, ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής της επιχείρησης – εγκατάστασης, την αποτυπώνει και σε υπεύθυνη δήλωση, η οποία και αποτελεί ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Εν συνεχεία την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις , εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα έχει ο εργοδότης, που για τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής ή κατά νόμο υπεύθυνος. Ειδικότερα για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Ν.3850/2010 (άρθρο 3) εργοδότης νοείται «Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Επίσης ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης – εγκατάστασης έχει την ευθύνη οργάνωσης εκπαίδευσης και ενημέρωσης της ομάδας πυροπροστασίας (όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία) και συγκεκριμένα

 1. Ορίζει τον Αρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας.
 2. Μεριμνά για τη βασική εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας Πυροπροστασίας από την οικεία ΠΥ, καθώς και για τη διαρκή αναβάθμιση και ενίσχυση του επιπέδου πυροπροστασίας.
 3. Εξετάζει αιτήματα του Αρχηγού της Ομάδας Πυροπροστασίας και επιλύει τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα.
 4. Ευθύνεται για την πυροπροστασία της επιχείρησης − εγκατάστασης, και ιδίως, για κάθε παράλειψη, αμέλεια ή αδιαφορία που αφορά στην εγκατάσταση, τοποθέτηση και λήψη των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.

Στις περιπτώσεις που από την κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχει υποχρέωση στη συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων κρίνεται σκόπιμο να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού που απασχολούν, στα εξής θέματα:

α. Πρόληψη πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων.

β. Τεχνική αντιμετώπισης πυρκαγιών και χρήση των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η επιχείρηση − εγκατάσταση.

γ. Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού.

δ. Εκκένωση χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επίσης στην ίδια περίπτωση, που από την κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχει υποχρέωση στη συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις κατά περίπτωση εφαρμόσιμες απαιτήσεις του Παραρτήματος Α της 14 Πυροσβεστικής Διάταξης, δηλ κυρίως, να διενεργούν τακτικές ασκήσεις εκκένωσης και προσομοίωσης πυρκαγιάς.

Όταν από την Πυροσβεστική Αρχή διαπιστωθεί η μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, πέρα από τις διοικητικές διαδικασίες, αυτή κινεί την διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης. Επίσης αν έχει υπογραφεί από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση για την εγκατάσταση όλων των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, διαβιβάζεται αυτή στην οικεία Εισαγγελία προκειμένου να ελεγχθεί αν υπόκειται σε ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης».

Οι κίνδυνοι στις πυρκαγιές φωτοβολταϊκών

Το Ινστιτούτο Έρευνας για την Ασφάλεια των Πυροσβεστών UL (FSRI), στις ΗΠΑ, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών , προχώρησε σε μια συστηματική έρευνα για τη συμπεριφορά στη λειτουργία των φωτοβολταϊκών (PV) συστημάτων και τη συμπεριφορά τους στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Του Γιάννη Σταμούλη

Στις ΗΠΑ η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυξάνεται με ρυθμό 30% ετησίως. Αυτή η διεύρυνση της χρήσης τους, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές τακτικές πυρόσβεσης, διαπιστώθηκε ότι αφήνουν τους Πυροσβέστες που καλούνται να επιχειρήσουν σε τέτοιες πυρκαγιές ευάλωτους σε σοβαρούς κινδύνους. Και ενώ οι ηλεκτρικοί και πυροσβεστικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι γνωστοί εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχουν περιορισμένες γνώσεις και ανεπαρκή δεδομένα για να τα κατανοήσουν ή να επιτρέψουν στην πυροσβεστική υπηρεσία να αναπτύξει λύσεις και να ανταποκριθεί με ασφάλεια.

Μέσω αυτής της έρευνας, το ινστιτούτο ανέπτυξε τα εμπειρικά δεδομένα που απαιτούνται για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κινδύνων και παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη επιχειρησιακών πρακτικών για τη μείωση των τραυματισμών και των θανάτων των πυροσβεστών. Ένα πειραματικό συγκρότημα φωτοβολταϊκών συστοιχιών κατασκευάστηκε σε εξωτερικούς χώρους στην πανεπιστημιούπολη του UL Northbrook, IL. Αυτό επέτρεψε στο ινστιτούτο να αναπτύξει τη γνώση του κινδύνου από την εφαρμογή νερού σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και να κατανοηθούν οι αποτελεσματικές πρακτικές απενεργοποίησης της ενέργειας.

Επιπλέον, διεξήχθησαν πειράματα σχετικά με τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστοιχιών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Delaware County. Αυτά τα πειράματα πυρκαγιάς σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα πραγματικό συμβάν πυρκαγιάς. Επίσης οι φωτοβολταϊκές μονάδες, μετά την κατάσβεση εξετάστηκαν για να προσδιοριστεί η ικανότητά τους να παράγουν ενέργεια, όπως και ανιχνεύτηκαν οι δυνητικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των πυροσβεστών, ιδιαίτερα κατά τις εργασίες γενικής επισκευής.

Τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των πειραμάτων παρέχουν επαρκείς γνώσεις για τους Πυροσβέστες, τόσο για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης όσο και για την εκπαίδευση σε τέτοια συμβάντα.


Διαβάστε το e-book της έρευνας

Το Ινστιτούτο UL FSRΙ προωθεί την πυροσβεστική έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογία αιχμής και πρακτικής εκπαίδευσης πυροσβεστικών υπηρεσιών με στόχο να βοηθήσει τους πυροσβέστες να παραμείνουν ασφαλείς.

BFireSafe@School

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα, εξελίσσεται με τη συμμετοχή της FEU, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρώπης, με τον τίτλο FIRESAFE SCHOOL.

 Των Γιάννη Σταμούλη και Τάσου Παππά

To πρόγραμμα υποστηρίζεται κυρίως από 9 οργανισμούς εκπαίδευσης-πυρόσβεσης-διάσωσης από 7 χώρες της ΕΕ, ενώ συνεργάζονται 23 σχολεία και από τις 7 αυτές χώρες. αξιωματικοί των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των χωρών αυτών, ο Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Δασκάλων στην Ευρώπη (με έδρα τις Βρυξέλλες), το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ιρλανδίας. Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από το Erasmus +.

 Στόχοι προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πυρασφάλεια για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό θα βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλής ποιότητας με χρήση καινοτόμων πρακτικών ψηφιακής μάθησης. Στην τελική του μορφή το πρόγραμμα θα είναι ένας συνδυασμός εκπαίδευσης στην τάξη και ηλεκτρονικής κατάρτισης και θα διατίθεται σε 8 γλώσσες.

Για το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά, ερωτηματολόγια και στα 23 σχολεία των 7 χωρών, (Χώρα τω Βάσκων, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λιθουανία). Χαρακτηριστικό είναι τα κοινά ερωτήματα που τέθηκαν σε 1801 μαθητές και 550 δασκάλους και η διαφορά των απαντήσεων στα δύο κοινά:

1η ερώτηση

2η ερώτηση

Σε άλλο ερώτημα που τέθηκε στους 23 εκπροσώπους των εθνικών αντιπροσώπων της FEU, το 81,8 % απάντησε ότι θα ήθελε να χρησιμοποιούνται οι on line εκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις για τα μαθήματα πυρασφάλειας.

Από τα πρώτα γενικά συμπεράσματα των ερωτηματολογίων, προκύπτει ότι:

1.  Η πλειοψηφία των μαθητών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη δεν λαμβάνουν εκπαίδευση πυρασφάλειας

2. Η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται από ένα συνδυασμό δασκάλων και προσωπικού της πυροσβεστικής

3. Θα πρέπει να γίνει ευρύτερη χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης και πρακτικών επιδείξεων για την παροχή μιας τέτοιας εκπαίδευσης

4. Οι προτιμώμενες ηλικίες για τέτοιου είδους κατάρτιση είναι για μαθητές ηλικίας 13-15 ετών

Η απειλή της βιοχημικής τρομοκρατίας

Τα τελευταία περιστατικά με τους ταχυδρομικούς φακέλους με το “ύποπτο περιεχόμενο” πέρα από την πραγματικότητα ή όχι της απειλής τους, επαναφέρει το “εφιαλτικό” της απειλής των “βιοχημικών όπλων.

Των Γιάννη Σταμούλη – Νίκου Διαμαντή

Όπλα που παρουσιάζονται σε όλη την ιστορία, αλλά και μυθολογία ακόμα. Από τον “δικό μας” τον Ηρακλή που για να παλέψει με την Λερναία Ύδρα, εμβάπτισε τα βέλη του τόξου του στην πίσσα και εν συνεχεία μόλις την σκότωσε τα εμβάπτισε στο δηλητήριο της. Την τεχνική του μύθου αντέγραψαν οι τοξότες της αρχαιότητας, χρησιμοποιώντας αποστάγματα τοξικών φυτών για τις αιχμές των βελών τους, ενώ ιστορικοί περιγράφουν τις ασύμμετρες τακτικές της μετάδοσης ευλογιάς και βουβωνικής πανώλης σε εχθρικές πόλεις και στρατούς.

Οι Μάγιας χρησιμοποιούσαν ως βόμβες, κυψέλες με μέλισσες, οι αρχαίοι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν μείγματα από θειάφι και αρσενικό και βόμβες με καυτερό κόκκινο πιπέρι τυλιγμένο σε ρυζόχαρτο, οι Ασσύριοι εκτόξευαν φλεγόμενες βόμβες ενώ οι Ρωμαίοι βόμβες από νάφθα.

Καταγεγραμμένα στο βιβλίο «Πολιορκητικά»,(4ος π.Χ.) ο Αινείας δίνει αμυντικές οδηγίες σε περίπτωση πολιορκίας, για εκτοξευτές με πίσσα, κάνναβη, θειάφι και αναμμένα δαδιά , καθώς και για διοχέτευση εντόμων στις σήραγγες που ανοίγουν οι πολιορκητές.

Στην πολιορκία της Κίρρας, το 590 π.Χ. οι Θεσσαλοί πολιορκητές δηλητηριάζουν το νερό της πόλης με το δηλητηριώδες φυτό, το λευκό ελλέβορο, εξολοθρεύοντας ολοσχερώς τους κατοίκους της πόλης

Την ίδια εποχή ένας Ινδός στρατιωτικός σύμβουλος, περιγράφει σε εγχειρίδιο, τεχνικές μόλυνσης των εχθρικών στρατών μέσω όπλων από δηλητήρια υπό μορφήν σκόνης, αλοιφές φτιαγμένες από ουσίες οι οποίες βρίσκονται σε φυτά ή ζώα, έντομα ή άλατα, και προκαλούν θάνατο (αργό ή γρήγορο), τύφλωση και άλλα δεινά.

 Πριν 18 χρόνια, στο περιοδικό “Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι” σημειώναμε για την παρουσία του βιοχημικού τρόμου στην ιστορία, περιγράφοντας σε ένα μικρό δισέλιδο την ιστορική διαδρομή της χρήσης των βιοχημικών όπλων. Μια απειλή που αποτέλεσε ένα κομμάτι της σύγχρονης πολεμικής ιστορίας αλλά και μια από τις σημαντικότερες της τρομοκρατίας. Πέρα από τις γνωστές και μαζικές επιθέσεις είτε πολέμου ή τρομοκρατίας, το βιοχημικό όπλο χρησιμοποιήθηκε και με “χειρουργικό τρόπο” σε επιχειρήσεις κατασκοπίας -πολιτικού εγκλήματος.

Στις 15 Οκτωβρίου του 1957 ο Ουκρανός Στεπάν Αντρίγιοβιτς Μπαντέρα, αρχηγός του εθνικιστικού κινήματος της Δυτικής Ουκρανίας κατέρρευσε στα σκαλοπάτια έξω από το διαμέρισμά του στο Μόναχο. Παρά την αρχική εκτίμηση περί ατυχήματος, αργότερα και μετά από ειδική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο στομάχι του νεκρού υπήρχαν ίχνη κυανίου. Η έρευνα απέδωσε 4 χρόνια αργότερα, όταν συνελήφθη ο δράστης και ομολόγησε την δολοφονία, του για την οποία χρησιμοποίησε ένα ειδικό όπλο από δύο παράλληλους σωλήνες μέσα στους οποίους βρισκόταν πεπιεσμένο κυάνιο.

Τον Σεπτέμβριο του 1978, στο Λονδίνο, ενώ περιμένει στη στάση του λεωφορείου, ο Βούλγαρος συγγραφέας και δημοσιογράφος, Γκεόργκι Ιβάνοφ Μάρκοφ δέχεται μια “λεπτή” δολοφονική επίθεση, από μια διαμορφωμένη ομπρέλα, με την οποία του “μεταγγίστηκε “ρικίνη” στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού. Η ρικίνη προέρχεται από τους σπόρους του εξαιρετικά τοξικής ρετσινολαδιάς.

Η πιο διάσημη όμως πρόσφατη περίπτωση είναι ο θάνατος του Αλεξάντερ Λιτβινένκο, πρώην πράκτορα της (FSB), τον Νοέμβριο του 2007. Η αρχική διαπίστωση περί δηλητηρίασης από θάλλιο, υποχωρεί όταν εντοπίζεται στον οργανισμό του σημαντική ποσότητα του τοξικού ραδιενεργού ισοτόπου πολωνίου 210. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι δολοφόνοι του μάλλον το έβαλαν στο τσάι που του πρόσφεραν στην συνάντησή τους.

Τα βιοχημικά όπλα δυστυχώς είναι παρόντα στην σύγχρονη πραγματικότητα. Από το 2001, παρουσιάζεται το φαινόμενο αποστολής επιστολών σε Αμερικανούς αξιωματούχους με την τοξική ουσία ρικίνη.

Το 2003, στο Λονδίνο, συνελήφθησαν έξι άτομα με την κατηγορία της προετοιμασίας διεξαγωγής τρομοκρατικής βιολογικής επίθεσης με ρικίνη.

Το 2005, στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με μια έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακαλύφθηκαν δύο εργαστήρια ανάπτυξης βιολογικών όπλων της Al Qaeda, τα οποία διέθεταν μικροβιολογικό εξοπλισμό και ήσαν στελεχωμένα με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Τον Αύγουστο του 2013 η είδηση για το θάνατο χιλιάδων Σύριων πολιτών, από τη χρήση χημικών όπλων με γόμωση νευροτοξικού αερίου σαρίν, στα προάστια της Δαμασκού συγκλονίζει, ενώ λίγο αργότερα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καθώς και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, το επιβεβαιώνει. Το γεγονός πράγματι είχε ασύμμετρο χαρακτήρα, καθότι πέρα από τη φρικαλεότητα του εγκλήματος φέρει στα πρόθυρα σύγκρουσης ΗΠΑ και Ρωσία.

Στις 19 Νοεμβρίου 2015, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Μανουέλ Βαλς, προειδοποίησε ότι το ISIS / Daesh ίσως σχεδιάζει χημική ή βιολογική επίθεση και λίγες μέρες αργότερα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου μια πολιτική ανάλυση της Μπεατρί ‘Ιμεγκαμπ όπου προειδοποιεί ότι η Ε.Ε. και τα κράτη- μέλη της πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο μιας χημικής ή βιολογικής επίθεσης από το ISIS (Ισλαμικό Κράτος/ Daesh/ ISIL). Χαρακτηριστικά σημειώνει: «Αυτό έχει κάνει ειδικούς να προειδοποιούν ότι η οργάνωση ίσως να σχεδιάζει να αποπειραθεί τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, τα οποία έχουν απαγορευθεί διεθνώς. Επί της παρούσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν λαμβάνουν σοβαρά την πιθανότητα εξτρεμιστικές οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά σε επιθέσεις στην Ευρώπη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιπτώσεις μιας τέτοιας επίθεσης, εάν κάποια στιγμή γίνει, θα ήταν ακόμα πιο αποσταθεροποιητικές».

Για το ίδιο ζήτημα άλλωστε στην από 5-5-2014 αναφορά της Κομισιόν με τίτλο “on a new EU approach to the detection and mitigation of CBRN-E risks” αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για έναν αποφασισμένο τρομοκράτη να βρει διαθέσιμο ΡΒΧΠ υλικό στην Ευρώπη, ενώ αναφέρονται πάνω από 150 περιπτώσεις διακίνησης ραδιολογικών και πυρηνικών υλικών ετησίως.

Πολλά από τα χημικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων είναι τοξικά (TICs- toxic industrial chemicals), ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση και εργάζονται σε «ευαίσθητους» τομείς να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών (υδραγωγείων, πυρηνικών εγκαταστάσεων κλπ).

Τα αποτελέσματα των βιοχημικών επιθέσεων εν γένει, έχουν πραγματικά τρομοκρατικά αποτελέσματα προκαλώντας σαφώς ασύμμετρα αποτελέσματα, αφού εκτός από τις απώλειες ζωών και σοβαρούς τραυματισμούς, διασπείρουν τον πανικό και τον τρόμο.

Από τα αέρια Μustard – Lewisite (Χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, τα θύματα τόσο του 1ου Παγκόσμιου πόλεμου, όσο και εκείνα του πολέμου Ιράκ-Ιράν, στο μεγαλύτερο ποσοστό είχαν βλάβες δέρματος, προβλήματα από τα μάτια και προβλήματα αναπνευστικού. Το αέριο μουστάρδας όπως και οι αλογονομένοι υδρογονάνθρακες βραχείας δομής και δράσης προκαλούν χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, συνδέονται με το DNA και προκαλούν μεταλλάξεις και αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου. Έχουν τοξική επίδραση στο δέρμα, στο αναπνευστικό, αναπαραγωγικό, ενδοκρινικό, νευρικό σύστημα.

Από τα 5000 χιλιάδες άτομα που εξετάστηκαν σε νοσοκομεία του Tokyo το 1995 μετά από έκθεση τους στο Sarin, τα 531 είχαν ήπια συμπτώματα, με μικρή πτώση χοληνεστεράσης αίματος. Τα 112 είχαν έντονα χοληνεργικά συμπτώματα (αδυναμία, δυσχέρεια αναπνοής, τρόμος δεσμίδων μυών, σπασμοί και πτώση της χοληνεστεράσης από 20-80%). Δώδεκα άτομα πέθαναν και 5 χρειάστηκαν επείγουσα αναπνευστική υποστήριξη. Σε 4 ημέρες 105 από τα 112 άτομα πήραν εξιτήριο.

Μετά το πόλεμο στο Περσικό κόλπο και από μελέτες, βρέθηκαν οι επιπτώσεις της χρόνιας έκθεσης σε μικρές δόσεις των οργανοφωσφορικών στα γονίδια πρωτεϊνών και DNA. Έτσι, εκτός των άμεσων επιπτώσεων παρουσιάζονται επιγενετικές βλάβες (μεταλλάξεις) σε γονίδια, που θα προκαλέσουν κλωνοποιήσεις, δυσπλασίες μυελού, τροποποίηση μορφής και λειτουργίας λεμφοκυττάρων. Από τέτοιες βασικές ενδομυελικές στην αρχή βλάβες θα προκύψουν αργότερα λεμφώματα, αυτοάνοσα νοσήματα ( σκλήρυνση κατά πλάκας), νευρολογικές διαταραχές( νευρίτιδες, μικτού τύπου αισθητικο-κινητικές πολυνευρίτιδες), φλεγμονώδεις βλάβες με τη μορφή μικρο-αγγειϊτιδων, όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρτηριοσκλήρυνση κ.ά.

Οι φονικές πυρκαγιές οικιών στην Ευρώπη

Του Αρχιπυράρχου Γιάννη Σταμούλη

Μια ιδιαίτερα σημαντική μελέτη παρουσιάστηκε από τον καθηγητή της Ολλανδικής Πυροσβεστικής Ακαδημίας René Hagen, στο τελευταίο συνέδριο των Ενώσεων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής της Ευρώπης, που έγινε τον Νοέμβριο στην Εσθονία. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Πυρασφάλεια (EuroFSA), την Ολλανδική Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Σε αυτή εκτιμήθηκαν τα χαρακτηριστικά κινδύνου από τις διαθέσιμες πληροφορίες των “φονικών αστικών πυρκαγιών” σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Βέλγιο, Εσθονία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κάτω Χώρες. Στόχος της μελέτης να διερευνηθούν όλοι οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τις θανατηφόρες πυρκαγιές, βάση των στοιχείων που διαθέτει η κάθε συμμετέχουσα χώρα, ώστε να γίνει μια πρώτη προσπάθεια να φτιαχτεί ένα προφίλ κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Μια καθυστερημένη αναγγελία της πυρκαγιάς είναι ένας σοβαρός παράγοντας κινδύνου, για την ζωή των ατόμων που βρίσκονται στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Η πιθανότητα εύρεσης ζωντανού ατόμου μειώνεται σημαντικά μετά από 30 λεπτά και περισσότερο, μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι πυρκαγιές που συμβαίνουν τη νύχτα και νωρίς το πρωί, είναι πλέον επικίνδυνες για απώλεια ζωής των ευρισκομένων στο συμβάν.

2. Το ένα τέταρτο των θανατηφόρων πυρκαγιών, των τελευταίων 10 ετών οφείλεται στο κάπνισμα, στο οποίο, ως αιτία οφείλεται μόνο το 5% του συνόλου των πυρκαγιών. Το μαγείρεμα και η απροσεξία με γυμνές φλόγες είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες κινδύνου, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότερες θανατηφόρες πυρκαγιές προκαλούνται από την ανθρώπινη συμπεριφορά.

3. Τα περισσότερα επίσης θύματα, κοιμόντουσαν στο δωμάτιο που ξεκίνησε η πυρκαγιά.

4. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο και χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ μόνο τα δύο πέμπτα των νοικοκυριών είναι μονοπρόσωπα νοικοκυριά, αποτελούν το ήμισυ σχεδόν των μοιραίων οικιακών πυρκαγιών.

5. Στις θανατηφόρες πυρκαγιές, τα θύματα είναι περισσότεροι άνδρες, ενώ μόνο στην ηλικιακή κατηγορία των 65 ετών και άνω, οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο.

6. Τα άτομα με περιορισμένη ικανότητα κίνησης, που δεν έχουν βοήθεια, παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ειδικά όταν βρεθούν στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Γενικά παρατηρείται ως κύριο χαρακτηριστικό, ότι συνήθως υπάρχει μόνο ένας θάνατος σε κάθε θανατηφόρα πυρκαγιά κατοικιών και ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι τραυματίες.

2. Ο αριθμός των θανάτων ανά κάτοικο ανά έτος διαφέρει μεταξύ των επιλεγμένων χωρών. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον αριθμό των θανάτων ανά 100.000 κατοίκους, πάντα σε σχέση με τον αριθμό των θανάτων με τον συνολικό αριθμό πυρκαγιών κατοικιών, δείχνοντας το ποσοστό των πυρκαγιών που ήταν θανατηφόρες. Να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός των 9 αυτών χωρών αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Ευρώπης.

3. Γενικά, σε όλες τις χώρες, στις συγκεκριμένες πυρκαγιές πεθαίνουν περισσότεροι άνδρες από γυναίκες. Στις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι άνδρες ηλικίας 40-60 ετών ή ηλικίας κάτω των 65 ετών φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν σε πυρκαγιές οικιών. Σε γενικές γραμμές, σε σύγκριση με τη μέση κατανομή ηλικίας στις επιλεγμένες χώρες, οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από ό, τι οι άνθρωποι άλλων ηλικιακών ομάδων.

4. Σε τρεις από τις εννέα χώρες το κάπνισμα αναγνωρίστηκε ως παράγοντας κινδύνου. Ωστόσο, ορισμένες χώρες δεν το περιλαμβάνουν αυτό ως ανθρώπινο παράγοντα, καθώς το κάπνισμα προσεγγίζεται ως η αιτία της φωτιάς. Και αυτό γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ του κινδύνου θανάτου σε μια αστική πυρκαγιά, στον καπνιστή και του κινδύνου θανάτου από την πυρκαγιά που προκαλείται από το κάπνισμα. Πολλές φορές αυτά συγχέονται με δεδομένο ότι οι πυρκαγιές που προκαλούνται από το κάπνισμα πιθανότατα προκαλούνται από έναν κάτοικο που ήταν καπνιστής. Σε δύο μόνο χώρες διαπιστώθηκε ότι τα ναρκωτικά ή η κατάχρηση ουσιών, αναγνωρίστηκαν ως παράγοντες κινδύνου για το θάνατο σε μια πυρκαγιά οικιών. Σε τέσσερις από τις εννέα χώρες, η επήρεια αλκοόλ θεωρείται παράγοντας κινδύνου.

Στο παραπάνω σχήμα, η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με τον αριθμό των θανατηφόρων πυρκαγιών οικιών.

Γενικά, η μελέτη δείχνει ότι υπάρχουν περισσότερες θανάσιμες πυρκαγιές οικιών στο το τέλος της εβδομάδας και τα Σαββατοκύριακα, όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας.

Σε όλες σχεδόν τις χώρες, ο μέγιστος αριθμού των θανατηφόρων πυρκαγιών σημειώνονται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Σε όλες τις χώρες διαπιστώνεται ότι το κάπνισμα σχετίζεται με θανάτους από πυρκαγιές οικιών.

Το μαγείρεμα αναγνωρίζεται ως κοινή αιτία πυρκαγιάς σε όλες τις χώρες, αλλά σπάνια προκαλεί θανατηφόρα πυρκαγιά οικείας. Στις Κάτω Χώρες, το μαγείρεμα είναι υπεύθυνο για το 15% περίπου των θανατηφόρων και το 13% για όλες τις οικιακές φωτιές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλούνται ακόμα λιγότερες θανάσιμες οικιακές πυρκαγιές (0,2%), ενώ περίπου το ήμισυ των οικιακών πυρκαγιών προκλήθηκαν από το 2011 έως το 2012 με το μαγείρεμα.

Στην Εσθονία και τις Κάτω Χώρες, ένα σημαντικό ποσοστό θανατηφόρων πυρκαγιών κατοικιών προκαλείται από χρήση γυμνών φλογών ή από ηλεκτρικά αίτια.

Οι πιο θανατηφόρες πυρκαγιές ξεκινούν στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο. Σημείο έναρξης εντοπίζεται το κρεβάτι ή άλλα έπιπλα ή ρούχα.

Στη Δανία και στη Σουηδία, το κρεβάτι αναγνωρίζεται ως παράγοντας κινδύνου, που σχετίζεται με μη θανατηφόρες πυρκαγιές. Ειδικά στη Σουηδία υπάρχει το συμπέρασμα ότι οι πυρκαγιές που ξεκίνησαν σε κρεβάτια / καναπέδες  / πολυθρόνες ή ρούχα, ήταν πιο πιθανό να προκαλέσουν θανάτους σε σύγκριση με τις πυρκαγιές που ξεκινούν από άλλα αντικείμενα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το αντικείμενο έναρξης της φωτιάς είναι άγνωστο.

 Οι άνθρωποι που ζουν σε διαμερίσματα φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα υψηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν σε μια φωτιά από ότι οι άνθρωποι που ζουν σε άλλους τύπους κατοικιών.

Νέο e-book : στη ρωγμή του χρόνου

Το νέο e-book της ΕΑΠΣ “Στη ρωγμή του χρόνου”.
Καλή πρωτοχρονιά !!!!

Χρόνια Πολλά και καλά !!!!